Συχνές Ερωτήσεις

 1. Τι περιλαμβάνει η ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις»;

  Στην ενότητα αυτή απαντώνται συχνές ερωτήσεις που σχετίζονται με:
  - τα χαρακτηριστικά, τις υπηρεσίες, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα νέα του ΑΒΕΚΤ,
  - τα είδη βιβλιοθηκών που το χρησιμοποιούν,
  - την πολιτική διάθεσης και τις διαδικασίες προμήθειας του συστήματος και των σχετικών υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης.

 2. Που θα εντοπίσω απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που αφορούν τη χρήση και τη λειτουργία του ΑΒΕΚΤ;

  Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις και ειδικά άρθρα με οδηγίες σε θέματα χρήσης και λειτουργίας του ΑΒΕΚΤ είναι διαθέσιμα από τη διαδικτυακή υπηρεσία του ΕΚΤ Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ.