Στοιχεία διάθεσης ΑΒΕΚΤ 5.6 στις σχολικές βιβλιοθήκες

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) ανακοίνωσε στις 14/03/2011 ότι διαθέτει την τρέχουσα έκδοση του συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 5.6 σε όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Το κείμενο της ανακοίνωσης αναρτήθηκε στους δικτυακούς τόπους του ΕΚΤ και του ΑΒΕΚΤ, και προωθήθηκε μέσω e-mail σε όλες τις βιβλιοθήκες οι οποίες ανήκουν στη λίστα επαφών της Μονάδας Προώθησης Προϊόντων του ΕΚΤ. Παράλληλα, απεστάλη σχετικό Δελτίου Τύπου σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης (ΜΜΕ), καθώς και στη λίστα αποδεκτών του δεκαπενθήμερου eNewsletter "Έρευνα και Καινοτομία" του ΕΚΤ. Η σχετική είδηση δημοσιεύθηκε σε πολλά ΜΜΕ ενώ στην ιστοσελίδα http://www.abekt.gr/provision/schlib/press περιέχεται αναλυτικός κατάλογος των ανακοινώσεων της είδησης.

Η δωρεάν διάθεση του ΑΒΕΚΤ 5.6 συνοδεύεται από εγκατάσταση, εξ αποστάσεως επιμόρφωση των υπευθύνων των σχολικών βιβλιοθηκών, καθώς και διαδικτυακή υποστήριξη στη χρήση του συστήματος.  Όλα τα στάδια της διαδικασίας πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου, άμεσα, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να απαιτούνται σύνθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες ή μετακινήσεις ανθρώπινου δυναμικού και καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις της εγκατάστασης ή της αναβάθμισης του ΑΒΕΚΤ στη σχολική βιβλιοθήκη. 
 
Η δράση "Δωρεάν Διάθεση του ΑΒΕΚΤ 5.6 στις σχολικές Βιβλιοθήκες" συνεχίζεται και απευθύνεται τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές σχολικές βιβλιοθήκες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Το διάστημα από την έναρξη της διαδικασίας έως τις 31/12/2016: 
  1. 569 βιβλιοθήκες συμπλήρωσαν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είναι αναρτημένη στη σελίδα http://www.abekt.gr/provision/schlib.
  2. Από αυτές 371 σχολικές βιβλιοθήκες έχουν υπογράψει τη σύμβαση και έχουν παραλάβει τους σχετικούς κωδικούς για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών:
  1. 192 βιβλιοθήκες εγκατέστησαν/αναβάθμισαν ήδη το ΑΒΕΚΤ 5.6 μέσω της μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας του ΕΚΤ «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ»
  2. 137 υπεύθυνοι ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning» και έλαβαν τις σχετικές βεβαιώσεις
  3. 69 βιβλιοθήκες παρέλαβαν, μέσω της μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας του ΕΚΤ «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ», βάση δεδομένων σε ΑΒΕΚΤ 5.6 η οποία προήλθε:
  • είτε από παλαιότερη εγκατάσταση του ΑΒΕΚΤ 5.00 στη βιβλιοθήκη μετά την ολοκλήρωση του έργου «ΦΑΙΣΤΟΣ - Εγκατάσταση του λογισμικού ΑΒΕΚΤ στις σχολικές βιβλιοθήκες» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ κατά το διάστημα 1/6/1999 έως 30/6/2000.
  • είτε από ειδικό MS Excel του ΥΠΕΠΘ με τις παραγγελίες υλικού που είχαν γίνει για τη βιβλιοθήκη κατά τη υλοποίηση του έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Υποστήριξη του Συστήματος ΑΒΕΚΤ», που εντάχθηκε στην πράξη «Ανάπτυξη και Λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών σε 100 Τ.Ε.Ε» του ΕΠΕΑΕΚ.

Οι σχολικές βιβλιοθήκες, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία, καλούνται να ακολουθήσουν δύο βασικά βήματα:

  1. Να συμπληρώσουν τη φόρμα στην ιστοσελίδα http://www.abekt.gr/provision/schlib, όπου θα βεβαιώσουν ότι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις διάθεσης.
  2. Να ενημερωθούν για τη συνολική διαδικασία που θα ακολουθηθεί στη συνέχεια από την ιστοσελίδα http://abekt.ekt.gr/provision/schlib/procedure.

Τυχόν απορίες στη συνολική διαδικασία διάθεσης του ΑΒΕΚΤ 5.6 στις σχολικές βιβλιοθήκες, υποβάλλονται στο ΕΚΤ μέσω e-mail στη διεύθυνση abekt@ekt.gr.