Υποστήριξη ABEKT

Η υποστήριξη του συστήματος ΑΒΕΚΤ καλύπτει:

  • Τεχνικά θέματα λειτουργίας και χρήσης στο περιβάλλον εγκατάστασής του, καθώς και πιθανές ενημερώσεις υποσυστημάτων στο πλαίσιο της έκδοσης 5.6.
  • Παροχή συμβουλών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή και χρήση των λειτουργιών του ΑΒΕΚΤ.

Η υποστήριξη παρέχεται στους χρήστες του συστήματος μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας του ΕΚΤ «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ».

Κάθε βιβλιοθήκη που έχει ενεργή συνδρομή υποστήριξης στο ΑΒΕΚΤ μπορεί να χρησιμοποιήσει τον μοναδικό λογαριασμό της στο «Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ» με τον κωδικό πρόσβασης που της έχει κοινοποιηθεί από το ΕΚΤ. Μέσω του λογαριασμού αυτού, η βιβλιοθήκη έχει τη δυνατότητα να:

  • υποβάλλει ηλεκτρονικά το αίτημά της για υποστήριξη, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα της εβδομάδας
  • έχει συνεχή πρόσβαση στα αρχεία εγκατάστασης του ΑΒΕΚΤ και τις αναβαθμίσεις που δικαιούται
  • ενημερώνεται για Νέα και Ανακοινώσεις που αφορούν το ΑΒΕΚΤ
  • αναζητά απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις που έχουν καταχωρηθεί στη Γνωσιακή Βάση.

Παράλληλα, στο λογαριασμό κάθε βιβλιοθήκης, διατηρείται ηλεκτρονικό αρχείο με το ιστορικό των αιτημάτων υποστήριξης και των απαντήσεων του ΕΚΤ.

Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης που σχετίζεται με τεχνικά θέματα, παρέχεται σε τεχνικούς ή σε άτομα που έχουν πολύ καλή γνώση θεμάτων δικτύων και του λειτουργικού συστήματος Windows.

Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης που σχετίζεται με τη χρήση του ΑΒΕΚΤ, παρέχεται σε άτομα που έχουν εκπαιδευτεί από το ΕΚΤ.

Για τους νέους χρήστες του ΑΒΕΚΤ, το πρώτο έτος υποστήριξης μετά την υπογραφή της σύμβασης παρέχεται δωρεάν. Στη συνέχεια, η βιβλιοθήκη εφόσον το επιθυμεί μπορεί να ανανεώσει τη συνδρομή υποστήριξης του ΑΒΕΚΤ.

Δείτε επίσης: