Γενικά για το ABEKT

Το σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ (Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών ΕΚΤ) έχει αναπτυχθεί πλήρως από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, για την ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση βιβλιοθηκών και τη διάθεση βιβλιογραφικών δεδομένων.

Το ΑΒΕΚΤ αναπτύσσεται διαρκώς από το 1986 μέχρι σήμερα. Στη ροή των εργασιών που ακολουθούνται στο ΑΒΕΚΤ, λαμβάνονται υπόψη οι πρακτικές και οι ανάγκες των ελληνικών βιβλιοθηκών, ενώ η ανάπτυξη του συστήματος βασίζεται σε διεθνή πρότυπα και κανόνες, γεγονός που ενισχύει τη συνεργασία βιβλιοθηκών σε περιεχόμενο και υπηρεσίες.

Για τη μέγιστη αξιοποίηση των λειτουργιών του ΑΒΕΚΤ, το ΕΚΤ παρέχει συνεχή υποστήριξη στους χρήστες του συστήματος.

Λειτουργικότητα

Το ΑΒΕΚΤ διαχειρίζεται πολυγλωσσικά βιβλιογραφικά δεδομένα όλων των τύπων (μονογραφίες, περιοδικά, εφημερίδες, εικόνες, video, μουσική κ.ά.), ενώ η διεπαφή χρήστη (user interface) και η ενσωματωμένη Βοήθεια διατίθενται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Το σύστημα λειτουργεί είτε αυτόνομα, σε έναν υπολογιστή, είτε σε δίκτυο, βασιζόμενο στο λειτουργικό σύστημα Windows.

Το ΑΒΕΚΤ είναι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με βασικές γνώσεις βιβλιοθηκονομίας και χρήσης υπολογιστών. Η εγκατάστασή του σε έναν υπολογιστή είναι μια τυπική εγκατάσταση λογισμικού σε περιβάλλον Windows.

Συνοδεύεται από πλήρη σειρά εγχειριδίων και ενσωματωμένη Βοήθεια.

Χρήστες

Το ΑΒΕΚΤ χρησιμοποιείται για την αυτοματοποίηση περισσότερων από 2.500 δημόσιων και ιδιωτικών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Οι βιβλιοθήκες αυτές ανήκουν σε φορείς όπως:

  • πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση,
  • δημόσιες / δημοτικές βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία,
  • διάφορες σχολές, ωδεία, επιμορφωτικά κέντρα, κέντρα εκπαίδευσης (ΙΕΚ),
  • ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα, κέντρα έρευνας, ακαδημίες,
  • οργανισμούς κοινωνικής ωφέλειας και άλλους οργανισμούς,
  • νοσοκομεία, κέντρα υγείας,
  • φιλανθρωπικά ιδρύματα,
  • θρησκευτικά ιδρύματα,
  • υπουργεία, τοπική αυτοδιοίκηση, πνευματικά κέντρα, συλλόγους, κόμματα,
  • ενώσεις, επιμελητήρια, εταιρείες.

 

Δείτε επίσης: