Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης συνεργάζεται με τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Η συνεργασία αυτή διευρύνθηκε στο πλαίσιο έργων του ΚΠΣ που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, από το 1998 έως το 2007. Σήμερα, όλες οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες έχουν στη διάθεση τους τη Βασική Έκδοση του ΑΒΕΚΤ 5.6 καθώς και τα υποσυστήματα Στατιστικά και ABEKT Z39.50 Server & WebGate.

Το ΕΚΤ συνεχίζει να υποστηρίζει, από ίδιους πόρους, τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες στη χρήση του συστήματος ΑΒΕΚΤ 5.6. Σε όλες τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες που διαθέτουν τον κατάλογο τους στο διαδίκτυο μέσω Ζ39.50 Server παρέχεται δωρεάν η ένταξη του στο περιβάλλον «η Αργώ» (http://argo.ekt.gr/), στην ομάδα «Δημόσιες Βιβλιοθήκες».

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες δράσεις για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες:

  1. 46 Δημόσιες Βιβλιοθήκες διαθέτουν το ΑΒΕΚΤ και μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις σχετικές με αυτό υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης.
  2. 248 άτομα έχουν εκπαιδευτεί μέσω σεμιναρίων με φυσική παρουσία εκπαιδευτών, στη χρήση του ΑΒΕΚΤ κατά την περίοδο 1999-2007,
  3. 130 άτομα εκπαιδεύτηκαν το 2009 μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning»,
  4. 80 άτομα εκπαιδεύτηκαν την περίοδο από 5/9/2011 έως 31/12/2011 μέσω  Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning»,
  5. 71 άτομα εκπαιδεύτηκαν την περίοδο από 1/4/2013 έως 31/6/2013 μέσω  Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning»,
  6. Οι κατάλογοι 23 δημόσιων βιβλιοθηκών, καθώς και ο Συλλογικός Κατάλογος των Δημόσιων Βιβλιοθηκών, διατίθενται στο περιβάλλον «η Αργώ».
  7. Οι ψηφιακές συλλογές 5 Δημοσίων Βιβλιοθηκών διατίθενται με τη διαδικτυακή υπηρεσία  «ABEKT e-opac». Πρόκειται για τις δημόσιες βιβλιοθήκες Κόνιτσας, Λιβαδειάς, Μυτιλήνης, Ρεθύμνου και Σερρών.

 

Σύζευξη ρόλου ΕΚΤ & Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) συνεργάζεται με τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου και των δραστηριοτήτων του, αναπτύσσει δράσεις που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών καθώς και στην παροχή διευρυμένων υπηρεσιών πληροφόρησης.

Μέσα από αυτό το πρίσμα, οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες αποτελούν ένα διαρκώς εξελισσόμενο, πολύτιμο και αναπόσπαστο τμήμα του εθνικού δικτύου πληροφόρησης. Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες αφενός είναι φορείς ανάπτυξης περιεχομένου και αφετέρου διαθέτουν τις υπηρεσίες τους και πρόσβαση σε πληροφόρηση, για το ευρύτερο σύνολο χρηστών σε σχέση με όλα τα άλλα είδη βιβλιοθηκών. Είναι αρμόδιες για την οργάνωση και διάθεση της πληροφορίας που σχετίζεται με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και συγχρόνως φροντίζουν για την εξοικείωση του συνόλου των τοπικών κοινωνιών με τις μεθόδους αναζήτησης, ανάκτησης, οργάνωσης και αξιοποίησης της πληροφορίας.

Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες αποτελούν το αποτελεσματικότερο μέσο, με την ευρύτερη διεισδυτικότητα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και διαδικασιών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης. Είναι αναγκαίο να ενισχύονται, ώστε να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να αναπτύξουν μία ισχυρή παρουσία στην τοπική κοινωνία με νέες υπηρεσίες. Σήμερα, περισσότερό από ποτέ, οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες καλούνται να είναι δραστήριες ώστε να προβάλλουν το πληροφοριακό και εκπαιδευτικό προφίλ τους, και την αποτελεσματικότητα που μπορούν να έχουν σε ένα περιβάλλον συνεχούς αύξησης των πληροφοριών, ανάπτυξης των τεχνολογικών μέσων επικοινωνίας και έντονης απαίτησης για επιτυχημένη πρόσβαση στην πληροφόρηση. Στόχος άμεσης ανάγκης είναι να συμβάλουν στην ανάπτυξη υποδομών και δεξιοτήτων για ευρύτερη πρόσβαση σε οργανωμένο και αξιολογημένο περιεχόμενο, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Ο βαθμός επίδρασης των δημόσιων βιβλιοθηκών, τόσο στην καθημερινή ζωή των χρηστών τους όσο και στο σύνολο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στις τοπικές κοινωνίες, καθορίζει την ανάπτυξη και την πρόοδο τους.

Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, το ΕΚΤ υποστηρίζει τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες διευρύνοντας δράσεις που σχετίζονται αφενός με τη διάθεση του ολοκληρωμένου συστήματος ΑΒΕΚΤ για τον αυτοματισμό των λειτουργιών και των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών και αφετέρου με την ανάπτυξη εργαλείων για την επεξεργασία και την οργάνωση του περιεχομένου τους.

 

Δείτε επίσης:

  • "Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: Aποτίμηση συνεργασίας - Σχεδιασμός νέων δράσεων"Στο κείμενο εργασίας αποτυπώνεται για πρώτη φορά η θέση και η αξιολόγηση των Δημόσιων Βιβλιοθηκών για τις υπηρεσίες και τα εργαλεία που παρείχε το ΕΚΤ από το 1999 έως το 2009. Η αξιολόγηση αυτή είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για το ΕΚΤ, καθώς αναγνωρίζεται η συμβολή του στην οργάνωση, εξέλιξη και παρουσία των Δημόσιων Βιβλιοθηκών. Επιβραβεύονται από τις βιβλιοθήκες οι καινοτόμες τεχνολογικά δραστηριότητες που έχει αναπτύξει, ενώ δικαιώνεται ο σχεδιασμός που προτείνει για το μέλλον των Δημόσιων Βιβλιοθηκών.
  • Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στις Δημόσιες βιβλιοθήκεςΗ παρουσίαση του ΕΚΤ για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ημερίδας «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών» που διοργανώθηκε από το ΥΠΕΠΘ στην Αθήνα στις 15 Δεκεμβρίου 2008.