Νέα έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.6

Ημερομηνία: 
30/01/2009

Η νέα έκδοση του συστήματος Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης - ΑΒΕΚΤ 5.6 διατίθεται κατά προτεραιότητα στις δημόσιες κεντρικές βιβλιοθήκες και στις κινητές μονάδες τους. Η ευρύτερη διάθεση του ΑΒΕΚΤ 5.6 στις βιβλιοθήκες προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του 2009. Η έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.6 περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα:

 1. Ενεργοποίηση υποσυστημάτων ΑΒΕΚΤ (νέο υποσύστημα)
 2. ABEKT Authentication (νέο υποσύστημα)
 3. Αναζήτηση - Ανάκτηση
 4. Κατάλογος
 5. Διαγραφή Εγγραφών (νέο υποσύστημα)
 6. Λειτουργίες Βιβλιοθήκης
 7. Ανταλλαγή Δεδομένων
 8. Εκτυπώσεις
 9. Παρακολούθηση περιοδικών εκδόσεων
 10. Διαχείριση Κατάστασης Αντιτύπων
 11. MARC Viewer
 12. Database Back Up Utility
 13. Video Bug Recorder
 14. Στατιστικά
 15. Ειδικά Ενδιαφέροντα Χρηστών
 16. ABEKT Z39.50 Server & Web Gate

Στη έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.6 έχουν ενσωματωθεί νέες λειτουργίες, πολλές από τις οποίες αποτελούν αιτήματα των δημόσιων βιβλιοθηκών και άλλων χρηστών του ΑΒΕΚΤ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω λειτουργίες:

 1. Εγγραφή πιστοποιημένου χρήστη στο σύστημα για την επεξεργασία της βάσης δεδομένων: μόνο οι χρήστες που έχουν οριστεί από τον διαχειριστή του ΑΒΕΚΤ θα μπορούν να προσθέτουν, επεξεργαστούν ή διαγράφουν εγγραφές  (βιβλιογραφικές, καθιερωμένου τύπου, δανεισμούς, στατιστικές κατηγορίες κ.λπ.) στη βάση δεδομένων. Με την εγγραφή πιστοποιημένου χρήστη, διατηρείται το ιστορικό των ενεργειών του στο υποσύστημα «ABEKT Authentication» και παρέχεται η δυνατότητα στον διαχειριστή να παρακολουθεί αναλυτικά & ποσοτικά τις εργασίες του προσωπικού.
 2. Δυνατότητα διαγραφής βιβλιογραφικών εγγραφών
 3. Δυνατότητα αξιοποίησης διασυνδέσεων εγγραφών καθιερωμένου τύπου στην αναζήτηση βιβλιογραφικών εγγραφών: οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις διασυνδέσεις και τις παραπομπές «βλέπε» και «βλέπε επίσης», των εγγραφών καθιερωμένου τύπου για να εντοπίσουν το υλικό που επιθυμούν από το υποσύστημα Αναζήτηση - Ανάκτηση.
 4. Εξαγωγή βιβλιογραφικών εγγραφών σε MARC-XML, από τα υποσυστήματα Ανταλλαγή Δεδομένων και Αναζήτηση - Ανάκτηση. Από την Αναζήτηση-Ανάκτηση παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε ISO2707-UTF 8.
 5. Εξαγωγή όλων των στοιχείων των μελών σε XML, προκειμένου η βιβλιοθήκη να έχει τη δυνατότητα να τα διαχειριστεί με όποιο τρόπο επιθυμεί, ακόμα και εκτός ΑΒΕΚΤ
 6. Ένταξη του μέλους σε στατιστική κατηγορία κατά την εγγραφή ή διόρθωση των στοιχείων του
 7. Συνεχής ενημέρωση και πρόσβαση του προσωπικού της βιβλιοθήκης σε γενικά στοιχεία για μέλη και πράξεις δανεισμού
 8. Ενημέρωση για τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές του μέλους στη βιβλιοθήκη τη στιγμή της χρέωσης: το προσωπικό της βιβλιοθήκης ενημερώνεται τη στιγμή της χρέωσης, εάν το μέλος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές υλικού και αντίστοιχα μπορεί να επιτρέψει ή όχι τη χρέωση
 9. Δυνατότητα μαζικής αποστολής e-mail σε όλα ή σε επιλεγμένα μέλη της βιβλιοθήκης από το υποσύστημα «Λειτουργίες Βιβλιοθήκης»
 10. Δυνατότητα αποθήκευσης όλων των εκθέσεων που δημιουργούνται από τα υποσυστήματα του ΑΒΕΚΤ σε pdf και rtf αρχεία.

Αναλυτικές οδηγίες με τα νέα χαρακτηριστικά των υποσυστημάτων της έκδοσης ΑΒΕΚΤ 5.6 καθώς και οι οδηγίες αναβάθμισης του συστήματος διατίθενται μέσω του Κέντρου Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ.