Ανακοινώσεις – Δημοσιεύσεις

Ακολουθούν ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις που έχουν γίνει σε ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ, για τη δράση «Δωρεάν Διάθεση του ΑΒΕΚΤ στις Σχολικές Βιβλιοθήκες»:
  1. Ανακοίνωση στον δικτυακό τόπο ΑΒΕΚΤ: http://www.ekt.gr/news/releases/110314.htm
  2. Ανακοίνωση στο eNewsletter "Έρευνα και Καινοτομία" του ΕΚΤ: http://www.ekt.gr/products/newsletter/ekt_newsletter_194_mar11a.htm
  1. Σχετικές Δημοσιεύσεις σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ:
  1. Δημοσιεύσεις σε έντυπα Μέσα Ενημέρωσης:   http://abekt.ekt.gr/global/files/PressClipping_ABEKT_Schlib_010411.pdf