Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Αποτίμηση συνεργασίας - Σχεδιασμός νέων δράσεων

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  •  ΑΘΗΝΑ, Οκτώβριος 2010

Για την εκτύπωση του κειμένου εργασίας σας συστήνουμε να χρησιμοποιήσετε το σχετικό pdf αρχείο. 

 

Περιεχόμενα

1.      Εισαγωγή

2.      Το ΑΒΕΚΤ

3.      Δράσεις προς Δημόσιες/Κινητές Βιβλιοθήκες

4.      Αποτίμηση συνεργασίας ΕΚΤ & Δημόσιων Βιβλιοθηκών

5.      Σχεδιασμός νέων δράσεων

6.      Αποτελέσματα online ερωτηματολογίου για αξιολόγηση υπηρεσιών

6.1.       Αξιολόγηση υπηρεσιών και δράσεων ΕΚΤ προς τις βιβλιοθήκες για το διάστημα 1999-2007

6.2.       Αξιολόγηση υπηρεσιών και δράσεων ΕΚΤ προς τις βιβλιοθήκες για το διάστημα 2008-2009

7.      Παράρτημα Α: Ερωτηματολόγιο για τη θέση του ΕΚΤ και του ΑΒΕΚΤ στις δημόσιες βιβλιοθήκες

 

1.    Εισαγωγή

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) είναι ο εθνικός οργανισμός για τη συγκέντρωση, οργάνωση και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου επιστήμης και τεχνολογίας. Θεσμικός ρόλος του είναι "η εξασφάλιση της ροής των επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στο σύνολο της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, προβαίνοντας στη συλλογή, επεξεργασία και διάδοση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο". 

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ υλοποιεί δράσεις για την ενδυνάμωση του εθνικού δικτύου επιστημονικών και δημόσιων βιβλιοθηκών και οργανισμών πληροφόρησης. Αξιοποιώντας τις νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αναπτύσσει εφαρμογές & εργαλεία που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των βιβλιοθηκών, και παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών των βιβλιοθηκών. Οι δράσεις του ΕΚΤ προς τις βιβλιοθήκες προσδιορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΚΤ, στο οποίο ορίζεται ο ρόλος και οι υπηρεσίες που παρέχει στις βιβλιοθήκες, και εξυπηρετείται, κατά κύριο λόγο, από το λογισμικό ΑΒΕΚΤ για τον αυτοματισμό των βιβλιοθηκών, το οποίο αναπτύσσει αποκλειστικά το ΕΚΤ από το 1986 παρέχοντας συνεχή υποστήριξη στους χρήστες του συστήματος.

Η συνεργασία του με τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ξεκίνησε στη δεκαετία του 1990 με τη διάθεση του συστήματος ΑΒΕΚΤ 4.0 - σήμερα διατίθεται η έκδοση 5.6. Από το 1999, σε συστηματική πλέον βάση και στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων έργων, το ΕΚΤ συνεργάζεται στενά με τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, οι οποίες αξιοποιώντας τις εργαλεία και τις υπηρεσίες του ΕΚΤ έχουν αναβαθμίσει σημαντικά τη λειτουργία τους, προσφέροντας καλύτερες υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία.

Η μακροχρόνια συνεργασία και αλληλεπίδραση του ΕΚΤ με τις βιβλιοθήκες έχει αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, με την ανάπτυξη ενός σταθερού τεχνολογικού πλέγματος εργαλείων και υπηρεσιών. Αυτό το τεχνολογικό πλέγμα αποτελεί βασική υποδομή και καθορίζει τη σημερινή λειτουργία των βιβλιοθηκών, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη μετάβαση των βιβλιοθηκών σε ένα πιο εξελιγμένο επίπεδο λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών προς στους πολίτες.

Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες κλήθηκαν πρόσφατα να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες και τη μέχρι σήμερα συνεργασία τους με το ΕΚΤ, με τη συμπλήρωση online ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης παρουσιάζονται στo κείμενο εργασίας "Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: Αποτίμηση συνεργασίας - Σχεδιασμός νέων δράσεων". Στο κείμενο εργασίας αποτυπώνεται για πρώτη φορά η θέση και η αξιολόγηση των δημόσιων βιβλιοθηκών για τις υπηρεσίες και τα εργαλεία που παρείχε το ΕΚΤ από το 1999 έως σήμερα. Η αξιολόγηση αυτή είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική, καθώς αναγνωρίζεται η μέχρι σήμερα συμβολή του EKT στην οργάνωση, εξέλιξη και παρουσία των Δημόσιων Βιβλιοθηκών. Επιβραβεύονται από τις βιβλιοθήκες οι καινοτόμες τεχνολογικά δραστηριότητες που έχει αναπτύξει, ενώ δικαιώνεται ο σχεδιασμός που προτείνει για το μέλλον των Δημόσιων Βιβλιοθηκών.

 

2.    Το ΑΒΕΚΤ

Το σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ (http://abekt.ekt.gr) αναπτύχθηκε με σκοπό να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη των ελληνικών βιβλιοθηκών. Από το 1986, το ΑΒΕΚΤ καλύπτει τις ανάγκες οργάνωσης και εκσυγχρονισμού των ελληνικών βιβλιοθηκών, με εξειδικευμένα εργαλεία λογισμικού και ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης.

Το ΑΒΕΚΤ έχει διατεθεί και εγκατασταθεί σε 2.380 βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και την Κύπρο, και από το 2000 έως σήμερα, έχουν εκπαιδευτεί περισσότερα από 1.300 άτομα και έχουν διεκπεραιωθεί περισσότερα από 25.000 αιτήματα υποστήριξης χρηστών του ΑΒΕΚΤ. 

Οι διαφορετικές εκδόσεις του ΑΒΕΚΤ έχουν αναπτυχθεί στη βάση των εκφρασμένων αναγκών και λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των ελληνικών βιβλιοθηκών και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Όλες οι εκδόσεις υποστηρίζουν τη χρήση διεθνών καθιερωμένων προτύπων και ενσωματώνουν νέα εργαλεία και υποσυστήματα. Η λειτουργικότητά του εμπλουτίζεται διαρκώς με ειδικές εφαρμογές για εξατομικευμένες εργασίες των βιβλιοθηκών.

Η μακροχρόνια συνεργασία και αλληλεπίδραση του ΕΚΤ με τις βιβλιοθήκες είχε ως αποτέλεσμα την εξοικείωση του προσωπικού των βιβλιοθηκών με το σύστημα ΑΒΕΚΤ, αλλά και του ΕΚΤ με τις απαιτήσεις και τον ιδιαίτερο τρόπο λειτουργίας κάθε βιβλιοθήκης.

 

3.    Δράσεις προς Δημόσιες/Κινητές Βιβλιοθήκες

Το ΕΚΤ στο πλαίσιο των έργων που υλοποίησε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και τις Κινητές Μονάδες τους, διέθετε το ΑΒΕΚΤ και ένα ευρύτερο πλαίσιο υπηρεσιών μέσα από το οποίο:

 • προσδιοριζόταν το μοντέλο αυτοματοποίησης κάθε Δημόσιας Βιβλιοθήκης και της Κινητής Μονάδας καθώς και η συνεργασία τους σε επίπεδο συστήματος,
 • εκπαιδευόταν τακτικά το προσωπικό και τα στελέχη της βιβλιοθήκης στη χρήση και τη λειτουργία του συστήματος ΑΒΕΚΤ,
 • παρεχόταν συνεχής υποστήριξη τόσο για τη λειτουργία και αναβάθμιση του συστήματος ΑΒΕΚΤ όσο και για την εξασφάλιση των τεχνικών προϋποθέσεων και της τεχνογνωσίας που απαιτούνταν για τη λειτουργία του συστήματος. Ειδική υποστήριξη παρεχόταν στις Δημόσιες και Κινητές Βιβλιοθήκες για θέματα που αφορούσαν την προτυποποιημένη ανάπτυξη του καταλόγου τους, τη συνολική καταγραφή δεδομένων τους στο ΑΒΕΚΤ (μέλη, δανεισμοί, στατιστικά), καθώς και τη διεκπεραίωση των λειτουργιών της βιβλιοθήκης, 
 • για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αναπτύχθηκαν βιβλιοθηκονομικά εργαλεία στην ελληνική γλώσσα, τα οποία και διατέθηκαν στις βιβλιοθήκες (Θησαυρός Ελληνικών Όρων, Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey).

Κάποια ενδεικτικά στατιστικά στοιχεία για τη συνεργασία ΕΚΤ και Δημόσιων Βιβλιοθηκών, από το 1999 μέχρι σήμερα, είναι τα ακόλουθα:

 1. Εκπαιδεύτηκαν 248 άτομα σε σεμινάρια με φυσική παρουσία εκπαιδευτή, ενώ από τον Ιούλιο του 2009 εκπαιδεύονται 149 άτομα μέσω της νέας Εφαρμογής Εξ' Αποστάσεως Επιμόρφωσης "ABEKT e-learning". 
 2. Αντιμετωπίστηκαν περισσότερα από 6.000 αιτήματα υποστήριξης.
 3. 18 Δημόσιες Βιβλιοθήκες αξιοποιώντας το σύστημα ΑΒΕΚΤ Z 39.50 Server & WebGate έχουν εντάξει τον κατάλογό τους στο περιβάλλον πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης του ΕΚΤ "η Αργώ" (http://argo.ekt.gr) και παρέχουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης αναζήτησης σε αυτόν μέσω Διαδικτύου.
 4. Εξυπηρετήθηκαν 880.418 αιτήματα που υποβλήθηκαν από χρήστες του Διαδικτύου (από το 2004 έως σήμερα), τα οποία προήλθαν μέσα από το περιβάλλον πρόσβασης "η Αργώ" στις βάσεις δεδομένων των δημόσιων βιβλιοθηκών. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε μέσο όρο 667 αναζητήσεων την ημέρα, μόνο μέσα από το περιβάλλον «η Αργώ», χωρίς να υπολογίζονται αιτήματα που πραγματοποιούνται απευθείας από τον δικτυακό τόπο κάθε βιβλιοθήκης.
 5. Το ΑΒΕΚΤ είναι εγκατεστημένο (σήμερα) σε περισσότερους από 267 υπολογιστές των Δημόσιων Βιβλιοθηκών. Συγκεκριμένα το ΕΚΤ υποστηρίζει το ΑΒΕΚΤ σε ένα δίκτυο υπολογιστών στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες το οποίο αποτελείται από: 53servers, 177 PC, 37 laptop.

Επιπλέον, αναπτύσσονται διαρκώς σύγχρονα υποστηρικτικά εργαλεία για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, όπως:

 • πληθώρα ειδικών εφαρμογών για ειδικές και εξατομικευμένες εργασίες των βιβλιοθηκών αναφορικά με τη βάση δεδομένων τους, π.χ. ευρετηρίαση πεδίων σημειώσεων, μαζική τροποποίηση μεταδεδομένων βιβλιογραφικών εγγραφών ή μεμονωμένων πεδίων με συγκεκριμένα κριτήρια κ.ά.
 • Ηλεκτρονικό Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ (http://abekt.ekt.gr/support)
 • Διαδικτυακή Εφαρμογή Εξ' Αποστάσεως Επιμόρφωσης ABEKT e-learning(http://abekt.ekt.gr/elearning).

 

4.    Αποτίμηση συνεργασίας ΕΚΤ & Δημόσιων Βιβλιοθηκών

Στο πλαίσιο των παραπάνω δράσεων κρίθηκε αναγκαίο να συγκεντρωθούν στοιχεία από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, ώστε να καταγραφούν οι θέσεις τους και η εικόνα που έχουν συνολικά για τις υπηρεσίες του ΕΚΤ. Συγκροτήθηκε το συνημμένο στο Παράρτημα Α ερωτηματολόγιο, το οποίο και απεστάλη σε 45 δημόσιες βιβλιοθήκες το διάστημα μεταξύ 18-20/11/2009. Το ερωτηματολόγιο απεστάλη ηλεκτρονικά με ειδικούς κωδικούς ανά βιβλιοθήκη για να το συμπληρώσουν σε ειδική φόρμα στη διεύθυνσηhttp://abekt.ekt.gr/news/questionnaire.dot. Συνολικά απάντησαν 28 βιβλιοθήκες και τα κύρια συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα:

 • Το 70,24% των Δημόσιων Βιβλιοθηκών αξιολογούν τη συνεργασία τους με το ΕΚΤ ως "εξαιρετική/πολύ καλή", αναφορικά με τα σεμινάρια διδασκαλίας και τα εγχειρίδια του ΑΒΕΚΤ, την αξιοποίηση βλιοθηκονομικών διατάξεων/κανόνων σε διαδικασίες όπως καταλογογράφηση, αναζήτηση-ανάκτηση, στατιστικά κ.ά., την καταγραφή δεδομένων της βιβλιοθήκης, την εξοικείωση σε θέματα υπολογιστών, την υποστήριξη βασικής τεχνικής υποδομής και διαδικασιών για τη βιβλιοθήκη,  την ανάπτυξη και διάθεση βιβλιοθηκονομικών εργαλείων (Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey, Θησαυρός Ελληνικών Όρων κ.λπ.).
 • Το 72% θεωρεί "εξαιρετική/πολύ καλή" την έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.6, η οποία συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία και λύνει πρακτικά ζητήματα της βιβλιοθήκης.
 • Το 79% των Δημόσιων Βιβλιοθηκών θεωρεί "εξαιρετική/πολύ καλή" την υπηρεσία του Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ. Η υπηρεσία συμβάλει στην έγκαιρη καταγραφή και αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων, στην άμεση επίλυση αποριών που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του ΑΒΕΚΤ, στη συνεχή ενημέρωση για αναβαθμίσεις ή διορθώσεις τεχνικών θεμάτων, στην απλοποίηση των διαδικασιών υποστήριξης, στην εξοικονόμηση χρόνου.
 • Το 71% των βιβλιοθηκών αξιολογούν ως "εξαιρετική/πολύ καλή/καλή" τηνΔιαδικτυακή Εφαρμογή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης "ABEKT e-learning". Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση βελτίωσε την απόδοση του προσωπικού, χωρίς αυτό να απομακρύνεται από τον χώρο εργασίας, εξοικονομώντας πόρους και εργατοώρες και συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη λειτουργία της βιβλιοθήκης. Το ποσοστό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, δεδομένου ότι είναι η πρώτη φορά που το προσωπικό των βιβλιοθηκών έρχεται σε επαφή με εξ αποστάσεως διαδικτυακή εκπαίδευση παρόμοιου περιεχομένου και όγκου.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επισήμανση κάποιων βιβλιοθηκών ότι μέσω των υπηρεσιών του ΕΚΤ και της υποστήριξης που παρείχε τα τελευταία χρόνια, το προσωπικό των βιβλιοθηκών έμαθε "να συνεργάζεται, να ψάχνει, να διασταυρώνει πληροφορίες, να μη φοβάται την τεχνολογία, να πειραματίζεται και να βλέπει μπροστά, να οραματίζεται καλύτερες βιβλιοθήκες!". Επίσης ότι το λογισμικό συμβάλλει ώστε να ανταποκρίνεται η βιβλιοθήκη με περισσότερη επάρκεια στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Οι βιβλιοθήκες σε ποσοστό 47% τονίζουν ότι πρώτη προτεραιότητα τους από τη συνεργασία με το ΕΚΤ είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματισμού για τη βιβλιοθήκη και για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό τους.

Καθοριστική είναι επίσης για τις βιβλιοθήκες η υποστήριξη του προσωπικού τους στο σύστημα αυτοματισμού που χρησιμοποιούν καθώς ποσοστό 43% κατατάσσει την υποστήριξη στη 2η προτεραιότητα της βιβλιοθήκης από το ΕΚΤ. Ακολουθεί ως τρίτη προτεραιότητα, η εκπαίδευση του προσωπικού των βιβλιοθηκών σε ποσοστό 32%.

 

5.    Σχεδιασμός νέων δράσεων

Το ΕΚΤ με τις ευρύτερες δράσεις του, και ειδικότερα με το σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ, έχει συμβάλει στην ανάπτυξη, οργάνωση και διάθεση περιεχομένου καθώς και στην ενίσχυση των υπηρεσιών των ελληνικών βιβλιοθηκών.

Συνυπολογίζοντας τη γνώση του επιστημονικού χώρου των επιστημών πληροφόρησης και βιβλιοθηκονομίας, την εξοικείωση που υπάρχει με το ΑΒΕΚΤ, και τη συνεχιζόμενη παροχή εργαλείων και βελτιώσεων, στόχος για το ΕΚΤ είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση νέων δράσεων, προς όφελος των βιβλιοθηκών.

Το ΕΚΤ σχεδιάζει τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη και διάθεση ενός ανανεωμένου συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα λειτουργικότητα και η ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων πρέπει να γίνει με τρόπο ομαλό, που να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες των βιβλιοθηκών που χρησιμοποιούν ήδη το σύστημα ΑΒΕΚΤ.

Στον σχεδιασμό αυτό υπάρχει στενή αλληλεπίδραση με τις βιβλιοθήκες και πραγματοποιούνται συζητήσεις και συναντήσεις εργασίας με εκπροσώπους τους, προκειμένου να διαμορφωθεί μία κοινά αποδεκτή πορεία.

Σε συνάντηση εργασίας με διευθυντές Δημόσιων Βιβλιοθηκών, που πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΤ, στις 21 Νοεμβρίου 2009, παρουσιάστηκε και συζητήθηκε το νέο πλαίσιο ανάπτυξης του ΑΒΕΚΤ, όπου δίνεται προτεραιότητα στην αξιοποίηση έντυπου και ψηφιακού περιεχομένου ανεξαρτήτως προέλευσης, στην ανάπτυξη υπηρεσιών περιεχομένου, στην ψηφιακή σύγκλιση των Δημόσιων Βιβλιοθηκών και στην υλοποίηση δράσεων δια βίου μάθησης από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες.

Στόχος είναι η νέα έκδοση του ΑΒΕΚΤ να είναι πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού και εργαλείων, που θα καλύπτει τις ανάγκες των Δημόσιων Βιβλιοθηκών, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες δαπάνες για εξοπλισμό, τεχνογνωσία και υποστήριξη. Παράλληλα, οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες που επιθυμούν να λειτουργήσουν σε πιο προωθημένο επίπεδο, θα έχουν αυτή τη δυνατότητα με τη νέα έκδοση του ΑΒΕΚΤ, αξιοποιώντας πιο σύνθετες λειτουργίες και πρότυπα που θα υλοποιεί το νέο λογισμικό.

Κύριοι παράγοντες που διαμορφώνουν τις ανάγκες που καλείται να καλύψει το ΑΒΕΚΤ είναι οι διεθνείς εξελίξεις, αλλά και το ελληνικό περιβάλλον σε συνάρτηση με αυτές. Έχοντας σε εθνικό επίπεδο μία διαμορφωμένη πολιτική για τις βιβλιοθήκες, οι οποίες ενισχύονται σταθερά τα τελευταία 12 έτη, το ΕΚΤ εκτιμά ότι η νέα έκδοση του ΑΒΕΚΤ θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Ανάπτυξη web based διεπαφών μέσω των οποίων ο τελικός χρήστης θα έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. Στόχος είναι η πλήρως ηλεκτρονική διάθεση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης από όλα τα σημεία παροχής υπηρεσιών της, π.χ. από την κινητή μονάδα, από παραρτήματα, μέσω Διαδικτύου και κινητών συσκευών, αξιοποιώντας τις δημιουργούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις κ.λπ.
 • Διασύνδεση υπηρεσιών της βιβλιοθήκης με οποιοδήποτε ψηφιακό υλικό ενδιαφέροντος, το οποίο έχει γίνει διαθέσιμο τόσο σε επίπεδο καταλόγου όσο και σε επίπεδο πλήρους κειμένου. Με αυτό τον τρόπο θα δίνεται η δυνατότητα για αναζήτηση στο σύνολο του υλικού της βιβλιοθήκης -έντυπου, ψηφιοποιημένου ή ψηφιακού (born digital)- επιπλέον τον πυλών πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόμενο. Το σύστημα θα υποστηρίζει όλα τα βιβλιογραφικά πρότυπα, ενώ θα παρέχει τη δυνατότητα συνύπαρξης σε μία βάση δεδομένων, και αξιοποίησης εγγραφών που βρίσκονται σε διαφορετικές διατάξεις και πρότυπα.
 • Διασύνδεση που δεν θα περιορίζεται στο υλικό που είναι διαθέσιμο στην βιβλιοθήκη, αλλά θα περιλαμβάνει και τη δυνατότητα διασύνδεσης με σχετικό υλικό όμορων βιβλιοθηκών ή υλικό που είναι διαθέσιμο από αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης, ψηφιοποιημένο υλικό τρίτων φορέων διαθέσιμο στο Διαδίκτυο κ.ά. και θα παρέχει έναν ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης.
 • Παροχή εργαλείων για τους τελικούς χρήστες των βιβλιοθηκών που θα ενσωματώνουν Web 2.0 λειτουργικότητα.
 • Συνεχή παροχή εργαλείων λογισμικού που θα ικανοποιούν τις ανάγκες του προσωπικού των βιβλιοθηκών και θα στοχεύουν τόσο στη συνεχιζόμενη βελτίωση των λειτουργιών των βιβλιοθηκών, όσο και στην κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών λειτουργίας δημόσιων βιβλιοθηκών με παραρτήματα και κινητές μονάδες.
 • Διάθεση και δυνατότητα χρήσης του ευρύτερου μέρους υπηρεσιών του συστήματος από ΑΜΕΑ.
 • Συνέχιση της παροχής συνεχών τεχνολογικών βελτιώσεων και επεκτάσεων στη νέα έκδοση του συστήματος ΑΒΕΚΤ, επιπλέον από την απαιτούμενη περιοδική συντήρηση, η οποία θα έχει να κάνει με την αντιμετώπιση επιμέρους σφαλμάτων και νέων χαρακτηριστικών μικρής κλίμακας, ή την προσαρμογή σε νέες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο προτείνεται η διάθεση του τελικού λογισμικού ως Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, εξέλιξη η οποία είναι προς όφελος του συνόλου των εμπλεκομένων.

Είναι κοινά αποδεκτό, τόσο από την πλευρά του ΕΚΤ όσο και από την πλευρά των βιβλιοθηκών, ότι οι συνθήκες σήμερα είναι πιο ώριμες από ποτέ για να γίνουν τα βήματα – κλειδιά που απαιτούνται ώστε να αξιοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο η τεχνογνωσία που έχει κατακτηθεί στο παρελθόν και ο όγκος εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και από τις δύο πλευρές. Αυτές τις νέες ανάγκες των βιβλιοθηκών έρχεται να καλύψει το ΕΚΤ με την εξέλιξη του ΑΒΕΚΤ, δρομολογώντας παράλληλα μια ανοικτή διαδικασία διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς.

 

6.    Αποτελέσματα online ερωτηματολογίου για αξιολόγηση υπηρεσιών

Στο ερωτηματολόγιο που απέστειλε το ΕΚΤ προς τις 45 Δημόσιες Βιβλιοθήκες απάντησαν οι παρακάτω βιβλιοθήκες:

 1. Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας
 2. Δημόσια Βιβλιοθήκη Μήθυμνας
 3. Δημόσια Βιβλιοθήκη Πεταλιδίου
 4. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών
 5. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας
 6. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας
 7. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης
 8. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
 9. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου
 10. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
 11. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς
 12. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας
 13. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας
 14. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας
 15. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας
 16. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ληξουρίου - Μουσείο Τυπάλδων - Ιακωβάτων
 17. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης
 18. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου
 19. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου
 20. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου
 21. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου
 22. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σάμου
 23. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
 24. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας
 25. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας
 26. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας
 27. Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων
 28. Παπαχαραλάμπειος Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου

Το ερωτηματολόγιο είναι χωρισμένο σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά υπηρεσίες και δράσεις του ΕΚΤ προς τις βιβλιοθήκες για το διάστημα 1999-2007. Η δεύτερη ενότητα αφορά από το διάστημα 2008 – 2009.

Ακολουθούν οι απαντήσεις των βιβλιοθηκών ανά ενότητα του ερωτηματολογίου και τα αντίστοιχα γραφήματα.

 

6.1. Αξιολόγηση υπηρεσιών και δράσεων ΕΚΤ προς τις βιβλιοθήκες για το διάστημα 1999-2007

Aξιολογήστε τη συμβολή του ΕΚΤ και τη συνολική συνεργασία σας για το διάστημα 1999 έως 2007 στα παρακάτω θέματα:

Μη ικανοποιητική

Αποδεκτή

Καλή

Πολύ καλή

Εξαιρετική

Σύνολο

στη διδασκαλία, παρουσίαση και ενθάρρυνση για εξοικείωση της βιβλιοθήκης σας με τις βασικές αρχές αυτοματισμού βιβλιοθηκών, μέσω των σεμιναρίων και των εγχειριδίων του ΑΒΕΚΤ

0

1

4

14

9

28

στη διδασκαλία βιβλιοθηκονομικών διατάξεων και κανόνων, για τη μέγιστη αξιοποίηση του συστήματος αυτοματισμού ΑΒΕΚΤ σε διαδικασίες όπως καταλογογράφηση, αναζήτηση-ανάκτηση, στατιστικά κ.ά.

0

0

5

16

7

28

στην καταγραφή δεδομένων της βιβλιοθήκης σας στο ΑΒΕΚΤ (κατάλογος, μέλη, δανεισμοί, στατιστικά)

0

0

7

14

7

28

στην εξοικείωση του προσωπικού σας σε θέματα καλής χρήσης υπολογιστών & MS Windows

0

4

9

9

6

28

στην υποστήριξη βασικής τεχνικής υποδομής και διαδικασιών για τη βιβλιοθήκη (ρυθμίσεις Windows, εγκατάσταση και ρύθμιση τοπικού δικτύου, δημιουργία και διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας για τη βάση δεδομένων της βιβλιοθήκης)

1

1

5

14

7

28

στην ανάπτυξη και διάθεση βιβλιοθηκονομικών εργαλείων, όπως η Δεκαδική ΤαξινόμησηDewey, ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων κ.λπ.

1

1

11

8

7

28

 

1.       Αξιολογήστε τη συμβολή του ΕΚΤ και τη συνολική συνεργασία σας για το διάστημα 1999 έως 2007 στα παρακάτω θέματα:

 

 

 

 

 

Συμπεράσματα:

Συνοψίζοντας, όσον αφορά τη συμβολή του ΕΚΤ και τη συνολική συνεργασία του με τις βιβλιοθήκες για το διάστημα 1999 έως 2007 αναφορικά με:

 1. τη διδασκαλία, παρουσίαση και ενθάρρυνση για εξοικείωση της βιβλιοθήκης με τις βασικές αρχές αυτοματισμού βιβλιοθηκών, μέσω των σεμιναρίων και των εγχειριδίων του ΑΒΕΚΤ,
 2. τη διδασκαλία βιβλιοθηκονομικών διατάξεων και κανόνων, για τη μέγιστη αξιοποίηση του συστήματος αυτοματισμού ΑΒΕΚΤ, σε διαδικασίες όπως καταλογογράφηση, αναζήτηση-ανάκτηση, στατιστικά κ.ά.,
 3. την καταγραφή δεδομένων της βιβλιοθήκης στο ΑΒΕΚΤ (κατάλογος, μέλη, δανεισμοί, στατιστικά),
 4. την εξοικείωση του προσωπικού σε θέματα καλής χρήσης υπολογιστών & MS Windows,
 5. την υποστήριξη βασικής τεχνικής υποδομής και διαδικασιών για τη βιβλιοθήκη (ρυθμίσεις Windows, εγκατάσταση και ρύθμιση τοπικού δικτύου, δημιουργία και διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας για τη βάση δεδομένων της βιβλιοθήκης),
 6. την ανάπτυξη και διάθεση βιβλιοθηκονομικών εργαλείων, όπως η Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey, 0 Θησαυρός Ελληνικών Όρων κ.λπ.,

οι Δημόσιες βιβλιοθήκες αξιολογούν κατά μέσο όρο τη συνεργασία τους με το ΕΚΤ ως:

 • Εξαιρετική: 25,60%
 • Πολύ Καλή: 44,64%
 • Καλή: 24,40%
 • Αποδεκτή: 4,17%
 • Μη ικανοποιητική: 1,19%.

Τα θέματα 1-3 αφορούν άμεσα στη διδασκαλία, στη χρήση και στην υποστήριξη του ΑΒΕΚΤ, δράσεις οι οποίες αποτελούν προτεραιότητα του ΕΚΤ προς τις βιβλιοθήκες στο πλαίσιο της διάθεσης λογισμικού αυτοματοποίησης και ενίσχυσης των υπηρεσιών τους. Σε αυτά τα θέματα, οι βιβλιοθήκες αξιολογούν τη συμβολή του ΕΚΤ σε περισσότερο από 50% ως «Πολύ Καλή» και σε περισσότερο από 25% ως «Εξαιρετική».

Τα θέματα 4-6 αφορούν περιφερειακά θέματα υποστήριξης των βιβλιοθηκών και της λειτουργίας τους, τα οποία δεν εντάσσονταν αρχικά στους άμεσους στόχους του ΕΚΤ. Τα θέματα αυτά ετέθησαν, στην πορεία, ως αναγκαιότητα στο ευρύτερο πλαίσιο των προαπαιτούμενων για τη διάθεση λογισμικού αυτοματοποίησης και ενίσχυσης των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών από το ΕΚΤ. Καλύφθηκαν από το ΕΚΤ στο πλαίσιο της έλλειψης των πόρων και της σχετικής τεχνογνωσίας από τις βιβλιοθήκες καθώς και στο πλαίσιο της έλλειψης σχετικών δράσεων από άλλους, περισσότερο ίσως αρμόδιους εθνικούς φορείς π.χ. Εθνική Βιβλιοθήκη. Ακόμα και στα θέματα 4-6 η αξιολόγηση των βιβλιοθηκών είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική (περισσότερο από 29% ως «Πολύ Καλή» και σε περισσότερο από 22% ως «Εξαιρετική») γεγονός που καταδεικνύει τη σημαντική τεχνογνωσία του φορέα στα συγκεκριμένα θέματα και την ευχέρεια που διαθέτει να τη μεταφέρει σε άλλους φορείς, ακόμα και όταν αυτό δεν αποτελεί αρμοδιότητά ή άμεση προτεραιότητα του.

 

6.2. Αξιολόγηση υπηρεσιών και δράσεων ΕΚΤ προς τις βιβλιοθήκες για το διάστημα 2008-2009

1.       Αξιολογήστε γενικά την έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.6 η οποία ενσωματώνει χαρακτηριστικά που ζητήθηκαν κυρίως από τις Δημόσιες βιβλιοθήκες

Αξιολογήστε γενικά την έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.6 η οποία ενσωματώνει χαρακτηριστικά που ζητήθηκαν κυρίως από τις Δημόσιες βιβλιοθήκες

Μη ικανοποιητική

Αποδεκτή

Καλή

Πολύ καλή

Εξαιρετική

Σύνολο

0

0

8

17

3

28

 

 

2.       Επισημάνετε τυχόν βασικές λειτουργικές ελλείψεις της έκδοσης ΑΒΕΚΤ 5.6, οι οποίες προκαλούν πρόβλημα στην καθημερινή εργασία σας, και τοποθετήστε αυτές σε σειρά προτεραιότητας

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικές απαντήσεις των βιβλιοθηκών.

 •  

Αποθήκευση εκθέσεων & αρχείων γενικότερα, σε επεξεργάσιμη μορφή από εφαρμογές, όπως Word, Excel, Access, για εύρεση αντιτύπων που έχει δανεισθεί συγκεκριμένο μέλος.

 •  

Δεν έχουν διαπιστωθεί μέχρι στιγμής βασικές λειτουργίες ελλείψεις.

 •  

Δεν έχουμε επισημάνει ελλείψεις στην έκδοση ABEKT 5.6.

 •  

Έξυπνη διαχείριση στατιστικών στοιχείων.

 •  

Χωρίς ελλείψεις.

 •  

Δεν έχει παρατηρηθεί κάποιο πρόβλημα.

 •  

Δεν έχουμε εντοπίσει ελλείψεις.

 •  

Καμία βασική έλλειψη.

 •  

Ιστορικό δανεισμών μελών. Αναζήτηση της τοποθεσίας (πεδίο 900) μέσω φίλτρου, χωρίς την υποχρεωτική αναφορά του ταξινομικού αριθμού.

 •  

Λόγω έλλειψης βιβλιοθηκονόμου το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τη βιβλιοθήκη μας, δεν είναι δυνατή η απάντηση στο ερώτημά σας.

 •  

Επεξεργασία αρχείων & reports από εφαρμογές όπως Word, Excel, Access.

 •  

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εκτύπωσης ταξιθετικών συμβόλων παρουσιάζεται πρόβλημα στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης εξαιτίας λανθασμένης ρύθμισης των περιθωρίων.

 •  

Δεν εντοπίσαμε μέχρι σήμερα καμία έλλειψη.

 •  

Δεν μπορούμε να έχουμε άποψη, επειδή δεν το έχουμε εγκαταστήσει ακόμη.

 •  

Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εντοπίσει λειτουργικές ελλείψεις που να προκαλούν κάποιο είδος προβλήματος στην Βιβλιοθήκη μας.

 •  

Σε γενικές γραμμές δεν δημιουργούνται προβλήματα στην καθημερινή μας εργασία. Αντιμετωπίσαμε σημαντικά προβλήματα όταν κάναμε χρήση του υποσυστήματος "Εφαρμογή Διαγραφής Βιβλιογραφικών Εγγραφών", επειδή είχαμε μεγάλο όγκο εγγραφών να διαγράψουμε.

Συμπεράσματα:

Σε ποσοστό 72% αξιολογείται ως «Εξαιρετική/Πολύ Καλή» η έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.6, η οποία ενσωματώνει χαρακτηριστικά που ζητήθηκαν κυρίως από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες. Όπως φαίνεται και από τις απαντήσεις τους, οι περισσότερες βιβλιοθήκες δεν επισημαίνουν κάποια βασική λειτουργική έλλειψη στην έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.6, η οποία να προκαλεί πρόβλημα στην καθημερινή εργασία της βιβλιοθήκης.

Σημεία τα οποία θίγονται σε κάποιες απαντήσεις (εκτυπώσεις, περιθώρια, διαγραφή βιβλιογραφικών εγγραφών) αποτελούν θέματα τα οποία έχουν λυθεί μέσω της υποστήριξης που παρέχεται στις βιβλιοθήκες. Η διατήρηση ιστορικού δανεισμών ανά μέλος, καθώς και άλλες νέες λειτουργίες που έχουν ήδη καταγραφεί από το ΕΚΤ, θα αποτελούν χαρακτηριστικά της επόμενης έκδοσης του ΑΒΕΚΤ που θα αναπτύξει το ΕΚΤ.

 

3.       Αξιολογήστε την υπηρεσία «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ» (http://abekt.ekt.gr/support/)

Αξιολογήστε την υπηρεσία «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ» (http://abekt.ekt.gr/support/)

Μη ικανοποιητική

Αποδεκτή

Καλή

Πολύ καλή

Εξαιρετική

Σύνολο

0

1

5

14

8

28

 

 

4.       Επισημάνετε τυχόν βασικές λειτουργικές ελλείψεις της υπηρεσίας «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ», οι οποίες προκαλούν πρόβλημα στην καθημερινή εργασία σας και τοποθετήστε τις σε σειρά προτεραιότητας.

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικές απαντήσεις των βιβλιοθηκών.

 •  

Δεν έχουν εντοπιστεί βασικές λειτουργικές ελλείψεις. 

 •  

Δεν έχουν διαπιστωθεί μέχρι στιγμής βασικές λειτουργίες ελλείψεις.

 •  

Δεν έχουμε επισημάνει ελλείψεις στο "Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ".

 •  

‘Οποτε έχει χρειαστεί έχει δοθεί άμεση υποστήριξη.

 •  

Δεν έχουμε εντοπίσει λειτουργικές ελλείψεις.

 •  

Κανένα πρόβλημα στην καθημερινή μας εργασία.

 •  

Δεν έχουν διαπιστωθεί προβλήματα.

 •  

Λόγω έλλειψης βιβλιοθηκονόμου το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τη βιβλιοθήκη μας, δεν είναι δυνατή η απάντηση στο ερώτημά σας.

 •  

Θα ήταν προτιμότερο η επικοινωνία με το «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ» να μην γίνεται μόνο μέσω e- mail αλλά και τηλεφωνικά, προκείμενου οι χρηστές να επεξηγούν  σαφέστερα και να επιλύεται άμεσα το εκάστοτε πρόβλημα από τον αρμόδιο τεχνικό. 

 •  

Η έλλειψη τηλεφωνικής επικοινωνίας.                 

 •  

Καμία δυσλειτουργία με το Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ.

 •  

Δεν υπάρχει ενημέρωση για τις αναβαθμίσεις των υποσυστημάτων που αναρτώνται στο κέντρο υποστήριξης, με αποτέλεσμα να ανατρέχουμε στις εκδόσεις των δικών μας υποσυστημάτων προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση της παλιάς με τη νέα έκδοση.

Όσον αφορά στην κατάθεση των αιτημάτων, νομίζουμε πως η χρήση του τηλεφώνου μάς εξυπηρετεί περισσότερο, δεδομένου ότι είμαστε μια βιβλιοθήκη με τεράστιο όγκο δεδομένων και χρηστών και όταν δημιουργείται κάποιο σοβαρό πρόβλημα χρειαζόμαστε άμεσα λύση.

 •  

Η συνεργασία μας υπήρξε πάντοτε άψογη.

 •  

Ίσως (αν είναι νόμιμο) δημιουργία καταλόγου με τεκμήρια που έχει δανειστεί ο χρήστης.

 •  

Είμαστε ικανοποιημένοι από την υπηρεσία.

Συμπεράσματα:

Σε ποσοστό 50%, οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες αξιολογούν ως «Πολύ Καλή» την υπηρεσία Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ, ενώ 29% την χαρακτηρίζουν «Εξαιρετική». Δεν επισημαίνεται κάποια βασική λειτουργική έλλειψη στην υπηρεσία, η οποία να προκαλεί πρόβλημα στην καθημερινή εργασία των βιβλιοθηκών. Επισημαίνεται μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις η ανάγκη κάποιων βιβλιοθηκών να υπάρχει και τηλεφωνική επικοινωνία για την υποστήριξη του ΑΒΕΚΤ.

Παρόλο που η ανάγκη για τηλεφωνική επικοινωνία για την υποστήριξη του ΑΒΕΚΤ έχει μειωθεί σημαντικά, το ΕΚΤ ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάποιων βιβλιοθηκών που δεν έχουν εξοικειωθεί απόλυτα με την απομακρυσμένη, διαδικτυακή υποστήριξη και καθοδηγεί το προσωπικό των βιβλιοθηκών αυτών, προκειμένου να εντάξει στην καθημερινότητά του τη νέα αυτή πρακτική.

 

5.  Αξιολογήστε την Διαδικτυακή Εφαρμογή Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning» (http://abekt.ekt.gr/elearning)

Αξιολογήστε την Διαδικτυακή Εφαρμογή Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning» (http://abekt.ekt.gr/elearning)

Μη ικανοποιητική

Αποδεκτή

Καλή

Πολύ καλή

Εξαιρετική

Σύνολο

3

5

8

10

2

28

 

 

6.       Επισημάνετε τυχόν βασικές λειτουργικές ελλείψεις της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning», οι οποίες προκαλούν πρόβλημα στην καθημερινή εργασία σας, και τοποθετήστε αυτές σε σειρά προτεραιότητας.

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικές απαντήσεις των βιβλιοθηκών.

 •  

Χρονοβόρα διαδικασία λόγω προβλημάτων της εφαρμογής.

 •  

Παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην ροή του προγράμματος. Πέραν αυτού δεν έχουν διαπιστωθεί μέχρι στιγμής βασικές λειτουργίες ελλείψεις.

 •  

Συχνά το πρόγραμμα κολλούσε.

 •  

Δε τον έχουμε χρησιμοποιήσει ακόμη αλλά πιστεύομε ότι είναι πολύ χρήσιμο

 •  

Δεν επισημάναμε ελλείψεις.

 •  

Λειτουργεί πολύ καλά.

 •  

Λόγω έλλειψης βιβλιοθηκονόμου το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τη βιβλιοθήκη μας, δεν είναι δυνατή η απάντηση στο ερώτημά σας.

 •  

Μεγάλος όγκος υλικού εργασίας. Προσωπικό εντελώς ανεκπαίδευτο στο ΑΒΕΚΤ. Έλλειψη προσωπικού λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, άρα περιορισμένος χρόνος που αφιερώνεται στην επιμόρφωση.

 •  

Δεν έχουμε παρατηρήσει ελλείψεις της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης "ΑΒΕΚΤ e-learning".

 •  

Δεν υπάρχουν ελλείψεις. Εμείς δεν έχουμε τη χρονική ευχέρεια να αξιοποιήσουμε πλήρως τις υπηρεσίες του ΑΒΕΚΤ e-learning.

 •  

Το σύστημα είναι λίγο αργό, και αυτό σε συνδυασμό με την απειρία τωνεκπεδευομένων δημιούργησε απορίες και καθυστερήσεις που ξεπεράστηκαν με επιτυχία.

 •  

Δεν έχουμε επισημάνει κάποια έλλειψη στο σύστημα.

 •  

Kεφάλαιο εκτυπώσεων. Έλλειψη κεφάλαιου Dewey.

 •  

Πιστεύουμε πως ένα σεμινάριο από κάποιον εκπαιδευτή στο ΑΒΕΚΤ δεν μπορεί να συγκριθεί με την εξ αποστάσεως επιμόρφωση.

 

Καλό θα είναι να υπάρχει διαχωρισμός σε αρχάριους και προχωρημένους.

 •  

Δεν έχουμε άποψη, γιατί δεν έχουμε κάνει χρήση.

Συμπεράσματα:

Το 36% των βιβλιοθηκών αξιολογούν ως «Πολύ Καλή» την υπηρεσία εκπαίδευσης στη χρήση του ΑΒΕΚΤ που παρέχεται μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «ABEKT e-learning». Το 28% των βιβλιοθηκών την χαρακτηρίζουν ως «Καλή», ενώ το 7% ως «Εξαιρετική». Τα ποσοστά αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα θετικά για τη νέα υπηρεσία του ΕΚΤ, δεδομένου ότι είναι η πρώτη φορά που το προσωπικό των βιβλιοθηκών έρχεται σε επαφή με εξ αποστάσεως διαδικτυακή εκπαίδευση, παρόμοιου περιεχομένου και όγκου. Η χαμηλότερη αξιολόγηση (18% Αποδεκτή & 11% Μη Ικανοποιητική) οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν πληρούνταν από κάποιες βιβλιοθήκες οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την υλοποίηση της υπηρεσίας. Διαπιστώθηκε ότι πολλά προβλήματα οφείλονταν κυρίως στο γεγονός ότι κάποιες βιβλιοθήκες δεν είχαν ADSL σύνδεση στο Internet ή η ταχύτητα σύνδεσης ήταν μικρότερη από την προαπαιτούμενη (1Mbps).

 

7.       Παρακαλούμε, ως υπεύθυνος της βιβλιοθήκης, να καταγράψετε με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι έχουν συμβάλλει οι παραπάνω υπηρεσίες (έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.6, Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ, Διαδικτυακή Εφαρμογή Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning») στη βελτίωση του επιπέδου λειτουργίας της βιβλιοθήκης σας.

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικές απαντήσεις των βιβλιοθηκών.

 •  

Καλύτερη οργάνωση βιβλιοθήκης.

Βελτίωση αποδοτικότητας υπαλλήλων.

Ενημέρωση και επιμόρφωση προσωπικού.

Ευκολότερη αντιμετώπιση προβλημάτων.

 •  

Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από την παρούσα έκδοση του ΑΒΕΚΤ. Έχει υλοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος από τα αιτήματα που είχαμε υποβάλει όλες οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες και ευελπιστούμε στο μέλλον για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Όσον αφορά το Κέντρο υποστήριξης χρηστών ΑΒΕΚΤ, νομίζουμε πως στη δική μας βιβλιοθήκη  βοηθάει εν μέρει στη βελτίωση της λειτουργίας της.

 

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση "ΑΒΕΚΤ e-learning" χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη για να εξαλειφθούν τα προβλήματα που υπάρχουν από αυτή. Στη δική μας βιβλιοθήκη η εφαρμογή του e-learning" δεν κρίνεται απαραίτητη, λόγω του ότι το προσωπικό μας είναι σε ένα μεγάλο ποσοστό εξοικειωμένο με το πρόγραμμα και σ΄αυτό έχουν συμβάλει τα επανειλημμένα και πολύ καλά οργανωμένα σεμινάρια που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης από την ομάδα του ΑΒΕΚΤ.

 •  

Η χρήση της έκδοσης ΑΒΕΚΤ 5.6 αποδεικνύεται πιο λειτουργική σε σχέση με την παλαιότερη 5.5.

Α.     Υποσύστημα Λειτουργίες Βιβλιοθήκης:

1.      προβάλλονται άμεσα  τα χρεωμένα, κρατημένα και ληξιπρόθεσμα αντίτυπα

2.      εντάσσονται άμεσα (κατά την ώρα της εγγραφής τους) σε στατιστικές κατηγορίες τα μέλη

Β.     Αναζήτηση-Ανάκτηση:

1.      αλλαγή στον τρόπο εμφάνισης των βασικών παραθύρων

2.      δυνατότητα εφαρμογής φίλτρων στην αναζήτηση

3.      επιλογές στη δυνατότητα εκτύπωσης

4.      αξιοποίηση διασυνδέσεων

Γ.      Υποσύστημα "Διαχείριση Χρηστών":

1.      παρακολουθεί το ιστορικό ενεργειών κάθε χρήστη

2.      αποθηκεύει εκθέσεις με τις ενέργειες των χρηστών

Το Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ βοηθά στην άμεση επίλυση αποριών κατά τη χρήση του προγράμματος. Παράλληλα υπάρχει  άμεση ενημέρωση για οτιδήποτε νέο αφορά στη χρήση του προγράμματος.

Διαδικτυακή Εφαρμογή εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning»                  

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση εργαζομένων/υπαλλήλων βοήθησε στην απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας χωρίς αυτοί να χρειαστεί να λείψουν από την Υπηρεσία, βελτίωσε την απόδοσή τους και παράλληλα εξοικονόμησε πόρους και εργατοώρες.

 •  

Άμεση επίλυση των προβλημάτων - Συνεχείς ενημέρωση των εξελίξεων - Επικοινωνία με άλλες βιβλιοθήκες.

 •  

Η καταλογογράφηση ξεκίνησε πριν λίγους μήνες, αφού δεν υπήρχε το προγράμμα αλλά και μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό. Η διάθεση του ΑΒΕΚΤ 5.6 στη βιβλιοθήκη μας ήταν απαραίτητη για την καταλογογράφηση του υλικού αλλά και τη λειτουργία της βιβλιοθήκης. Όσον αφορά στη Διαδικτυακή Εφαρμογή Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning" οι παρουσιάσεις σε κάθε ενότητα ήταν σαφέστατες και αναλυτικές, αλλά οι ασκήσεις και οι αξιολόγηση παρουσίαζαν πολλά προβλήματα πολλά εκ των οποίων τα έχουμε επισημάνει στο forum του κάθε υποσυστήματος.

 •  

Με τη νέα έκδοση του ΑΒΕΚΤ, βελτιώθηκαν κατά πολύ οι υπηρεσίες που παρέχουμε στους χρήστες μέσω των "Λειτουργιών της Βιβλιοθήκης" και της "Αναζήτησης - Ανάκτησης" (Δυνατότητα εύρεσης μέλους από το δανεισμό, αναζήτηση σε παραπομπές κ.λπ.).

Με τη Διαδίκτυακη Εφαρμογή εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης ΑΒΕΚΤ e-learning δίνεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε άτομα που δεν θα είχαν το δικαίωμα να μετακινηθούν προς στην Αθήνα για εκπαίδευση (π.χ. συμβασιούχοι Stage) και με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται το έργο της Βιβλιοθήκης και μειώνονται οι ώρες που απαιτούνται για την εκπαίδευση κάθε νέου υπαλλήλου.

Τέλος, τo Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ συνέβαλε καθοριστικά στην έγκαιρη αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων και στην καταγραφή τους.

 •  

Καλύτερη διαχείριση συλλογών και δεδομένων - Απλοποίηση διαδικασιών - Εξοικονόμηση χρόνου

 •  

Οι παραπάνω υπηρεσίες βοήθησαν στην άμεση λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίσαμε.

 •  

Οι παραπάνω υπηρεσίες έχουν συμβάλει στην συνεχή ενημέρωση του προσωπικού της βιβλιοθήκης. Μας έμαθαν να συνεργαζόμαστε, να ψάχνουμε, να διασταυρώνουμε πληροφορίες, να μη φοβόμαστε την τεχνολογία και να πειραματιζόμαστε, και να βλέπουμε μπροστά ...να οραματιζόμαστε καλύτερες βιβλιοθήκες!

 •  

Η έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.6 είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη με αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία της Βιβλιοθήκης. Παρουσιάζονται τεχνικά προβλήματα στις καθημερινές λειτουργίες που προσφέρει το υφιστάμενο λογισμικό και η τεχνική υποστήριξη που παρέχει η ομάδα σχεδιασμού του ΑΒΕΚΤ είναι άμεση, με αποτέλεσμα να μην αποτελούν τα προβλήματα αυτά ουσιαστικό εμπόδιο στη λειτουργία της Βιβλιοθήκης. Η εξ αποστάσεως Επιμόρφωση "ABEKT e-learning" βοηθάει στην εκπαίδευση του προσωπικού, αλλά υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης του προγράμματος.

 •  

Όλες οι προσπάθειες που γίνονται από το ΕΚΤ και στη συνέχεια από εμάς τις βιβλιοθήκες, στόχο έχουν την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών των βιβλιοθηκών. Εμείς πλέον έχουμε στα χέρια μας ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο πακέτο το οποίο μας βοηθά να συμβαδίζουμε και να ανταποκρινόμαστε  στις απαιτήσεις της κοινωνίας.

 •  

Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες έδωσαν τη δυνατότητα στη βιβλιοθήκη μας να είναι ενήμερη σε θέματα που αφορούν στο ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματισμού της βιβλιοθήκης και συνεπώς με τις νέες δυνατότητες, οι οποίες παρέχονταν, να μπορεί συνακόλουθα να παρέχει και στο κοινό της υπηρεσίες ανάλογες.

 •  

Ενημέρωση & επιμόρφωση των υπαλλήλων της βιβλιοθήκης
Απλούστευση διαδικασιών - Ταχύτερη εξυπηρέτηση μελών της βιβλιοθήκης
Καλύτερη οργάνωση της βιβλιοθήκης

 •  

Στη Βιβλιοθήκη μας δεν γίνονται δανεισμοί μέσω ΑΒΕΚΤ, επειδή η καταλογογράφηση προχωρεί με αργά βήματα, το προσωπικό δεν είναι μόνιμο και δεν γνωρίζει όλες τις δυνατότητες που παρέχει η έκδοση ΑΒΕΚΤ.

 •  

Η χρήση των παραπάνω υπηρεσιών συντέλεσε στην αναλυτική επεξεργασία και περιγραφή του υλικου της Βιβλιοθήκης έχοντας ως συνέπεια την έγκαιρη διάθεσή του για την αποτελεσμτικότερη εξυπηρέτηση του κοινού.

 •  

Με την έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.6 η ηλεκτρονική επεξεργασία και καταχώριση των τεκμηρίων γίνεται πιο γρήγορα και με ασφάλεια (εγγραφή πιστοποιημένου χρήστη). Στο Κέντρο Υποστήριξης βρήκαμε άμεση και ουσιαστική βοήθεια στην επίλυση προβλημάτων. Με την επιμόρφωση e-learning εξεικοιωθηκαν με το ΑΒΕΚΤ σε ικανοποιητικό βαθμό και οι τέσσερις νέες εκπαιδευόμενες.

 •  

Όλη η εξυπηρέτηση του Δανειστηρίου, Αναγνωστηρίου εξαρτάται από το ΑΒΕΚΤ. Μέχρι σήμερα δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα τέτοια που να ανακόψουν την εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης. Αυτό και μόνο σημαίνει οτι οι υπηρεσίες του ΑΒΕΚΤ μας υποστηρίζουν πάρα πολύ καλά.

Το E-Learning, παρά την δυσκολία που παρουσιάζει η εφαρμογή του σε εντελώς άπειρους χρήστες υπολογιστών, εφαρμόστηκε με επιτυχία. Θεωρώ ότι το σημαντικότερο θέμα είναι, η μη απομάκρυνση για σεμινάρια, του προσωπικού. Με τις τεράστιες ελλείψεις, σε χρήματα για μετακινήσεις καθώς και σε υπαλληλικό δυναμικό ήταν μια εξαιρετική υπηρεσία που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

 •  

Με την αναβάθμιση του ΑΒΕΚΤ δόθηκε η δυνατότητα πολλαπλών επιλογών και κινήσεων για κρατήσεις τεκμηρίων δανεισμούς -στατιστικά κ.λπ.

 •  

Η διαδικτυακή εφαρμογή εξ αποστάσεως έχει συμβάλλει στην κατανόηση εννοιών του ΑΒΕΚΤ από μέρους του προσωπικού και επομένως  στην καλύτερη λειτουργία της βιβλιοθήκης. Η έκδοση του ΑΒΕΚΤ 5.6 έχει συμβάλλει στην ευκολότερη καταγραφή των δεδομένων της βιβλιοθήκης.

 •  

Το Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ABEKT ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε πρόβλημα μας.

Συμπεράσματα:

Οι υπεύθυνοι των βιβλιοθηκών επισημαίνουν τη συμβολή του ΕΚΤ στην καλύτερη οργάνωση της βιβλιοθήκης τους, στη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων τους μέσω της ενημέρωσης και της επιμόρφωσης του προσωπικού τους και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω των υπηρεσιών ΑΒΕΚΤ 5.6, Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ, Διαδικτυακή Εφαρμογή Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning»:

 • η έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.6 είναι περισσότερο λειτουργική σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις του ΑΒΕΚΤ και συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία της βιβλιοθήκης καθώς λύνει κάποια πρακτικά ζητήματα που απασχολούσαν τις βιβλιοθήκες,
 • το Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ συμβάλει στην έγκαιρη καταγραφή και αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων, στην άμεση επίλυση αποριών που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του ΑΒΕΚΤ, στη συνεχή ενημέρωση για αναβαθμίσεις ή διορθώσεις τεχνικών θεμάτων, στην απλοποίηση των διαδικασιών υποστήριξης, στην εξοικονόμηση χρόνου,
 • η εξ αποστάσεως εκπαίδευση βελτίωσε την απόδοση του προσωπικού, χωρίς αυτό να απομακρύνεται από τον χώρο εργασίας, εξοικονομώντας πόρους και εργατοώρες και συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη λειτουργία της βιβλιοθήκης

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επισήμανση κάποιων βιβλιοθηκών ότι μέσω των υπηρεσιών του ΕΚΤ και της υποστήριξης που παρείχε τα τελευταία χρόνια, το προσωπικό των βιβλιοθηκών έμαθε «να συνεργάζεται, να ψάχνει, να διασταυρώνει πληροφορίες, να μη φοβάται την τεχνολογία, να πειραματίζεται και να βλέπει μπροστά, να οραματίζεται καλύτερες βιβλιοθήκες!». Επίσης ότι το λογισμικό συμβάλλει ώστε να ανταποκρίνεται η βιβλιοθήκη με περισσότερη επάρκεια στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

 

8.        Προσδιορίστε τις προτεραιότητες που έχετε από τη συνεργασία σας με το ΕΚΤ.

Βαθμός Προτεραιότητας

5

4

3

2

1

Σύνολο

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθήκης για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό

2

5

6

2

13

28

Εκπαίδευση προσωπικού βιβλιοθηκών στο σύστημα αυτοματισμού της βιβλιοθήκης

1

6

5

7

9

28

Υποστήριξη προσωπικού βιβλιοθηκών στο σύστημα αυτοματισμού της βιβλιοθήκης

3

3

7

12

3

28

Υλοποίηση νέων εργαλείων βάση των νέων τεχνολογιών και αναγκών των ελληνικών βιβλιοθηκών

1

12

9

3

3

28

Ανάπτυξη και διάθεση ηλεκτρονικού περιεχομένου με πρωτοποριακές υπηρεσίες πληροφόρησης

21

2

1

4

0

28

 

 

 

 

 

 

Συμπεράσματα:

Οι βιβλιοθήκες σε ποσοστό 45% τονίζουν ότι πρώτη προτεραιότητα τους από τη συνεργασία με το ΕΚΤ είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματισμού για τη βιβλιοθήκη και για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό τους. Καθοριστική είναι επίσης για τις βιβλιοθήκες η υποστήριξη του προσωπικού τους στο σύστημα αυτοματισμού που χρησιμοποιούν καθώς ποσοστό 43% κατατάσσει την υποστήριξη στη 2ηπροτεραιότητα της βιβλιοθήκης από το ΕΚΤ. Ακολουθεί ως τρίτη προτεραιότητα, η εκπαίδευση του προσωπικού των βιβλιοθηκών σε ποσοστό 33%.

Χαμηλότερη προτεραιότητα δίνεται από τις δημόσιες βιβλιοθήκες στην υλοποίηση νέων εργαλείων, βάσει των νέων τεχνολογιών και αναγκών των ελληνικών βιβλιοθηκών, καθώς και στην ανάπτυξη και διάθεση ηλεκτρονικού περιεχομένου με πρωτοποριακές υπηρεσίες πληροφόρησης. Αυτό δείχνει ότι για τις δημόσιες βιβλιοθήκες η λειτουργία του συστήματος αυτοματισμού, η εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού τους εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητες, ενώ δεν αισθάνονται ακόμα έτοιμες για την ανάπτυξη νέων εργαλείων και υπηρεσιών προς τους χρήστες και την τοπική κοινότητα.

 

7.    Παράρτημα Α: Ερωτηματολόγιο για τη θέση του ΕΚΤ και του ΑΒΕΚΤ στις δημόσιες βιβλιοθήκες

 

Είσοδος ως: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη ____________________

Οι παρακάτω ενότητες του ερωτηματολογίου προτείνεται να συμπληρωθούν ως εξής:

1.       Παρελθόν: από διευθυντή ή υπεύθυνο της βιβλιοθήκης που έχει γνώση των χαρακτηριστικών συνεργασίας του διαστήματος 1999-2009

2.       Παρόν:

§  ερωτήσεις 1, 3, 5: από υπεύθυνο στη χρήση του ΑΒΕΚΤ με πολύ καλή γνώση των χαρακτηριστικών της έκδοσης ΑΒΕΚΤ 5.5, καθώς και της τρέχουσας έκδοσης ΑΒΕΚΤ 5.6 και των μεταξύ τους διαφορών.

§  ερωτήσεις 2, 4, 6: από προσωπικό της βιβλιοθήκης που έχει χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ» και «ABEKT e-learning»

§  ερωτήσεις 7-8: από διευθυντή ή υπεύθυνο της βιβλιοθήκης.

§   

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:

 

 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Αξιολογήστε τη συμβολή του ΕΚΤ και τη συνολική συνεργασία σας για το διάστημα 1999 έως 2007 στα παρακάτω θέματα:

 

Μη ικανοποιητική

Αποδεκτή

Καλή

Πολύ καλή

Εξαιρετική

1.

στη διδασκαλία, παρουσίαση και ενθάρρυνση για εξοικείωση της βιβλιοθήκης σας με τις βασικές αρχές αυτοματισμού βιβλιοθηκών, μέσω των σεμιναρίων και των εγχειριδίων του ΑΒΕΚΤ

         

2.

στη διδασκαλία βιβλιοθηκονομικών διατάξεων και κανόνων, για τη μέγιστη αξιοποίηση του συστήματος αυτοματισμού ΑΒΕΚΤ σε διαδικασίες όπως καταλογογράφηση, αναζήτηση-ανάκτηση, στατιστικά κ.ά.

         

3.

στην καταγραφή δεδομένων της βιβλιοθήκης σας στο ΑΒΕΚΤ (κατάλογος, μέλη, δανεισμοί, στατιστικά)

         

4.

στην εξοικείωση του προσωπικού σας σε θέματα καλής χρήσης υπολογιστών & MS Windows,

         

5.

στην υποστήριξη βασικής τεχνικής υποδομής και διαδικασιών για τη βιβλιοθήκη (ρυθμίσεις Windows, εγκατάσταση και ρύθμιση τοπικού δικτύου, δημιουργία και διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας για τη βάση δεδομένων της βιβλιοθήκης)

         

6.

στην ανάπτυξη και διάθεση βιβλιοθηκονομικών εργαλείων, όπως η Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey, ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων κ.λπ.

         

 

ΠΑΡΟΝ

1.

Αξιολογήστε γενικά την έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.6 η οποία ενσωματώνει χαρακτηριστικά που ζητήθηκαν κυρίως από τις Δημόσιες βιβλιοθήκες

 

Μη ικανοποιητική

Αποδεκτή

Καλή

Πολύ καλή

Εξαιρετική

2.

Επισημάνετε τυχόν βασικές λειτουργικές ελλείψεις της έκδοσης ΑΒΕΚΤ 5.6, οι οποίες προκαλούν πρόβλημα στην καθημερινή εργασία σας, και τοποθετήστε αυτές σε σειρά προτεραιότητας

 

 

 

 

3.

Αξιολογήστε την υπηρεσία «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ» (http://abekt.ekt.gr/support/),

 

Μη ικανοποιητική

Αποδεκτή

Καλή

Πολύ καλή

Εξαιρετική

4.

Επισημάνετε τυχόν βασικές λειτουργικές ελλείψεις της υπηρεσίας «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ», οι οποίες προκαλούν πρόβλημα στην καθημερινή εργασία σας και τοποθετήστε τις σε σειρά προτεραιότητας

 

 

5.

Αξιολογήστε την Διαδικτυακή Εφαρμογή Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning» (http://abekt.ekt.gr/elearning),

 

Μη ικανοποιητική

Αποδεκτή

Καλή

Πολύ καλή

Εξαιρετική

6.

Επισημάνετε τυχόν βασικές λειτουργικές ελλείψεις της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning», οι οποίες προκαλούν πρόβλημα στην καθημερινή εργασία σας, και τοποθετήστε αυτές σε σειρά προτεραιότητας

 

 

7.

Παρακαλούμε, ως υπεύθυνος της βιβλιοθήκης, να καταγράψετε με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι έχουν συμβάλλει οι παραπάνω υπηρεσίες (έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.6, Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ, Διαδικτυακή Εφαρμογή Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning») στη βελτίωση του επιπέδου λειτουργίας της βιβλιοθήκης σας.

 

 

 

8.

Προσδιορίστε τις προτεραιότητες που έχετε από τη συνεργασία σας με το ΕΚΤ

a.

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθήκης για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό

 

b.

Εκπαίδευση προσωπικού βιβλιοθηκών στο σύστημα αυτοματισμού της βιβλιοθήκης

 

c.

Υποστήριξη προσωπικού βιβλιοθηκών στο σύστημα αυτοματισμού της βιβλιοθήκης

 

d.

Υλοποίηση νέων εργαλείων βάση των νέων τεχνολογιών και αναγκών των ελληνικών βιβλιοθηκών

 

e.

Ανάπτυξη και διάθεση ηλεκτρονικού περιεχομένου με πρωτοποριακές υπηρεσίες πληροφόρησης

 

f.

Άλλες (παρακαλούμε προσδιορίστε)

 

 

 

Για την εκτύπωση του κειμένου εργασίας σας συστήνουμε να χρησιμοποιήσετε το σχετικό pdf αρχείο.