Διαδικασία Προμήθειας

Η διαδικασία προμήθειας του ΑΒΕΚΤ από μία βιβλιοθήκη είναι η εξής:

 1. Η βιβλιοθήκη αποστέλλει αίτημα μέσω e-mail στο ΕΚΤ (abekt@ekt.gr) για την αποστολή επίσημης προσφοράς, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι όροι διάθεσης του ΑΒΕΚΤ. Το e-mail πρέπει να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:
 • Όνομα Οργανισμού που επιθυμεί να προμηθευτεί το ΑΒΕΚΤ
 • Όνομα υπευθύνου βιβλιοθήκης ή οργανισμού, στον οποίο θα απευθυνθεί η προσφορά
 • Πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης
 • Τηλέφωνο
 1. Η προσφορά αποστέλλεται από το ΕΚΤ σε διάστημα 10 ημερών από το αίτημα της βιβλιοθήκης.
 2. Εφόσον η βιβλιοθήκη αποφασίσει να προμηθευτεί το ΑΒΕΚΤ και προκειμένου να παραλάβει τα σχετικά έγγραφα, αποστέλλει μέσω e-mail  στο ΕΚΤ συμπληρωμένη την παρακάτω φόρμα:
 • Όνομα Οργανισμού / Βιβλιοθήκης
 • Υποσυστήματα που θα προμηθευτεί
 • Αριθμός ατόμων που θα εκπαιδευτούν
 • Τοποθεσίες στις οποίες θα εγκατασταθεί το ΑΒΕΚΤ π.χ. Κεντρική Βιβλιοθήκη, Παράρτημα 1, Παράρτημα 2, κ.λπ.
 • Αριθμός υπολογιστών στους οποίους θα εγκατασταθεί το ΑΒΕΚΤ ανά Τοποθεσία
 1. Τα σχέτικά έγγραφα αποστέλλονται από το ΕΚΤ σε διάστημα 10 ημερών από το αίτημα της βιβλιοθήκης.
 2. Η βιβλιοθήκη, συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία και το αποστέλλει ως συνημμένο αρχείο μέσω e-mail στο ΕΚΤ γνωστοποιώντας ότι συμφωνεί ή επισημαίνοντας τυχόν παρατηρήσεις της, προκειμένου να προσδιοριστεί το τελικό περιεχόμενο της σύμβασης.
 3. Το ΕΚΤ αποστέλλει στη βιβλιοθήκη το τελικό κείμενο της σύμβασης για υπογραφή. 
 4. Μόλις τα υπογεγγραμμένα αντίτυπα παραληφθούν από το ΕΚΤ ενεργοποιούνται οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, εγκατάστασης και ενός έτους δωρεάν υποστήριξης προς τη βιβλιοθήκη. 
 5. Τα αντίτυπα υπογράφονται από τη Διοίκηση και ένα από αυτά αποστέλλεται στη βιβλιοθήκη.
 

Δείτε επίσης: