Διαδικτυακή Εφαρμογή Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning»

Το ΕΚΤ αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, ανέπτυξε τη Διαδικτυακή Εφαρμογή Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning» (http://www.abekt.gr/elearning), την οποία διαθέτει ευρέως από τον Ιούλιο του 2009.

H Διαδικτυακή Εφαρμογή «ABEKT e-learning» περιέχει:

 • Γενικές Παρουσιάσεις & Παρουσιάσεις Χρήσης των υποσυστημάτων του ΑΒΕΚΤ
 • Ασκήσεις για την εμπέδωση των λειτουργιών του ΑΒΕΚΤ
 • Υλικό προς Εκτύπωση για όλες τις Παρουσιάσεις
 • Αναλυτικές Εκφωνήσεις των Ασκήσεων
 • Αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου, με ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων, προκειμένου να εμπεδωθούν έννοιες και βασικά σημεία κάθε υποσυστήματος.

Ειδικότερα κάθε μάθημα στη Διαδικτυακή Εφαρμογή Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning» περιέχει:

 1. Διαδραστικά βίντεο με:
 • Γενικές Παρουσιάσεις του υποσυστήματος,
 • Παρουσιάσεις Χρήσης του υποσυστήματος,
 • Ασκήσεις.

Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τη ροή των διαδραστικών βίντεο, παρουσιάσεων και ασκήσεων στη διαδικτυακή εφαρμογή.

 1. Υλικό προς Εκτύπωση, το οποίο πρέπει να εκτυπώσει ο εκπαιδευόμενος πριν την παρακολούθηση των διαδραστικών βίντεο και χρησιμοποιείται:
 •  είτε ως υλικό αναφοράς στα διαδραστικά βίντεο των παρουσιάσεων,
 •  είτε ως εκφώνηση στις ασκήσεις κάθε μαθήματος.
 1. Αξιολογήσεις: Προκειμένου να εμπεδώσει ο εκπαιδευόμενος έννοιες και βασικά σημεία κάθε υποσυστήματος, στο τέλος των περισσότερων μαθημάτων, υπάρχει η ενότητα «Αξιολόγηση» στην οποία περιέχονται ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων. Η μελέτη του Υλικού προς Εκτύπωση θεωρείται απαραίτητη πριν την Αξιολόγηση.

Πιστοποίηση

Προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχής και ολοκληρωμένη η εκπαίδευση και να χορηγηθεί σχετική πιστοποίηση, είναι αναγκαίο ο εκπαιδευόμενος να έχει:

 1. παρακολουθήσει τις Παρουσιάσεις για τα υποσυστήματα της έκδοσης ΑΒΕΚΤ 5.6,
 2. μελετήσει το Υλικό προς Εκτύπωση,
 3. διεξάγει τις Ασκήσεις των μαθημάτων,
 4. διεξάγει τις Αξιολογήσεις και να συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον 90%.

Πέραν αυτού, ο εκπαιδευόμενος, σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης του, μπορεί να επαναλάβει όσες φορές επιθυμεί:

 • συγκεκριμένα σημεία ή ολόκληρα τα διαδραστικά βίντεο των Παρουσιάσεων, προκειμένου να εμπεδώσει τη λειτουργία και χρήση κάθε υποσυστήματος,
 • τις Ασκήσεις κάθε μαθήματος,
 • την Αξιολόγηση κάθε μαθήματος προκειμένου να έχει μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας.

Πλεονεκτήματα

Με τη χρήση της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning» επιτυγχάνεται πάντα το βέλτιστο αποτέλεσμα στην εκπαίδευση των χρηστών, καθώς:

 1. Χρησιμοποιείται ποικιλία διαδραστικών και μη μέσων για την εκπαίδευση π.χ.:
  • παρουσιάσεις PowerPoint με αφήγηση,
  • video - παρουσιάσεις του ΑΒΕΚΤ με αφήγηση,
  • video - ασκήσεις στο ΑΒΕΚΤ,
  • έντυπο υλικό προς εκτύπωση,
  • αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου, με ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων,
  • forum.
 2. Ο εκπαιδευόμενος έχει στη διάθεσή του 2 μήνες για να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του, στο ρυθμό που ο ίδιος επιθυμει, παρόλο που για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης απαιτούνται κατά μέσο όρο 40 με 60 ώρες εργασίας
 3. Παρέχεται το μέγιστο επίπεδο εκπαίδευσης, κοινό για όλους τους εκπαιδευόμενους χωρίς να επηρεάζεται, θετικά ή αρνητικά, από τη μεταδοτικότητα του εκπαιδευτή ή το διαφορετικό ρυθμό μάθησης των εκπαιδευομένων (ο εκπαιδευόμενος έχει πλήρη έλεγχο της ροής του σεμιναρίου και τη δυνατότητα να προσαρμόσει τη ροή στον προσωπικό του ρυθμό μάθησης).
 4. Η παρακολούθηση της απόδοσης των εκπαιδευομένων και η αξιολόγησή τους βασίζεται σε αντικειμενικά μέσα. Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να επαναλάβει όσες φορές το επιθυμεί, ασκήσεις και αξιολογήσεις προκειμένου να αυξήσει τη βαθμολογία του, που είναι ορατή ανά πάσα στιγμή από τον προσωπικό λογαριασμό του.

Μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning», το προσωπικό των βιβλιοθηκών εκπαιδεύεται άμεσα, μέσω Διαδικτύου, στη χρήση του ΑΒΕΚΤ αποφεύγοντας άσκοπες μετακινήσεις και καθυστερήσεις που δημιουργούνται με τα συμβατικά σεμινάρια. Η εκπαίδευση μπορεί να προγραμματιστεί άμεσα, αποφεύγοντας χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, όποτε υπάρχει νέο προσωπικό σε μία βιβλιοθήκη ή όποτε προκύπτει ανάγκη επιμόρφωσης λόγω νέων λειτουργιών του ΑΒΕΚΤ Μέσω της υπηρεσίας ΑΒΕΚΤ e-learning, οι ώρες παρακολούθησης του σεμιναρίου είναι ευέλικτες, καθώς μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με τις απαιτήσεις της βιβλιοθήκης ή του εκπαιδευόμενου και να πραγματοποιηθούν οποιαδήποτε ώρα και ημέρα της εβδομάδας, από υπολογιστή (εντός ή εκτός της βιβλιοθήκης) που πληροί βασικές τεχνικές προδιαγραφές .

Διαδικασία Διάθεσης

H Διαδικτυακή Εφαρμογή «ABEKT e-learning» (http://www.abekt.gr/elearning), διατίθεται σε όλες τις ενδιαφερόμενες βιβλιοθήκες που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στη χρήση του ΑΒΕΚΤ 5.6. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

 1. τη διαδικασία εκπαίδευσης προσωπικού μέσω της υπηρεσίας ABEKT e-learning, θα βρείτε στη διεύθυνση http://www.abekt.gr/provision/training,
 2. το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού, θα βρείτε στη διεύθυνση http://www.abekt.gr/provision/price.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε, αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση abekt@ekt.gr.

Εντυπώσεις Χρηστών

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αποστείλουν με e-mail, στη διεύθυνση elearn_abekt@ekt.gr, τις εντυπώσεις τους για τη γενική εικόνα που αποκόμισαν από τη Διαδικτυακή Εφαρμογή Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning» και τυχόν προβλήματα που συνάντησαν κατά τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης.

 

Δείτε επίσης:

 • Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στις Δημόσιες βιβλιοθήκεςΗ παρουσίαση του ΕΚΤ για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ημερίδας «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών» που διοργανώθηκε από το ΥΠΕΠΘ στην Αθήνα στις 15 Δεκεμβρίου 2008.