Εκπαίδευση στο ΑΒΕΚΤ

Η εκπαίδευση στη χρήση του ΑΒΕΚΤ 5.6 είναι υποχρεωτική με την προμήθεια της Βασικής Έκδοσης και των υποσυστημάτων Στατιστικά και Ειδικά Ενδιαφέροντα Χρηστών. Εξαιρούνται οι βιβλιοθήκες που διαθέτουν προσωπικό ήδη εκπαιδευμένο από το ΕΚΤ.

Η εκπαίδευση στη χρήση του ΑΒΕΚΤ διεξάγεται μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning» (http://www.abekt.gr/elearning).

Για τη μεγαλύτερη επιτυχία του σεμιναρίου οι βιβλιοθήκες καλούνται να λάβουν υπόψη τους ότι, καθώς το σεμινάριο αφορά αποκλειστικά τη χρήση και τη λειτουργία του συστήματος ΑΒΕΚΤ, οι συμμετέχοντες:

  1. θα πρέπει να έχουν καλή γνώση χρήσης υπολογιστών και του λειτουργικού συστήματος MS Windows,
  2. αν δεν είναι βιβλιοθηκονόμοι, θα πρέπει να έχουν σχετική εμπειρία εργασίας σε βιβλιοθήκη και να κατανοούν τις λειτουργίες και την ορολογία που πλαισιώνει την εργασία σε μία βιβλιοθήκη.

Δείτε επίσης: