Νέα

05/09/2017

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) συνεχίζει το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 να διαθέτει δωρεάν την έκδοση ABEKT 5.6 του συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών του ΕΚΤ σε όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Η δράση "Δωρεάν Διάθεση του ΑΒΕΚΤ 5.6 στις σχολικές Βιβλιοθήκες" που ξεκίνησε στις 14/3/2011, συνοδεύεται από την εγκατάσταση, την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των υπευθύνων των σχολικών βιβλιοθηκών, καθώς και από τη διαδικτυακή υποστήριξη στη χρήση του συστήματος.

29/03/2017

Σημαντικό μέρος της υποστήριξης που παρέχει το ΕΚΤ στην ελληνική επιστημονική κοινότητα είναι το σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ, το οποίο αναπτύσσεται με σκοπό να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη των ελληνικών βιβλιοθηκών. Οι ενέργειες του ΕΚΤ, μέσω του ΑΒΕΚΤ, στόχευαν πάντα στη διαμόρφωση ενός υψηλού επιπέδου αυτοματοποίησης των ελληνικών βιβλιοθηκών και των υπηρεσιών που παρέχουν προς τους χρήστες τους. Με αυτό τον τρόπο, γίνεται εφικτή η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός εθνικού δικτύου βιβλιοθηκών και οργανισμών πληροφόρησης, οι οποίοι θα διαθέτουν περιεχόμενο και θα αναπτύσσουν υπηρεσίες ώστε να καλύπτουν τις πληροφοριακές, εκπαιδευτικές και μαθησιακές ανάγκες των χρηστών τους. Από το 1986, το ΑΒΕΚΤ καλύπτει τις ανάγκες οργάνωσης και εκσυγχρονισμού των ελληνικών βιβλιοθηκών, με εξειδικευμένα εργαλεία λογισμικού και ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης. Το ΑΒΕΚΤ αποτελεί το πλέον διαδεδομένο λογισμικό βιβλιοθηκών στην Ελλάδα. Οι δείκτες που ακολουθούν περιγράφουν με αριθμούς τη σχέση του  ΑΒΕΚΤ με τις βιβλιοθήκες.

 • 31 χρόνια το ΕΚΤ συνεργάζεται στενά με τις βιβλιοθήκες για το ΑΒΕΚΤ.
 • 2.694 βιβλιοθήκες έχουν προμηθευτεί από το 1986 τις εκδόσεις ΑΒΕΚΤ 4.00, 5.00, 5.5, 5.501 & 5.6. 
 • 899 βιβλιοθήκες με 80 παραρτήματα έχουν προμηθευτεί τις εκδόσεις ΑΒΕΚΤ 5.5 και 5.6. 
 • 2.905 άτομα (161 άτομα/έτος) έχουν εκπαιδευτεί από το ΕΚΤ σε σεμινάρια για τη χρήση του ΑΒΕΚΤ από το 1999. Συγκεκριμένα:
  • 1850 άτομα (154 άτομα/έτος) έχουν εκπαιδευτεί σε συμβατικά σεμινάρια για τη χρήση του ΑΒΕΚΤ που πραγματοποιήθηκαν από το 1999 έως το 2010, με φυσική παρουσία εκπαιδευτή.
  • 1055 άτομα (151 άτομα/έτος) έχουν εκπαιδευτεί, μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning», σε σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν από το 2009 έως το 2016. Μέσω του  ABEKT e-learning, αυξήθηκε η δυναμική του ΕΚΤ στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προς τις βιβλιοθήκες, ενώ παράλληλα μειώθηκε το κόστος της υπηρεσίας τόσο για το ΕΚΤ όσο και για τις βιβλιοθήκες περισσότερο από 80%! 
 • 53.888 αιτήματα υποστήριξης (3170 αιτήματα/έτος) έχουν αντιμετωπιστεί το διάστημα από το 2000 έως το 2016. Συγκεκριμένα:
  • 23.500 αιτήματα υποστήριξης (2900 αιτήματα/έτος) έχουν αντιμετωπιστεί με συμβατικό τρόπο (τηλεφωνική επικοινωνία, επιτόπια επίσκεψη, κ.ά.) το διάστημα από το 2000 έως το 2007.
  • 30.388 αιτήματα υποστήριξης (3376 αιτήματα/έτος) έχουν αντιμετωπιστεί, μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ», το διάστημα από το 2008 έως το 2016Με τη χρήση του «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ» και της ειδικής γνωσιακής βάσης που περιέχει με ειδικά άρθρα και οδηγίες σε θέματα χρήσης και λειτουργίας του ΑΒΕΚΤ, τα αιτήματα υποστήριξης ανά χρήστη έχουν μειωθεί περισσότερο από 73%, παρόλο που οι χρήστες του ΑΒΕΚΤ έχουν αυξηθεί κατά 485% (από 185 που ήταν την περίοδο 1999-2007 έχουν φτάσει τους 899 την περίοδο 2008-2016)!
 • 80% έχει μειωθεί το κόστος της εκπαίδευσης στη χρήση του ΑΒΕΚΤ με τη χρήση της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning».
 • Δωρεάν διατίθεται το ΑΒΕΚΤ και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης σε όλες τις δημόσιες, σε όλες τις σχολικές και σε όλες τις βιβλιοθήκες της χώρας που ανήκουν στο δίκτυο του Εθνικού Συλλογικού Καταλόγου των Επιστημονικών Περιοδικών.
 • Δωρεάν διατίθεται η Βασική Έκδοση του ΑΒΕΚΤ και το πρώτο έτος υποστήριξης σε όλες τις βιβλιοθήκες μη κερδοσκοπικών οργανισμών που διαθέτουν άτομο ήδη εκπαιδευμένο στη χρήση του (δείτε εδώ περισσότερα)
18/04/2016

Σημαντικό μέρος της υποστήριξης που παρέχει το ΕΚΤ στην ελληνική επιστημονική κοινότητα είναι το σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ, το οποίο αναπτύσσεται με σκοπό να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη των ελληνικών βιβλιοθηκών. Οι ενέργειες του ΕΚΤ, μέσω του ΑΒΕΚΤ, στόχευαν πάντα στη διαμόρφωση ενός υψηλού επιπέδου αυτοματοποίησης των ελληνικών βιβλιοθηκών και των υπηρεσιών που παρέχουν προς τους χρήστες τους. Με αυτό τον τρόπο, γίνεται εφικτή η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός εθνικού δικτύου βιβλιοθηκών και οργανισμών πληροφόρησης, οι οποίοι θα διαθέτουν περιεχόμενο και θα αναπτύσσουν υπηρεσίες ώστε να καλύπτουν τις πληροφοριακές, εκπαιδευτικές και μαθησιακές ανάγκες των χρηστών τους. Από το 1986, το ΑΒΕΚΤ καλύπτει τις ανάγκες οργάνωσης και εκσυγχρονισμού των ελληνικών βιβλιοθηκών, με εξειδικευμένα εργαλεία λογισμικού και ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης. Το ΑΒΕΚΤ αποτελεί το πλέον διαδεδομένο λογισμικό βιβλιοθηκών στην Ελλάδα. Οι δείκτες που ακολουθούν περιγράφουν με αριθμούς τη σχέση του  ΑΒΕΚΤ με τις βιβλιοθήκες.

 • 30 χρόνια το ΕΚΤ συνεργάζεται στενά με τις βιβλιοθήκες για το ΑΒΕΚΤ.
 • 2.657 βιβλιοθήκες έχουν προμηθευτεί από το 1986 τις εκδόσεις ΑΒΕΚΤ 4.00, 5.00, 5.5, 5.501 & 5.6. 
 • 875 βιβλιοθήκες με 80 παραρτήματα έχουν προμηθευτεί τις εκδόσεις ΑΒΕΚΤ 5.5 και 5.6. 
 • 2.845 άτομα (167 άτομα/έτος) έχουν εκπαιδευτεί από το ΕΚΤ σε σεμινάρια για τη χρήση του ΑΒΕΚΤ από το 1999. Συγκεκριμένα:
  • 1850 άτομα (154 άτομα/έτος) έχουν εκπαιδευτεί σε συμβατικά σεμινάρια για τη χρήση του ΑΒΕΚΤ που πραγματοποιήθηκαν από το 1999 έως το 2010, με φυσική παρουσία εκπαιδευτή.
  • 995 άτομα (142 άτομα/έτος) έχουν εκπαιδευτεί, μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning», σε σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν από το 2009 έως το 2015. Μέσω του  ABEKT e-learning, αυξήθηκε η δυναμική του ΕΚΤ στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προς τις βιβλιοθήκες, ενώ παράλληλα μειώθηκε το κόστος της υπηρεσίας τόσο για το ΕΚΤ όσο και για τις βιβλιοθήκες περισσότερο από 80%! 
 • 53.000 αιτήματα υποστήριξης (3300 αιτήματα/έτος) έχουν αντιμετωπιστεί το διάστημα από το 2000 έως το 2015. Συγκεκριμένα:
  • 23.500 αιτήματα υποστήριξης (2900 αιτήματα/έτος) έχουν αντιμετωπιστεί με συμβατικό τρόπο (τηλεφωνική επικοινωνία, επιτόπια επίσκεψη, κ.ά.) το διάστημα από το 2000 έως το 2007.
  • 29.500 αιτήματα υποστήριξης (3690 αιτήματα/έτος) έχουν αντιμετωπιστεί, μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ», το διάστημα από το 2008 έως το 2015Με τη χρήση του «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ» και της ειδικής γνωσιακής βάσης που περιέχει με ειδικά άρθρα και οδηγίες σε θέματα χρήσης και λειτουργίας του ΑΒΕΚΤ, τα αιτήματα υποστήριξης ανά χρήστη έχουν μειωθεί περισσότερο από 73%, παρόλο που οι χρήστες του ΑΒΕΚΤ έχουν αυξηθεί κατά 473% (από 185 που ήταν την περίοδο 1999-2007 έχουν φτάσει τους 875 την περίοδο 2008-2015)!
 • 80% έχει μειωθεί το κόστος της εκπαίδευσης στη χρήση του ΑΒΕΚΤ με τη χρήση της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning».
 • Δωρεάν διατίθεται το ΑΒΕΚΤ και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης σε όλες τις δημόσιες, σε όλες τις σχολικές και σε όλες τις βιβλιοθήκες της χώρας που ανήκουν στο δίκτυο του Εθνικού Συλλογικού Καταλόγου των Επιστημονικών Περιοδικών.
 • Δωρεάν διατίθεται η Βασική Έκδοση του ΑΒΕΚΤ και το πρώτο έτος υποστήριξης σε όλες τις βιβλιοθήκες μη κερδοσκοπικών οργανισμών που διαθέτουν άτομο ήδη εκπαιδευμένο στη χρήση του (δείτε εδώ περισσότερα)

 

21/10/2015

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) συνεχίζει το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, να διαθέτει δωρεάν την τρέχουσα έκδοση του συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 5.6 σε όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Η δράση "Δωρεάν Διάθεση του ΑΒΕΚΤ 5.6 στις σχολικές Βιβλιοθήκες" που ξεκίνησε στις 14/3/2011, συνοδεύεται από την εγκατάσταση, την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των υπευθύνων των σχολικών βιβλιοθηκών, καθώς και από τη διαδικτυακή υποστήριξη στη χρήση του συστήματος.

17/04/2015

Σημαντικό μέρος της υποστήριξης που παρέχει το ΕΚΤ στην ελληνική επιστημονική κοινότητα είναι το σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ, το οποίο αναπτύσσεται με σκοπό να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη των ελληνικών βιβλιοθηκών. Οι ενέργειες του ΕΚΤ, μέσω του ΑΒΕΚΤ, στόχευαν πάντα στη διαμόρφωση ενός υψηλού επιπέδου αυτοματοποίησης των ελληνικών βιβλιοθηκών και των υπηρεσιών που παρέχουν προς τους χρήστες τους. Με αυτό τον τρόπο, γίνεται εφικτή η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός εθνικού δικτύου βιβλιοθηκών και οργανισμών πληροφόρησης, οι οποίοι θα διαθέτουν περιεχόμενο και θα αναπτύσσουν υπηρεσίες ώστε να καλύπτουν τις πληροφοριακές, εκπαιδευτικές και μαθησιακές ανάγκες των χρηστών τους. Από το 1986, το ΑΒΕΚΤ καλύπτει τις ανάγκες οργάνωσης και εκσυγχρονισμού των ελληνικών βιβλιοθηκών, με εξειδικευμένα εργαλεία λογισμικού και ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης. Το ΑΒΕΚΤ αποτελεί το πλέον διαδεδομένο λογισμικό βιβλιοθηκών στην Ελλάδα. Οι δείκτες που ακολουθούν περιγράφουν με αριθμούς τη σχέση του  ΑΒΕΚΤ με τις βιβλιοθήκες.

 • 29 χρόνια το ΕΚΤ συνεργάζεται στενά με τις βιβλιοθήκες για το ΑΒΕΚΤ.
 • 2.624 βιβλιοθήκες έχουν προμηθευτεί από το 1986 τις εκδόσεις ΑΒΕΚΤ 4.00, 5.00, 5.5, 5.501 & 5.6. 
 • 829 βιβλιοθήκες με 78 παραρτήματα έχουν προμηθευτεί τις εκδόσεις ΑΒΕΚΤ 5.5 και 5.6. 
 • 2.785 άτομα (174 άτομα/έτος) έχουν εκπαιδευτεί από το ΕΚΤ σε σεμινάρια για τη χρήση του ΑΒΕΚΤ από το 1999. Συγκεκριμένα:
  • 1850 άτομα (154 άτομα/έτος) έχουν εκπαιδευτεί σε συμβατικά σεμινάρια για τη χρήση του ΑΒΕΚΤ που πραγματοποιήθηκαν από το 1999 έως το 2010, με φυσική παρουσία εκπαιδευτή.
  • 935 άτομα (155 άτομα/έτος) έχουν εκπαιδευτεί, μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning», σε σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν από το 2009 έως το 2014. Μέσω του  ABEKT e-learning, αυξήθηκε η δυναμική του ΕΚΤ στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προς τις βιβλιοθήκες, ενώ παράλληλα μειώθηκε το κόστος της υπηρεσίας τόσο για το ΕΚΤ όσο και για τις βιβλιοθήκες περισσότερο από 80%! 
 • 52.500 αιτήματα υποστήριξης (3500 αιτήματα/έτος) έχουν αντιμετωπιστεί το διάστημα από το 2000 έως το 2014. Συγκεκριμένα:
  • 23.500 αιτήματα υποστήριξης (2900 αιτήματα/έτος) έχουν αντιμετωπιστεί με συμβατικό τρόπο (τηλεφωνική επικοινωνία, επιτόπια επίσκεψη, κ.ά.) το διάστημα από το 2000 έως το 2007.
  • 29.000 αιτήματα υποστήριξης (4140 αιτήματα/έτος) έχουν αντιμετωπιστεί, μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ», το διάστημα από το 2008 έως το 2014Με τη χρήση του «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ» και της ειδικής γνωσιακής βάσης που περιέχει με ειδικά άρθρα και οδηγίες σε θέματα χρήσης και λειτουργίας του ΑΒΕΚΤ, τα αιτήματα υποστήριξης έχουν μειωθεί περισσότερο από 70%!
 • 80% έχει μειωθεί το κόστος της εκπαίδευσης στη χρήση του ΑΒΕΚΤ με τη χρήση της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning».
 • Δωρεάν διατίθεται το ΑΒΕΚΤ και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης σε όλες τις δημόσιες, σε όλες τις σχολικές και σε όλες τις βιβλιοθήκες της χώρας που ανήκουν στο δίκτυο του Εθνικού Συλλογικού Καταλόγου των Επιστημονικών Περιοδικών.
 • Δωρεάν διατίθεται η Βασική Έκδοση του ΑΒΕΚΤ και το πρώτο έτος υποστήριξης σε όλες τις βιβλιοθήκες μη κερδοσκοπικών οργανισμών που διαθέτουν άτομο ήδη εκπαιδευμένο στη χρήση του (δείτε εδώ περισσότερα).

 

26/09/2014

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) συνεχίζει το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, να διαθέτει δωρεάν την τρέχουσα έκδοση του συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 5.6 σε όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Η δράση "Δωρεάν Διάθεση του ΑΒΕΚΤ 5.6 στις σχολικές Βιβλιοθήκες" που ξεκίνησε στις 14/3/2011, συνοδεύεται από την εγκατάσταση, την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των υπευθύνων των σχολικών βιβλιοθηκών, καθώς και από τη διαδικτυακή υποστήριξη στη χρήση του συστήματος.

19/09/2014

Τη νέα εφαρμογή, με τίτλο «advancedSearch», ανέπτυξε και διαθέτει δωρεάν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σε όλες τις βιβλιοθήκες. Αν εκτελείτε αυξημένες εργασίες καταλογογράφησης σε UNIMARC ή MARC21 και ενδιαφέρεστε άμεσα και γρήγορα να εντοπίσετε αν υπάρχουν έτοιμες βιβλιογραφικές εγγραφές για τα τεκμήρια που χρειάζεται να καταλογογραφήσετε, η εφαρμογή advancedSearch προσφέρει τις δυνατότητες:

13/02/2014

* Σύμφωνα με τα στοιχεία διάθεσης του ΑΒΕΚΤ έως τις 31/12/2013.

Σημαντικό μέρος της υποστήριξης που παρέχει το ΕΚΤ στην ελληνική επιστημονική κοινότητα είναι το σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ, το οποίο αναπτύσσεται με σκοπό να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη των ελληνικών βιβλιοθηκών. Οι ενέργειες του ΕΚΤ, μέσω του ΑΒΕΚΤ, στόχευαν πάντα στη διαμόρφωση ενός υψηλού επιπέδου αυτοματοποίησης των ελληνικών βιβλιοθηκών και των υπηρεσιών που παρέχουν προς τους χρήστες τους. Με αυτό τον τρόπο, γίνεται εφικτή η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός εθνικού δικτύου βιβλιοθηκών και οργανισμών πληροφόρησης, οι οποίοι θα διαθέτουν περιεχόμενο και θα αναπτύσσουν υπηρεσίες ώστε να καλύπτουν τις πληροφοριακές, εκπαιδευτικές και μαθησιακές ανάγκες των χρηστών τους. Από το 1986, το ΑΒΕΚΤ καλύπτει τις ανάγκες οργάνωσης και εκσυγχρονισμού των ελληνικών βιβλιοθηκών, με εξειδικευμένα εργαλεία λογισμικού και ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης. Το ΑΒΕΚΤ αποτελεί το πλέον διαδεδομένο λογισμικό βιβλιοθηκών στην Ελλάδα. Οι δείκτες που ακολουθούν περιγράφουν με αριθμούς τη σχέση του  ΑΒΕΚΤ με τις βιβλιοθήκες.

 • 28 χρόνια το ΕΚΤ συνεργάζεται στενά με τις βιβλιοθήκες για το ΑΒΕΚΤ.
 • 2.580 βιβλιοθήκες έχουν προμηθευτεί από το 1986 τις εκδόσεις ΑΒΕΚΤ 4.00, 5.00, 5.5, 5.501 & 5.6. 
 • 785 βιβλιοθήκες με 78 παραρτήματα έχουν προμηθευτεί τις εκδόσεις ΑΒΕΚΤ 5.5 και 5.6. 
 • 1850 άτομα (154 άτομα/έτος) έχουν εκπαιδευτεί σε συμβατικά σεμινάρια για τη χρήση του ΑΒΕΚΤ που πραγματοποιήθηκαν από το 1999 έως το 2010, με φυσική παρουσία εκπαιδευτή.
 • 867 άτομα (173 άτομα/έτος) έχουν εκπαιδευτεί, μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning», σε σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν από το 2009 έως το 2013. Μέσω του  ABEKT e-learning, αυξήθηκε η δυναμική του ΕΚΤ στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προς τις βιβλιοθήκες, ενώ παράλληλα μειώθηκε το κόστος της υπηρεσίας τόσο για το ΕΚΤ όσο και για τις βιβλιοθήκες περισσότερο από 80%! 
 • 23.500 αιτήματα υποστήριξης (2900 αιτήματα/έτος) έχουν αντιμετωπιστεί με συμβατικό τρόπο (τηλεφωνική επικοινωνία, επιτόπια επίσκεψη, κ.ά.) το διάστημα από το 2000 έως το 2007.
 • 28.000 αιτήματα υποστήριξης (4667 αιτήματα/έτος) έχουν αντιμετωπιστεί, μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ», το διάστημα από το 2008 έως το 2013Με τη χρήση του «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ» και της ειδικής γνωσιακής βάσης που περιέχει με ειδικά άρθρα και οδηγίες σε θέματα χρήσης και λειτουργίας του ΑΒΕΚΤ, τα αιτήματα υποστήριξης έχουν μειωθεί περισσότερο από 70%!
 • 80% έχει μειωθεί το κόστος της εκπαίδευσης στη χρήση του ΑΒΕΚΤ με τη χρήση της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning».
 • 40% έκπτωση παρέχεται σε σχήματα βιβλιοθηκών που συνάπτουν τριετείς συμβάσεις με το ΕΚΤ, στο πλαίσιο  ευέλικτων μοντέλων υποστήριξης και διάθεσης του ΑΒΕΚΤ (δείτε εδώ περισσότερα για τη διαδικασία που μπορείτε να ακολουθήσετε). 
 • Δωρεάν σε όλες τις δημόσιες και σε όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες της χώρας διατίθεται το ΑΒΕΚΤ και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης.
 • Δωρεάν παρέχεται η εκπαίδευση ενός ατόμου για κάθε συγχωνευμένη δημοτική βιβλιοθήκη καλλικρατικού δήμου που θα επιλέξει τριετή υποστήριξη (δείτε εδώ περισσότερα).
 • Δωρεάν διατίθεται η Βασική Έκδοση του ΑΒΕΚΤ και το πρώτο έτος υποστήριξης σε όλες τις βιβλιοθήκες μη κερδοσκοπικών οργανισμών που διαθέτουν άτομο ήδη εκπαιδευμένο στη χρήση του (δείτε εδώ περισσότερα)
24/01/2013

Το ΕΚΤ, διευρύνοντας τις δράσεις που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των ελληνικών βιβλιοθηκών, προχώρησε στη δωρεάν διάθεση της Βασικής Έκδοσης του ΑΒΕΚΤ 5.6 καθώς και των σχετικών υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης, στις βιβλιοθήκες που συμμετέχουν με τις συλλογές τους στη βάση δεδομένων του ΕΣΚΕΠ (eskep.ekt.gr). Με τη χρήση της Βασικής Έκδοσης του ΑΒΕΚΤ 5.6, οι βιβλιοθήκες του ΕΣΚΕΠ θα έχουν τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων λειτουργιών, να καταλογογραφούν τις περιοδικές εκδόσεις της συλλογής τους και να καταχωρούν τα τεύχη που διαθέτουν. Παράλληλα, θα παρέχεται η δυνατότητα διάθεσης, με αυτοματοποιημένο τρόπο, των παραπάνω στοιχείων στο ΕΚΤ για την άμεση ενημέρωση του ΕΣΚΕΠ.

17/10/2012

 

Η ψηφιακή συλλογή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών διατίθεται με ανοικτή πρόσβαση σε όλους τους χρήστες του Διαδικτύου από τη διεύθυνση  eopac-serrelib.abekt.gr/. Η συλλογή περιέχει 299.997 σελίδες, 1111 ψηφιακών τεκμηρίων, τα οποία περιγράφονται από 856 βιβλιογραφικές εγγραφές. Τα 238 ψηφιακά τεκμήρια είναι μοναδικά έργα που εκδόθηκαν από το 1869 έως το 2004.

25/09/2012

Η ψηφιακή συλλογή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου διατίθεται με ανοικτή πρόσβαση σε όλους τους χρήστες του Διαδικτύου από τη διεύθυνση eopac-librethymno.abekt.gr. Η συλλογή περιέχει 37.277 σελίδες, 220 ψηφιακών τεκμηρίων, τα οποία περιγράφονται από 205 βιβλιογραφικές εγγραφές. Τα 220 ψηφιακά τεκμήρια είναι μοναδικά έργα που εκδόθηκαν από το 1888 έως το 1919.

24/09/2012

Η πολιτική διάθεσης του ΑΒΕΚΤ στις ελληνικές βιβλιοθήκες περιγράφεται αναλυτικά στον ιστότοπο του ΕΚΤ (www.abekt.gr/libs) συνοδευόμενη από την τιμολόγηση του συστήματος και των υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης (www.abekt.gr/provision/price). Όπως προκύπτει από τις παραπάνω πηγές, στο πλαίσιο της πολιτικής διάθεσης του ΑΒΕΚΤ στις ελληνικές βιβλιοθήκες παρέχονται εντελώς δωρεάν:

20/09/2012

Η ψηφιακή συλλογή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης διατίθεται με ανοικτή πρόσβαση σε όλους τους χρήστες του Διαδικτύου από τη διεύθυνση eopac-libmytilini.abekt.gr. Η συλλογή περιέχει 325.800 σελίδες, 785 ψηφιακών τεκμηρίων, τα οποία περιγράφονται από 250 βιβλιογραφικές εγγραφές. Τα 785 ψηφιακά τεκμήρια είναι μοναδικά έργα που εκδόθηκαν από το 1620 έως το 2006.

20/09/2012

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) συνεχίζει το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, να διαθέτει δωρεάν την τρέχουσα έκδοση του συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 5.6 σε όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Η δράση "Δωρεάν Διάθεση του ΑΒΕΚΤ 5.6 στις σχολικές Βιβλιοθήκες" που ξεκίνησε στις 14/3/2011, συνοδεύεται από την εγκατάσταση, την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των υπευθύνων των σχολικών βιβλιοθηκών, καθώς και από τη διαδικτυακή υποστήριξη στη χρήση του συστήματος.

19/09/2012

Η ψηφιακή συλλογή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λεβαδείας διατίθεται με ανοικτή πρόσβαση σε όλους τους χρήστες του Διαδικτύου από τη διεύθυνση eopac-liblivadia.abekt.gr. Η συλλογή περιέχει 51.790 σελίδες, 238 ψηφιακών τεκμηρίων, τα οποία περιγράφονται από 142 βιβλιογραφικές εγγραφές. Τα 238 ψηφιακά τεκμήρια είναι μοναδικά έργα που εκδόθηκαν από το 1919 έως το 2006.

04/07/2012

H εγκατάσταση του ΑΒΕΚΤ 5.6 σε υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα MSWindows 64bit είναι εφικτή με τα νέα αρχεία που θα βρείτε στην τοποθεσία http://support.abekt.gr/index.php?loginresult=1&group=default&_m=downloads&_a=view&parentcategoryid=5&nav=0.

Τα ίδια αρχεία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και σε υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα MSWindows 32bit.

22/06/2012

Η ψηφιακή συλλογή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας διατίθεται με ανοικτή πρόσβαση σε όλους τους χρήστες του Διαδικτύου από τη διεύθυνση eopac-libkonitsa.abekt.gr. Η συλλογή περιέχει 32.668 σελίδες, 75 ψηφιακών τεκμηρίων, τα οποία περιγράφονται από 65 βιβλιογραφικές εγγραφές. Τα 75 ψηφιακά τεκμήρια είναι μοναδικά έργα που εκδόθηκαν από το 1851 έως το 1979.

25/05/2012

Στην ιστοσελίδα http://www.abekt.gr/faq, θα βρείτε τις συχνότερες μέχρι σήμερα διευκρινίσεις που ζητήθηκαν για τις ερωτήσεις της διαδικτυακής έρευνας «Καταγραφή αξιολόγησης του ΑΒΕΚΤ και των υπηρεσιών του ΕΚΤ για τις βιβλιοθήκες» (η προθεσμία συμμετοχής παρατάθηκε έως την Πέμπτη 31/5/2012, στις 20:00):

14/05/2012

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, διεξάγει τη διαδικτυακή έρευνα «Καταγραφή αξιολόγησης του ΑΒΕΚΤ και των υπηρεσιών του ΕΚΤ για τις βιβλιοθήκες»

04/05/2012

* Σύμφωνα με τα στοιχεία διάθεσης του ΑΒΕΚΤ έως τις 31/12/2011.

Σημαντικό μέρος της υποστήριξης που παρέχει το ΕΚΤ στην ελληνική επιστημονική κοινότητα είναι το σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ, το οποίο αναπτύσσεται με σκοπό να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη των ελληνικών βιβλιοθηκών. Οι ενέργειες του ΕΚΤ, μέσω του ΑΒΕΚΤ, στόχευαν πάντα στη διαμόρφωση ενός υψηλού επιπέδου αυτοματοποίησης των ελληνικών βιβλιοθηκών και των υπηρεσιών που παρέχουν προς τους χρήστες τους. Με αυτό τον τρόπο, γίνεται εφικτή η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός εθνικού δικτύου βιβλιοθηκών και οργανισμών πληροφόρησης, οι οποίοι θα διαθέτουν περιεχόμενο και θα αναπτύσσουν υπηρεσίες ώστε να καλύπτουν τις πληροφοριακές, εκπαιδευτικές και μαθησιακές ανάγκες των χρηστών τους. Από το 1986, το ΑΒΕΚΤ καλύπτει τις ανάγκες οργάνωσης και εκσυγχρονισμού των ελληνικών βιβλιοθηκών, με εξειδικευμένα εργαλεία λογισμικού και ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης. Το ΑΒΕΚΤ αποτελεί το πλέον διαδεδομένο λογισμικό βιβλιοθηκών στην Ελλάδα. Οι δείκτες που ακολουθούν περιγράφουν με αριθμούς τη σχέση του  ΑΒΕΚΤ με τις βιβλιοθήκες.

 • 26 χρόνια το ΕΚΤ συνεργάζεται στενά με τις βιβλιοθήκες για το ΑΒΕΚΤ.
 • 2.500 βιβλιοθήκες έχουν προμηθευτεί από το 1986 τις εκδόσεις ΑΒΕΚΤ 4.00, 5.00, 5.5, 5.501 & 5.6. 
 • 670 βιβλιοθήκες με 71 παραρτήματα έχουν προμηθευτεί τις εκδόσεις ΑΒΕΚΤ 5.5 και 5.6. 
 • 1850 άτομα (154 άτομα/έτος) έχουν εκπαιδευτεί σε συμβατικά σεμινάρια για τη χρήση του ΑΒΕΚΤ που πραγματοποιήθηκαν από το 1999 έως το 2010, με φυσική παρουσία εκπαιδευτή.
 • 550 άτομα (183 άτομα/έτος) έχουν εκπαιδευτεί, μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning», σε σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν από το 2009 έως το 2011. Μέσω του  ABEKT e-learning, αυξήθηκε η δυναμική του ΕΚΤ στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προς τις βιβλιοθήκες, ενώ παράλληλα μειώθηκε το κόστος της υπηρεσίας τόσο για το ΕΚΤ όσο και για τις βιβλιοθήκες περισσότερο από 80%! 
 • 23.500 αιτήματα υποστήριξης (2900 αιτήματα/έτος) έχουν αντιμετωπιστεί με συμβατικό τρόπο (τηλεφωνική επικοινωνία, επιτόπια επίσκεψη, κ.ά.) το διάστημα από το 2000 έως το 2007.
 • 3.250 αιτήματα υποστήριξης (810 αιτήματα/έτος) έχουν αντιμετωπιστεί, μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ», το διάστημα από το 2008 έως το 2011Με τη χρήση του «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ» και της ειδικής γνωσιακής βάσης που περιέχει με ειδικά άρθρα και οδηγίες σε θέματα χρήσης και λειτουργίας του ΑΒΕΚΤ, τα αιτήματα υποστήριξης έχουν μειωθεί περισσότερο από 70%!
 • 80% έχει μειωθεί το κόστος της εκπαίδευσης στη χρήση του ΑΒΕΚΤ με τη χρήση της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning».
 • 40% έκπτωση παρέχεται σε σχήματα βιβλιοθηκών που συνάπτουν τριετείς συμβάσεις με το ΕΚΤ, στο πλαίσιο  ευέλικτων μοντέλων υποστήριξης και διάθεσης του ΑΒΕΚΤ (δείτε εδώ περισσότερα για τη διαδικασία που μπορείτε να ακολουθήσετε). 
 • Δωρεάν σε όλες τις δημόσιες και σε όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες της χώρας διατίθεται το ΑΒΕΚΤ και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης.
 • Δωρεάν παρέχεται η εκπαίδευση ενός ατόμου για κάθε συγχωνευμένη δημοτική βιβλιοθήκη καλλικρατικού δήμου που θα επιλέξει τριετή υποστήριξη (δείτε εδώ περισσότερα).
 • Δωρεάν διατίθεται η Βασική Έκδοση του ΑΒΕΚΤ και το πρώτο έτος υποστήριξης σε όλες τις βιβλιοθήκες μη κερδοσκοπικών οργανισμών που διαθέτουν άτομο ήδη εκπαιδευμένο στη χρήση του (δείτε εδώ περισσότερα)
30/04/2012

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης συνεργάζεται με τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Η συνεργασία αυτή διευρύνθηκε στο πλαίσιο έργων του ΚΠΣ που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, από το 1998 έως το 2007. Σήμερα, οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες έχουν στη διάθεση τους τη Βασική Έκδοση του ΑΒΕΚΤ 5.6 καθώς και τα υποσυστήματα Στατιστικά και ABEKT Z39.50 Server & WebGate.

30/04/2012

Δύο αναλυτικές παρουσιάσεις για τη χρήση της νέας διαδικτυακής υπηρεσίας «ABEKT e-opac» του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο.

30/03/2012

Η νέα διαδικτυακή υπηρεσία «ABEKT e-opac» συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού OPAC (Online Public Access Catalogue) βιβλιοθήκης και μίας εφαρμογής για τη διαχείριση και τη διάθεση πλήρους ψηφιακού περιεχομένου.

Με τη χρήση της υπηρεσίας «ABEKT e-opac», η βιβλιοθήκη μπορεί να διαχειριστεί και να διαθέσει στο κοινό επεξεργασμένες βιβλιογραφικές εγγραφές, οι οποίες διασυνδέονται με το πλήρες ψηφιακό περιεχόμενο. Οι χρήστες της βιβλιοθήκης έχουν τη δυνατότητα, μέσω ενός εξελιγμένου web OPAC, να εντοπίσουν το υλικό που τους ενδιαφέρει και να πλοηγηθούν διαδικτυακά στο ψηφιακό υλικό μέσα από ένα ευέλικτο και ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον. Το λογισμικό αλλά και το υλικό που διαχειρίζεται η βιβλιοθήκη μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «ΑΒΕΚΤ e-opac» βρίσκεται στις υπολογιστικές εγκαταστάσεις του ΕΚΤ. 

15/02/2012

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) ανακοίνωσε στις 14/3/2011 ότι διαθέτει την τρέχουσα έκδοση του συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 5.6 σε όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Η δράση "Δωρεάν Διάθεση του ΑΒΕΚΤ 5.6 στις σχολικές Βιβλιοθήκες"  συνεχίζεται και απευθύνεται τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές σχολικές βιβλιοθήκες. 

14/03/2011

Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) ανακοινώνει ότι διαθέτει την τρέχουσα έκδοση του συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 5.6 σε όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Η δωρεάν διάθεση του ΑΒΕΚΤ, που συνοδεύεται από εγκατάσταση, εξ αποστάσεως επιμόρφωση των υπευθύνων των βιβλιοθηκών, καθώς και διαδικτυακή υποστήριξη στη χρήση του συστήματος, θα υποστηριχθεί πλήρως από τις υποδομές και την τεχνογνωσία που ανέπτυξε το ΕΚΤ τα τελευταία χρόνια και από το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του.

09/11/2010

Αποτίμηση συνεργασίας - Σχεδιασμός νέων δράσεων
Αξιοποιώντας τις νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) αναπτύσσει εφαρμογές & εργαλεία που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των βιβλιοθηκών, και παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών τους. Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες κλήθηκαν πρόσφατα να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες και τη μέχρι σήμερα συνεργασία τους με το ΕΚΤ, κυρίως όσον αφορά τη χρήση του συστήματος ΑΒΕΚΤ, με τη συμπλήρωση online ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και οι νέες δράσεις για την ανάπτυξη και διάθεση ενός ανανεωμένου συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών, παρουσιάζονται στο κείμενο εργασίας "Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: Aποτίμηση συνεργασίας - Σχεδιασμός νέων δράσεων".

20/06/2009

Το ΕΚΤ αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, ανέπτυξε τη Διαδικτυακή Εφαρμογή Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning» (http://www.abekt.gr/elearning). Δίνεται έτσι η δυνατότητα στις βιβλιοθήκες να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στη χρήση του ΑΒΕΚΤ, χωρίς να χρειάζεται η μετακίνηση των εκπαιδευόμενων στους τόπους διεξαγωγής των σεμιναρίων. Παράλληλα, τα σεμινάρια μπορούν να πραγματοποιούνται άμεσα, όποτε υπάρχει νέο προσωπικό σε μία βιβλιοθήκη ή όποτε προκύπτει ανάγκη επιμόρφωσης λόγω νέων λειτουργιών του ΑΒΕΚΤ.

10/04/2009

Η νέα έκδοση του συστήματος Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης – ΑΒΕΚΤ 5.6 διατίθεται πλέον σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Οι χρήστες του ΑΒΕΚΤ που έχουν ενεργή συνδρομή υποστήριξης ενημερώθηκαν ήδη, προκειμένου να προχωρήσουν στη δωρεάν αναβάθμιση της νέας έκδοσης μέσα από τη διαδικτυακή υπηρεσία του ΕΚΤ «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ».

30/01/2009

Η νέα έκδοση του συστήματος Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης - ΑΒΕΚΤ 5.6 διατίθεται κατά προτεραιότητα στις δημόσιες κεντρικές βιβλιοθήκες και στις κινητές μονάδες τους. Η ευρύτερη διάθεση του ΑΒΕΚΤ 5.6 στις βιβλιοθήκες προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του 2009. Η έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.6 περιλαμβάνει 16 υποσυστήματα.

29/01/2009

Το «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ» αναπτύχθηκε για να διαχειρίζεται γρήγορα, άμεσα και αποτελεσματικά τα αιτήματα των χρηστών του ΑΒΕΚΤ. Το Κέντρο δέχεται τα ηλεκτρονικά αιτήματα που καταθέτουν οι βιβλιοθήκες, χρήστες του Συστήματος ΑΒΕΚΤ, μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα της εβδομάδας.

20/01/2009

Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, το ΕΚΤ αναπτύσσει διαδικτυακή πλατφόρμα e-learning (www.abekt.gr/elearning) για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των χρηστών του ΑΒΕΚΤ.

Δίνεται έτσι η δυνατότητα στις βιβλιοθήκες να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στη χρήση του ΑΒΕΚΤ, χωρίς να χρειάζεται η μετακίνηση των εκπαιδευόμενων στους τόπους διεξαγωγής των σεμιναρίων. Παράλληλα, τα σεμινάρια μπορούν να πραγματοποιούνται άμεσα, όποτε υπάρχει νέο προσωπικό σε μία βιβλιοθήκη ή όποτε προκύπτει ανάγκη επιμόρφωσης λόγω νέων λειτουργιών του ΑΒΕΚΤ.

18/01/2009

Η παρουσίαση του ΕΚΤ για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ημερίδας «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών» που διοργανώθηκε από το ΥΠΕΠΘ στην Αθήνα στις 15 Δεκεμβρίου 2008.

Δείτε την παρουσίαση

18/01/2009

Παρουσίαση για την έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.6 και τις νέες υπηρεσίες που παρέχονται για το ΑΒΕΚΤ. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ημερίδας «Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Περιφέρειας: Φορείς γνώσης και πολιτιστικής ανάπτυξης» που διοργανώθηκε από τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Καλαμάτας στις 18 Δεκεμβρίου 2008.

Δείτε την παρουσίαση

Subscribe to ΑΒΕΚΤ - Νέα