Γενικά για την προμήθεια του ΑΒΕΚΤ

Η έκδοση 5.6 του ΑΒΕΚΤ αποτελείται από τη Βασική Έκδοση, η οποία διατίθεται ως σύνολο, και τα Υποσυστήματα. Προαπαιτούμενο της προμήθειας των Υποσυστημάτων είναι να διαθέτει η βιβλιοθήκη τη Βασική Έκδοση. Σε αυτή την περίπτωση η βιβλιοθήκη, ανάλογα με τις ανάγκες της, μπορεί να προμηθευτεί ένα ή όλα τα Υποσυστήματα.

Η Βασική Έκδοση παρέχεται δωρεάν στους χρήστες που υπάγονται στο δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και σε μη κερδοσκοπικούς κοινωφελείς οργανισμούς.

Στους κατόχους των εκδόσεων 4.0 του ΑΒΕΚΤ που υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα προσφέρεται δωρεάν η αναβάθμιση των αντίστοιχων υποσυστημάτων στη νέα έκδοση.

Δείτε επίσης:

 

Εκπαίδευση

Για την προμήθεια του ΑΒΕΚΤ 5.6 η βιβλιοθήκη υποχρεούται να συμμετάσχει σε σεμινάριο εκπαίδευσης.

 Η εκπαίδευση στη χρήση του ΑΒΕΚΤ διεξάγεται μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning» .Η εκπαίδευση με ABEKT e-learning διεξάγεται μέσω Διαδικτύου από το χώρο της βιβλιοθήκης (ή του εκπαιδευόμενου) και από υπολογιστή που καλύπτει τις αναγκαίες προδιαγραφές, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα της εβδομάδας. Ο εκπαιδευόμενος έχει περιθώριο 2 μηνών για να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του. Περισσότερες πληροφορίες για τη Διαδικτυακή Εφαρμογή Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης "ABEKT e-learning", θα βρείτε εδώ.

Για τη μεγαλύτερη επιτυχία του σεμιναρίου ζητείται να ληφθεί υπόψη από τις βιβλιοθήκες ότι, καθώς το σεμινάριο αφορά αποκλειστικά τη χρήση και τη λειτουργία του συστήματος ΑΒΕΚΤ, οι συμμετέχοντες:

  1. Θα πρέπει να έχουν καλή γνώση χρήσης υπολογιστών και του λειτουργικού συστήματος MS Windows.
  2. Αν δεν είναι βιβλιοθηκονόμοι, θα πρέπει να έχουν σχετική εμπειρία εργασίας σε βιβλιοθήκη και να κατανοούν τις λειτουργίες και την ορολογία που πλαισιώνει την εργασία σε μία βιβλιοθήκη.

Δείτε επίσης:

 

Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση του ΑΒΕΚΤ πραγματοποιείται σε υπολογιστικό περιβάλλον, το οποίο πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά τις ελάχιστες προδιαγραφές υπολογιστών που δίνονται από το ΕΚΤ.

Η εγκατάσταση της Βασικής Έκδοσης παρέχεται δωρεάν στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μετά από συνεννόηση τεχνικού του ΕΚΤ με τεχνικό της βιβλιοθήκης.

Στην περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση/διαμονή τεχνικού του ΕΚΤ εκτός Αττικής, το κόστος αυξάνει αναλόγως ώστε να καλύψει τις αντίστοιχες δαπάνες.

Δείτε επίσης:

 

Υποστήριξη

Για τους νέους χρήστες του ΑΒΕΚΤ το πρώτο έτος υποστήριξης μετά την υπογραφή της σύμβασης παρέχεται δωρεάν. Εάν η βιβλιοθήκη επιλέξει εξαρχής 3ετή υποστήριξη, τότε λαμβάνει έκπτωση 10% στο αρχικό κόστος της υποστήριξης.

Μετά τη λήξη της συνδρομής υποστήριξης η βιβλιοθήκη, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να την ανανεώσει.

Δείτε επίσης: