ΕΚΤ & Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Ημερομηνία: 
30/04/2012

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης συνεργάζεται με τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Η συνεργασία αυτή διευρύνθηκε στο πλαίσιο έργων του ΚΠΣ που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, από το 1998 έως το 2007. Σήμερα, οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες έχουν στη διάθεση τους τη Βασική Έκδοση του ΑΒΕΚΤ 5.6 καθώς και τα υποσυστήματα Στατιστικά και ABEKT Z39.50 Server & WebGate.

Η μακροχρόνια συνεργασία και αλληλεπίδραση του ΕΚΤ με τις βιβλιοθήκες έχει αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, με την ανάπτυξη ενός σταθερού τεχνολογικού πλέγματος εργαλείων και υπηρεσιών. Αυτό το τεχνολογικό πλέγμα αποτελεί βασική υποδομή και καθορίζει τη σημερινή λειτουργία των δημόσιων βιβλιοθηκών, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη μετάβαση τους σε ένα πιο εξελιγμένο επίπεδο λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών προς στους πολίτες.

Το ΕΚΤ συνεχίζει να υποστηρίζει, από ίδιους πόρους, τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες στη χρήση του συστήματος ΑΒΕΚΤ 5.6. Σε όλες τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες που διαθέτουν τον κατάλογο τους στο διαδίκτυο μέσω Ζ39.50 Server παρέχεται δωρεάν η ένταξη του στο περιβάλλον «η Αργώ» (http://argo.ekt.gr/), στην ομάδα «Δημόσιες Βιβλιοθήκες».

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες δράσεις για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες:

  1. 45 Δημόσιες Βιβλιοθήκες διαθέτουν το ΑΒΕΚΤ (Βασική Έκδοση, Στατιστικά, Z39.50 Server & Web Gate) και μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις σχετικές με αυτό υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης.
  2. Οι κατάλογοι 19 δημόσιων βιβλιοθηκών, καθώς και ο συλλογικός κατάλογος των δημόσιων βιβλιοθηκών, διατίθενται ενιαία στο περιβάλλον «η Αργώ» (http://argo.ekt.gr).
  3. 248 άτομα έχουν εκπαιδευτεί μέσω σεμιναρίων με φυσική παρουσία εκπαιδευτών, στη χρήση του ΑΒΕΚΤ κατά την περίοδο 1999-2007,
  4. 130 άτομα εκπαιδεύτηκαν το 2009 μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning»,
  5. 80 άτομα εκπαιδεύτηκαν την περίοδο από 5/9/2011 έως 31/12/2011 μέσω Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning».

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται ο ρόλος του ΕΚΤ με αυτόν των Δημοσίων Βιβλιοθηκών θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://abekt.ekt.gr/libs/public.

Δείτε ακόμα:

  • "Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: Aποτίμηση συνεργασίας - Σχεδιασμός νέων δράσεων": Στο κείμενο εργασίας αποτυπώνεται για πρώτη φορά η θέση και η αξιολόγηση των Δημόσιων Βιβλιοθηκών για τις υπηρεσίες και τα εργαλεία που παρείχε το ΕΚΤ από το 1999 έως το 2009. Η αξιολόγηση αυτή είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για το ΕΚΤ, καθώς αναγνωρίζεται η συμβολή του στην οργάνωση, εξέλιξη και παρουσία των Δημόσιων Βιβλιοθηκών. Επιβραβεύονται από τις βιβλιοθήκες οι καινοτόμες τεχνολογικά δραστηριότητες που έχει αναπτύξει, ενώ δικαιώνεται ο σχεδιασμός που προτείνει για το μέλλον των Δημόσιων Βιβλιοθηκών.
  • Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στις Δημόσιες βιβλιοθήκες: Η παρουσίαση του ΕΚΤ για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ημερίδας «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών» που διοργανώθηκε από το ΥΠΕΠΘ στην Αθήνα στις 15 Δεκεμβρίου 2008.