Οι βιβλιοθήκες & το ΑΒΕΚΤ σε αριθμούς έως το 2011

Ημερομηνία: 
04/05/2012

* Σύμφωνα με τα στοιχεία διάθεσης του ΑΒΕΚΤ έως τις 31/12/2011.

 • 26 χρόνια το ΕΚΤ συνεργάζεται στενά με τις βιβλιοθήκες για το ΑΒΕΚΤ.
 • 2.500 βιβλιοθήκες έχουν προμηθευτεί από το 1986 τις εκδόσεις ΑΒΕΚΤ 4.00, 5.00, 5.5, 5.501 & 5.6. 
 • 670 βιβλιοθήκες με 71 παραρτήματα έχουν προμηθευτεί τις εκδόσεις ΑΒΕΚΤ 5.5 και 5.6. 
 • 1850 άτομα (154 άτομα/έτος) έχουν εκπαιδευτεί σε συμβατικά σεμινάρια για τη χρήση του ΑΒΕΚΤ που πραγματοποιήθηκαν από το 1999 έως το 2010, με φυσική παρουσία εκπαιδευτή.
 • 550 άτομα (183 άτομα/έτος) έχουν εκπαιδευτεί, μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning», σε σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν από το 2009 έως το 2011. Μέσω του  ABEKT e-learning, αυξήθηκε η δυναμική του ΕΚΤ στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προς τις βιβλιοθήκες, ενώ παράλληλα μειώθηκε το κόστος της υπηρεσίας τόσο για το ΕΚΤ όσο και για τις βιβλιοθήκες περισσότερο από 80%! 
 • 23.500 αιτήματα υποστήριξης (2900 αιτήματα/έτος) έχουν αντιμετωπιστεί με συμβατικό τρόπο (τηλεφωνική επικοινωνία, επιτόπια επίσκεψη, κ.ά.) το διάστημα από το 2000 έως το 2007.
 • 3.250 αιτήματα υποστήριξης (810 αιτήματα/έτος) έχουν αντιμετωπιστεί, μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ», το διάστημα από το 2008 έως το 2011. Με τη χρήση του «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ» και της ειδικής γνωσιακής βάσης που περιέχει με ειδικά άρθρα και οδηγίες σε θέματα χρήσης και λειτουργίας του ΑΒΕΚΤ, τα αιτήματα υποστήριξης έχουν μειωθεί περισσότερο από 70%!
 • 80% έχει μειωθεί το κόστος της εκπαίδευσης στη χρήση του ΑΒΕΚΤ με τη χρήση της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning».
 • 40% έκπτωση παρέχεται σε σχήματα βιβλιοθηκών που συνάπτουν τριετείς συμβάσεις με το ΕΚΤ, στο πλαίσιο  ευέλικτων μοντέλων υποστήριξης και διάθεσης του ΑΒΕΚΤ (δείτε εδώ περισσότερα για τη διαδικασία που μπορείτε να ακολουθήσετε). 
 • Δωρεάν σε όλες τις δημόσιες και σε όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες της χώρας διατίθεται το ΑΒΕΚΤ και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης.
 • Δωρεάν παρέχεται η εκπαίδευση ενός ατόμου για κάθε συγχωνευμένη δημοτική βιβλιοθήκη καλλικρατικού δήμου που θα επιλέξει τριετή υποστήριξη (δείτε εδώ περισσότερα).
 • Δωρεάν διατίθεται η Βασική Έκδοση του ΑΒΕΚΤ και το πρώτο έτος υποστήριξης σε όλες τις βιβλιοθήκες μη κερδοσκοπικών οργανισμών που διαθέτουν άτομο ήδη εκπαιδευμένο στη χρήση του (δείτε εδώ περισσότερα)

Σημαντικό μέρος της υποστήριξης που παρέχει το ΕΚΤ στην ελληνική επιστημονική κοινότητα είναι το σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ, το οποίο αναπτύσσεται με σκοπό να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη των ελληνικών βιβλιοθηκών. Οι ενέργειες του ΕΚΤ, μέσω του ΑΒΕΚΤ, στόχευαν πάντα στη διαμόρφωση ενός υψηλού επιπέδου αυτοματοποίησης των ελληνικών βιβλιοθηκών και των υπηρεσιών που παρέχουν προς τους χρήστες τους. Με αυτό τον τρόπο, γίνεται εφικτή η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός εθνικού δικτύου βιβλιοθηκών και οργανισμών πληροφόρησης, οι οποίοι θα διαθέτουν περιεχόμενο και θα αναπτύσσουν υπηρεσίες ώστε να καλύπτουν τις πληροφοριακές, εκπαιδευτικές και μαθησιακές ανάγκες των χρηστών τους.

Από το 1986, το ΑΒΕΚΤ καλύπτει τις ανάγκες οργάνωσης και εκσυγχρονισμού των ελληνικών βιβλιοθηκών, με εξειδικευμένα εργαλεία λογισμικού και ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης. Το ΑΒΕΚΤ αποτελεί το πλέον διαδεδομένο λογισμικό βιβλιοθηκών στην Ελλάδα. Όλες οι εκδόσεις του ΑΒΕΚΤ (ΑΒΕΚΤ 4.00, 5.00, 5.5, 5.501, 5.6) έχουν διατεθεί και εγκατασταθεί, σε περισσότερες από 2.500 βιβλιοθήκες (σχολικές, δημόσιες, δημοτικές, εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, κ.ά.). Την έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.5 και 5.6 έχουν προμηθευτεί 670 βιβλιοθήκες με 71 παραρτήματα. Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζεται η κατανομή των 670 βιβλιοθηκών που έχουν προμηθευτεί τις εκδόσεις ΑΒΕΚΤ 5.5 και 5.6:

 

Είδος βιβλιοθήκης*

Πλήθος Βιβλιοθηκών

Ποσοστό

Ακαδημαϊκή

35

5,22%

Δημόσια

45

6,72%

Δημοτική

128

19,10%

Ειδική

143

21,34%

Ειδική. Θρησκευτικό Ίδρυμα

13

1,94%

Ειδική. Μουσείο

6

0,90%

Ειδική. Νομική

14

2,09%

Ειδική. Νοσηλευτικό Ίδρυμα

9

1,34%

Ειδική. Στρατιωτικός Οργανισμός 

10

1,50%

Ειδική. Τραπεζικός Οργανισμός

7

1,04%

Σχολική

260

38,81%

Σύνολο

670

100,00%

 

*Δείτε περισσότερα στοιχεία για τις δράσεις του ΕΚΤ καθώς και για την πολιτική διάθεσης του ΑΒΕΚΤ σε  Δημόσιες ΒιβλιοθήκεςΣχολικές ΒιβλιοθήκεςΔημοτικές ΒιβλιοθήκεςΑκαδημαϊκές ΒιβλιοθήκεςΕιδικές Βιβλιοθήκες.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με ένα τόσο μεγάλο εύρος βιβλιοθηκών για περισσότερα από 25 χρόνια, το ΕΚΤ έχει συσσωρευμένη εμπειρία στην καταγραφή, επεξεργασία και κάλυψη των αναγκών των ελληνικών βιβλιοθηκών. Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και φροντίζει τα εργαλεία και οι υπηρεσίες που διαθέτει να ενσωματώνουν διεθνή πρότυπα και κανόνες, να εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα και τη διατήρηση των δεδομένων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι υπάρχουν βιβλιοθήκες που έχουν δεδομένα στο ΑΒΕΚΤ από τη δεκαετία του 1980, τα οποία αναβαθμίζονται και λειτουργούν πλήρως μέχρι και σήμερα.

Για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των ελληνικών βιβλιοθηκών, το ΕΚΤ διέθετε πάντα το ΑΒΕΚΤ σε ένα οργανωμένο πλαίσιο υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης, στο οποίο εξασφαλίζεται η βέλτιστη αξιοποίηση του συστήματος από τη βιβλιοθήκη και τους χρήστες της. Στα σεμινάρια εκπαίδευσης και στην υποστήριξη που παρέχονταν στο προσωπικό των βιβλιοθηκών μέχρι και το 2007 είχαν ενσωματωθεί θέματα που σχετίζονταν με τη διδασκαλία βιβλιοθηκονομικών προτύπων, διατάξεων και κανόνων, βασικής χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, Windows, και θεμάτων που σχετίζονταν με τη δικτυακή υποδομή της βιβλιοθήκης. Σε αυτό το σύνθετο πλαίσιο:

 1. Περισσότερα από 1850 άτομα (154 άτομα/έτος) έχουν εκπαιδευτεί σε συμβατικά σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν από το 1999 με φυσική παρουσία εκπαιδευτή σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα εκπαίδευσης.
   
 2. Περισσότερα από 23.500 αιτήματα υποστήριξης (2900 αιτήματα/έτος) έχουν αντιμετωπιστεί για το διάστημα από το 2000 έως το 2007 με συμβατικό τρόπο (τηλεφωνική επικοινωνία, επιτόπια επίσκεψη, κ.ά.).

Φροντίζοντας πάντα να αξιοποιεί νέες τεχνολογίες ώστε να διαχέεται ευρύτερα η τεχνογνωσία του με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος, το ΕΚΤ από το 2008-2009, έχει πλαισιώσει τη διάθεση του ΑΒΕΚΤ με διαδικτυακές υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και υποστήριξης (ABEKT e-learning & Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ). Η διαδικτυακή παροχή υπηρεσιών έχει εξασφαλίσει ότι παρέχεται το μέγιστο επίπεδο εκπαίδευσης και υποστήριξης, κοινό για όλους τους χρήστες, ότι καταγράφεται η επικοινωνία, και όλες διαδικασίες που πραγματοποιούνται ώστε αυτές να διαμορφώνονται άμεσα σε ρητή, δημοσιοποιήσιμη γνώση, προσβάσιμη με τον ίδιο τρόπο, άμεσο και ευέλικτο για τις βιβλιοθήκες – χρήστες του ΑΒΕΚΤ. Παράλληλα, ελαχιστοποιούνται τα κόστη για την παροχή αυτών των υπηρεσιών που βάρυναν τόσο το ΕΚΤ όσο και τις βιβλιοθήκες. Οι βιβλιοθήκες πλέον δεν χρειάζεται να αποστέλλουν προσωπικό για εκπαίδευση στην Αθήνα. Οι τεχνικοί του ΕΚΤ δεν απαιτείται πλέον να συνομιλούν επί μακρόν στο τηλέφωνο ή να επισκέπτονται βιβλιοθήκες σε όλη τη χώρα, καθώς μέσω του υπολογιστή τους ανταποκρίνονται άμεσα σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί, σε οποιαδήποτε εγκατάσταση του ΑΒΕΚΤ σε Ελλάδα και Κύπρο. Σε αυτό το πλαίσιο:

 1. Περισσότερα από 550 άτομα (183 άτομα/έτος) έχουν συμμετάσχει σε σεμινάριο στη χρήση του ΑΒΕΚΤ μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning» το διάστημα από το 2009 έως το 2011 .

  ΕπισήμανσηΜέσω του  ABEKT e-learning αυξήθηκε η δυναμική του ΕΚΤ στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προς τις βιβλιοθήκες, ενώ παράλληλα μειώθηκε το κόστος της υπηρεσίας τόσο για το ΕΚΤ όσο και για τις βιβλιοθήκες περισσότερο από 80%! 
   

 2. Περισσότερα από 3.250 αιτήματα υποστήριξης (810 αιτήματα/έτος) έχουν αντιμετωπιστεί για το διάστημα από το 2008 έως το 2011 μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ».
 3. ΕπισήμανσηΜε τη χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ»και της ειδικής γνωσιακής βάσης  που περιέχει  με ειδικά άρθρα και οδηγίες σε θέματα χρήσης και λειτουργίας του ΑΒΕΚΤ, τα αιτήματα υποστήριξης έχουν μειωθεί περισσότερο από 70%! 

Με τον τρόπο υλοποίησης των παραπάνω διαδικασιών, το ΕΚΤ έχει επιτύχει να παρέχει δωρεάν, σε όλες τις δημόσιες και σχολικές βιβλιοθήκες της χώρας το ΑΒΕΚΤ και τις σχετικές με αυτό υπηρεσίες αξιοποιώντας πλήρως τις αναπτυξιακές υποδομές, την τεχνογνωσία και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει. Για τις υπόλοιπες βιβλιοθήκες έχει προχωρήσει στη διαμόρφωση ευέλικτων μοντέλων υποστήριξης και διάθεσης παρέχοντας μέχρι και 40% έκπτωση σε σχήματα βιβλιοθηκών που συνάπτουν τριετείς συμβάσεις με το ΕΚΤ (δείτε εδώ περισσότερα για τη διαδικασία που μπορείτε να ακολουθήσετε). Ειδικά για δημοτικές βιβλιοθήκες που ανήκουν σε καλλικρατικούς δήμους, το ΕΚΤ παρέχει δωρεάν την εκπαίδευση ενός ατόμου για κάθε συγχωνευμένη βιβλιοθήκη του καλλικρατικού δήμου.