ΑΒΕΚΤ advancedSearch

Τη νέα εφαρμογή ΑΒΕΚΤ advancedSearch, για την ενίσχυση των εργασιών καταλογογράφησης και την αξιοποίηση online καταλόγων βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ανέπτυξε και διαθέτει χωρίς κόστος το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). H εφαρμογή απευθύνεται σε βιβλιοθήκες και άλλους φορείς που εκτελούν εργασίες καταλογογράφησης, όπως αρχεία, μουσεία, συλλόγους, σε βιβλιοθηκονόμους, εργαζόμενους σε βιβλιοθήκες, φοιτητές, αλλά και σε ιδιώτες που επιθυμούν να αναζητούν ταυτόχρονα σε καταλόγους βιβλιοθηκών μέσα από ένα desktop περιβάλλον.

Με τη χρήση της εφαρμογής αυτής επιτυγχάνεται η αξιοποίηση εγγραφών που έχουν συγκροτηθεί από βιβλιοθήκες, και αποφεύγεται η επανάληψη της καταλογογράφησης, η οποία αποτελεί ιδιαίτερα χρονοβόρα εργασία. Η εφαρμογή επιτρέπει τον εντοπισμό και αποθήκευση για περαιτέρω χρήση έτοιμων βιβλιογραφικών εγγραφών, καθώς μπορεί να πραγματοποιεί ταυτόχρονη online αναζήτηση σε 26 επιλεγμένους καταλόγους βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να προσθέσουν και άλλες.

Μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν, με διάφορα κριτήρια, έτοιμες εγγραφές για τεκμήρια που χρειάζεται να καταλογογραφήσουν. Αφού εντοπίσουν την επιθυμητή εγγραφή μπορούν να την αποθηκεύσουν είτε για να την εισάγουν στο σύστημα καταλογογράφησης που διαθέτουν είτε για να τη χρησιμοποιήσουν περαιτέρω με όποιο τρόπο επιθυμούν.

Ενδεικτικά, για όσους εκτελούν εργασίες καταλογογράφησης σε UNIMARC ή MARC21 και ενδιαφέρονται άμεσα και γρήγορα να εντοπίσουν αν υπάρχουν έτοιμες βιβλιογραφικές εγγραφές για τα τεκμήρια που χρειάζεται να καταλογογραφήσουν, η εφαρμογή ABEKT advancedSearch προσφέρει τις δυνατότητες:

 • ταυτόχρονης αναζήτησης βιβλιογραφικών εγγραφών σε 26 επιλεγμένους καταλόγους βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • προσθήκης στην εφαρμογή επιπλέον καταλόγων βιβλιοθηκών που επιθυμεί ο χρήστης και οι οποίοι διατίθενται μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 Server
 • άμεσου εντοπισμού των επιθυμητών εγγραφών με τη χρήση παραμετροποιήσιμων κριτηρίων και φίλτρων στην αναζήτηση
 • αποθήκευσης των εγγραφών στον υπολογιστή του χρήστη σε διάταξη UNIMARC ή MARC21
 • εύκολης εισαγωγής των εγγραφών στο σύστημα καταλογογράφησης του χρήστη,  εφόσον είναι συμβατό με UNIMARC ή MARC21 ή περαιτέρω χρήση αυτών
 • συγχώνευσης διαφορετικών εγγραφών που ανακτήθηκαν μέσω της αναζήτησης, τα οποία αναφέρονται στο ίδιο τεκμήριο (σε πιλοτική λειτουργία).

Το advancedSearch ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών του συστήματος ΑΒΕΚΤ (Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών ΕΚΤ), αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αυτόνομη εφαρμογή από φορείς που δεν διαθέτουν το ΑΒΕΚΤ (www.abekt.gr).

Η εφαρμογή ΑΒΕΚΤ advancedSearch είναι διαθέσιμη, χωρίς κόστος και κατόπιν εγγραφής,  στη διεύθυνση http://www.abekt.gr/node/108. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την εφαρμογή advancedSearch, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΕΚΤ, μέσω e-mail, στη διεύθυνση abekt@ekt.gr .

Σημειώνεται ότι το ΕΚΤ διαθέτει από το 2004 το περιβάλλον "η Αργώ" (http://argo.ekt.gr) για την ανοικτή πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές πληροφόρησης. Πρόκειται για ένα αντίστοιχο web περιβάλλον, για την αναζήτηση και περαιτέρω χρήση βιβλιογραφικών εγγραφών σε καταλόγους βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Κατάλογοι βιβλιοθηκών στο ABEKT advancedSearch

Στην εφαρμογή ABEKT advancedSearch περιλαμβάνονται προεγκατεστημένες οι ρυθμίσεις για άμεση πρόσβαση σε 26 καταλόγους βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και το εξωτερικό:

 • Συλλογικοί Κατάλογοι: Συλλογικός Κατάλογος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών, Συλλογικός Κατάλογος Σχολικών Βιβλιοθηκών-ΕΠΕΑΕΚ,
 • Εθνικές Βιβλιοθήκες: Εθνική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου (ΗΠΑ)
 • Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς, Βιβλιοθήκη Πολυτεχνείου Κρήτης,
 • Δημόσιες Βιβλιοθήκες: Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου,      Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης, Παπαχαραλαμπειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου "Ο Παλαμήδης", Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας, Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χίου.

 

Δείτε επίσης:

 • Φόρμα Χρήσης εφαρμογής ΑΒΕΚΤ advancedSearch: Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να κατεβάσετε την εφαρμογή στη διεύθυνση http://www.abekt.gr/node/108