Δημοτικές Βιβλιοθήκες

Το ΑΒΕΚΤ 5.5 και 5.6 έχει εγκατασταθεί σε 153 δημοτικές βιβλιοθήκες σε Ελλάδα και Κύπρο*. Για τις δημοτικές βιβλιοθήκες ισχύουν οι γενικές διαδικασίες προμήθειας του ΑΒΕΚΤ (δείτε εδώ) εκπαίδευσης προσωπικού (δείτε εδώ) και ανανέωσης της συνδρομής υποστήριξης. Ειδικά όμως για:

  1. Δημοτικές Βιβλιοθήκες που ανήκουν σε καλλικρατικούς δήμους και συγχωνεύονται με βιβλιοθήκη που ήδη διαθέτει το ΑΒΕΚΤ: εφόσον επιλεγεί τριετής υποστήριξη, παρέχεται δωρεάν η εκπαίδευση ενός ατόμου για κάθε νέα βιβλιοθήκη του καλλικρατικού δήμου

* Σύμφωνα με τα στοιχεία διάθεσης του ΑΒΕΚΤ έως τις 31/12/2015.