Επικοινωνία

Η επικοινωνία σας με το ΕΚΤ για θέματα που αφορούν το ΑΒΕΚΤ, μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους ανάλογα με τις ανάγκες σας. Συγκεκριμένα:

  1. Αν είστε χρήστης του ΑΒΕΚΤ και έχετε ενεργή συνδρομή υποστήριξης, χρησιμοποιείστε τη διαδικτυακή υπηρεσία «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ», οποιαδήποτε ώρα και ημέρα της εβδομάδας, προκειμένου να υποβάλλετε το αίτημά σας.
  2. Για θέματα που αφορούν την εκπαίδευσή σας στη Διαδικτυακή Εφαρμογή Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning», μπορείτε να αποστείλετε e-mail στη διεύθυνση elearn_abekt@ekt.gr.
  3. Για όλα τα θέματα που αφορούν το ΑΒΕΚΤ και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, μπορείτε να αποστείλετε e-mail στη διεύθυνση abekt@ekt.gr.
  4. Ταχυδρομική διεύθυνση:   
    Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου 
    Ζεφύρου 56, 17564 Παλαιό Φάληρο
  5. Τηλ.:  210 2204931