Διάθεση συστήματος ABEKT 5.6 στις σχολικές βιβλιοθήκες

Ημερομηνία: 
14/03/2011

Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) ανακοινώνει ότι διαθέτει την τρέχουσα έκδοση του συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 5.6 σε όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Η δωρεάν διάθεση του ΑΒΕΚΤ, που συνοδεύεται από εγκατάσταση, εξ αποστάσεως επιμόρφωση των υπευθύνων των βιβλιοθηκών, καθώς και διαδικτυακή υποστήριξη στη χρήση του συστήματος, θα υποστηριχθεί πλήρως από τις υποδομές και την τεχνογνωσία που ανέπτυξε το ΕΚΤ τα τελευταία χρόνια και από το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του.

Στο σημερινό διεθνές περιβάλλον ζητούμενο είναι η ενσωμάτωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό εφαρμογών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από πλήθος χρηστών και εξυπηρετούν σημαντικές ανάγκες. Η τρέχουσα έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.6, που ενσωματώνει πρόσθετες λειτουργίες για την ολοκληρωμένη διαχείριση συλλογών και υπηρεσιών βιβλιοθηκών, θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη οργάνωση και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών των σχολικών βιβλιοθηκών, καλύπτοντας ανάγκες της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας. Παράλληλα, θα βοηθήσει τις βιβλιοθήκες να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη ετοιμότητα και επάρκεια στις απαιτήσεις του Νέου Ψηφιακού Σχολείου.
 
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΕΚΤ, σε όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες παρέχεται δωρεάν:
α) η εγκατάσταση της έκδοσης ΑΒΕΚΤ 5.6 (Βασική Έκδοση & Στατιστικά),
β) η εκπαίδευση ενός ατόμου, υπευθύνου της βιβλιοθήκης, μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης "ABEKT e-learning",
γ) η υποστήριξη στη χρήση και λειτουργία του συστήματος, μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας "Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ".
 
Οι σχολικές βιβλιοθήκες καλούνται να εκδηλώσουν αρχικά το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας τη φόρμα στην ιστοσελίδα http://www.abekt.gr/provision/schlib βεβαιώνοντας ότι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις διάθεσης. Στη συνέχεια, από την ιστοσελίδα http://abekt.ekt.gr/provision/schlib/procedure/ μπορούν να κατεβάσουν την απαιτούμενη σύμβαση, να λάβουν γνώση της συνολικής διαδικασίας που θα ακολουθηθεί και να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια της διάθεσης του ΑΒΕΚΤ 5.6 στις σχολικές βιβλιοθήκες.
 
Το σύστημα ΑΒΕΚΤ (http://www.abekt.gr) αναπτύσσεται από το ΕΚΤ από το 1986, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των ελληνικών βιβλιοθηκών, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα διεθνώς καθιερωμένα πρότυπα. Το ΑΒΕΚΤ αποτελεί το πλέον διαδεδομένο λογισμικό βιβλιοθηκών στην Ελλάδα, καθώς έχει διατεθεί και εγκατασταθεί σε περισσότερες από 2.300 βιβλιοθήκες.
 
Το ΕΚΤ, με γνώμονα τις ανάγκες οργάνωσης και τους νέους ρόλους των ελληνικών βιβλιοθηκών στο εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον, αναπτύσσει ήδη νέα έκδοση του ΑΒΕΚΤ, το οποίο προβλέπεται να διατεθεί το 2012 ως Ανοικτό Λογισμικό με νέες πρωτοποριακές δυνατότητες και εργαλεία. Η ανάπτυξη του ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικού, ενώ επιπρόσθετα θα διατεθεί από το ΕΚΤ και με τη μορφή "λογισμικό ως υπηρεσία" (Software as a Service) προς δημόσιους φορείς, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες δαπάνες για εξοπλισμό, τεχνογνωσία και υποστήριξη.
 

Συνοπτική παρουσίαση του ΑΒΕΚΤ

Το ΕΚΤ αναπτύσσει το σύστημα ΑΒΕΚΤ (Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών ΕΚΤ) με σκοπό να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των ελληνικών βιβλιοθηκών. Από το 1986, το ΑΒΕΚΤ καλύπτει τις ανάγκες οργάνωσης και εκσυγχρονισμού των ελληνικών βιβλιοθηκών με εξειδικευμένα εργαλεία λογισμικού και ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης. Πρόκειται για το πλέον διαδεδομένο λογισμικό βιβλιοθηκών στην Ελλάδα, το οποίο έχει διατεθεί και εγκατασταθεί, μέχρι σήμερα, σε 2.380 βιβλιοθήκες (σχολικές, δημόσιες, δημοτικές, εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, κ.ά.). Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2000 έχουν εκπαιδευτεί περισσότερα από 1.300 άτομα και έχουν διεκπεραιωθεί περισσότερα από 25.000 αιτήματα υποστήριξης χρηστών του.

Το ΑΒΕΚΤ (www.abekt.gr) αναπτύσσεται με βάση τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις των ελληνικών βιβλιοθηκών, τα διεθνή καθιερωμένα πρότυπα και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Το σύστημα διαχειρίζεται πολυγλωσσικά βιβλιογραφικά δεδομένα όλων των τύπων (μονογραφίες, περιοδικά, εφημερίδες, εικόνες, video, μουσική κ.ά.), ενώ η διεπαφή χρήστη (user interface) και η ενσωματωμένη "Βοήθεια" διατίθενται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Το σύστημα λειτουργεί είτε αυτόνομα, σε έναν υπολογιστή, είτε σε δίκτυο, βασιζόμενο στο λειτουργικό σύστημα Windows. Το ΑΒΕΚΤ, το οποίο συνοδεύεται από πλήρη σειρά εγχειριδίων, είναι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με βασικές γνώσεις βιβλιοθηκονομίας και χρήσης υπολογιστών.

Το ΑΒΕΚΤ διατίθεται σήμερα στην ανανεωμένη έκδοση 5.6 και υποστηρίζεται από διαδικτυακό κέντρο υποστήριξης χρηστών (http://www.abekt.gr/abekt_support/center), που καλύπτει τεχνικά θέματα λειτουργίας και ενημερώσεις υποσυστημάτων, και διαχειρίζεται γρήγορα, άμεσα και αποτελεσματικά τα αιτήματα για τη χρήση και λειτουργία του συστήματος.

Επίσης, η εφαρμογή e-learning (http://www.abekt.gr/training/elearn) για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των χρηστών του ΑΒΕΚΤ, επιτρέπει στις βιβλιοθήκες να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, χωρίς να χρειάζεται η μετακίνηση των εκπαιδευόμενων στους τόπους διεξαγωγής των σεμιναρίων. Τα σεμινάρια, στα οποία έχουν ήδη συμμετάσχει περισσότερα από 250 άτομα, πραγματοποιούνται άμεσα με όλα τα πλεονεκτήματα της διαδικασίας e-learning, όποτε υπάρχει νέο προσωπικό σε μία βιβλιοθήκη ή όποτε προκύπτει ανάγκη επιμόρφωσης λόγω νέων λειτουργιών του ΑΒΕΚΤ.

 

Δείτε επίσης: