Τεχνικές Προδιαγραφές ABEKT e-learning

Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται από τον υπολογιστή που θα χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση στο ΑΒΕΚΤ 5.6 μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης του ΕΚΤ «ABEKT e-learning» (http://www.abekt.gr/training/elearn) είναι:

  • ADSL σύνδεση στο Διαδίκτυο, με ελάχιστη ταχύτητα μεταφόρτωσης 1,5Μbps (αποκλειστικά για το συγκεκριμένο υπολογιστή κατά τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης)
  • Επεξεργαστής Pentium IV / 1 GHz ή ταχύτερος, και κύρια μνήμη μεγαλύτερη από ή ίση με 1GB
  • Έγχρωμη οθόνη μεγέθους 17΄΄ ή μεγαλύτερη, με ανάλυση τουλάχιστον 1280Χ1024
  • Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα MS 2000 professional ή XP professional ή Windows Vista ή Windows 7. Υποστήριξη Ελληνικών σε περιβάλλον WINDOWS
  • Internet Explorer 7 ή Firefox 3 ή Safari 3 (σε μεγιστοποιημένο παράθυρο κατά τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης)
  • Flash player 9
  • Adobe Acrobat Reader 8
  • Κάρτα ήχου στον υπολογιστή
  • Εκτυπωτής Laser με ταχύτητα μεγαλύτερη ή ίση των 5 σελίδων ανά λεπτό και ανάλυση τουλάχιστον 300 dpi.