Σχολικές Βιβλιοθήκες

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης συνεργάζεται με τις σχολικές βιβλιοθήκες από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, ενώ η συνεργασία αυτή διευρύνθηκε στο πλαίσιο έργων του ΚΠΣ από το 1998 έως το 2007. Σε αυτό το πλαίσιο:

  1. 499 σχολικές μονάδες προμηθεύτηκαν την έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.00,
  2. 86 σχολικές μονάδες προμηθεύτηκαν την έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.6.

Σήμερα, 371 σχολικές βιβλιοθήκες έχουν ενταχθεί στη δράση «Δωρεάν διάθεση του ΑΒΕΚΤ 5.6 στις Σχολικές Βιβλιοθήκες», η οποία ξεκίνησε το Μάρτιο του 2011 και απευθύνεται σε όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες, δημόσιες και ιδιωτικές, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας του ΕΚΤ, σε όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες παρέχεται δωρεάν:

Η δράση «Δωρεάν διάθεση του ΑΒΕΚΤ στις Σχολικές Βιβλιοθήκες» υποστηρίζεται πλήρως από τις υποδομές, την τεχνογνωσία που ανέπτυξε το ΕΚΤ τα τελευταία χρόνια καθώς και από το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του. Οι σχολικές βιβλιοθήκες, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία, καλούνται να ακολουθήσουν δύο βασικά βήματα:

  1. Να συμπληρώσουν τη φόρμα στην ιστοσελίδα http://www.abekt.gr/provision/schlib, όπου θα βεβαιώσουν ότι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις διάθεσης.
  2. Να ενημερωθούν για τη συνολική διαδικασία που θα ακολουθηθεί στη συνέχεια από την ιστοσελίδα http://abekt.ekt.gr/provision/schlib/procedure.

Τυχόν απορίες στη συνολική διαδικασία διάθεσης του ΑΒΕΚΤ 5.6 στις σχολικές βιβλιοθήκες, υποβάλλονται στο ΕΚΤ μέσω e-mail στη διεύθυνση abekt@ekt.gr.

Δείτε επίσης: 

 

Πλαίσιο συνεργασίας

Η τρέχουσα έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.6, που ενσωματώνει πρόσθετες λειτουργίες για την ολοκληρωμένη διαχείριση συλλογών και υπηρεσιών βιβλιοθηκών, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη οργάνωση και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών των σχολικών βιβλιοθηκών, καλύπτοντας ανάγκες της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας. Στόχος του ΕΚΤ αναφορικά με τις σχολικές βιβλιοθήκες είναι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που επιβάλλονται στο σύγχρονο περιβάλλον, όπου ζητούμενο είναι η ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό εφαρμογών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από πλήθος χρηστών και εξυπηρετούν σημαντικές ανάγκες.

Το σύστημα ΑΒΕΚΤ καθώς και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης που παρέχει το ΕΚΤ, αποτελούν βασικό υποστηρικτικό άξονα της σχολικής βιβλιοθήκης, προκειμένου να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη ετοιμότητα και επάρκεια στις απαιτήσεις του Νέου Ψηφιακού Σχολείου. Παράλληλα, με τη χρήση του ΑΒΕΚΤ οι σχολικές βιβλιοθήκες είναι σε θέση να συνεργαστούν με το δίκτυο βιβλιοθηκών της χώρας και να αναπτύξουν ευρύτερες υπηρεσίες για την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα. Η δράση «Δωρεάν Διάθεση του ΑΒΕΚΤ στις Σχολικές ΒΙβλιοθήκες» αξιοποίησε την αναπτυξιακή πορεία του ΕΚΤ, στο πλαίσιο της οποίας διατέθηκαν με καινοτόμο τρόπο εργαλεία και υποδομές που διαθέτει.