Τιμολόγηση

Το ΑΒΕΚΤ 5.6 δεν διατίθεται πλέον· έχει αντικατασταθεί από την Υπηρεσία openABEKT του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Μάθετε περισσότερα στο openabekt.gr.