ΕΚΤ και Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Ημερομηνία: 
09/11/2010

 

Αποτίμηση συνεργασίας - Σχεδιασμός νέων δράσεων

Αξιοποιώντας τις νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) αναπτύσσει εφαρμογές & εργαλεία που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των βιβλιοθηκών, και παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών τους. Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες κλήθηκαν πρόσφατα να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες και τη μέχρι σήμερα συνεργασία τους με το ΕΚΤ, κυρίως όσον αφορά τη χρήση του συστήματος ΑΒΕΚΤ, με τη συμπλήρωση online ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και οι νέες δράσεις για την ανάπτυξη και διάθεση ενός ανανεωμένου συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών, παρουσιάζονται στο κείμενο εργασίας "Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: Aποτίμηση συνεργασίας - Σχεδιασμός νέων δράσεων".

Οι δράσεις του ΕΚΤ προς τις βιβλιοθήκες προσδιορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΚΤ, στο οποίο ορίζεται ο ρόλος και οι υπηρεσίες που παρέχει στις βιβλιοθήκες, και εξυπηρετείται, κατά κύριο λόγο, από το λογισμικό ΑΒΕΚΤ για τον αυτοματισμό των βιβλιοθηκών, το οποίο αναπτύσσει αποκλειστικά το ΕΚΤ από το 1986 παρέχοντας συνεχή υποστήριξη στους χρήστες του συστήματος.

Η συνεργασία του ΕΚΤ με τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ξεκίνησε στη δεκαετία του 1990 με τη διάθεση του συστήματος ΑΒΕΚΤ 4.0 - σήμερα διατίθεται η έκδοση 5.6. Από το 1999, σε συστηματική πλέον βάση και στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων έργων, το ΕΚΤ συνεργάζεται στενά με τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, οι οποίες, αξιοποιώντας τις εργαλεία και τις υπηρεσίες του ΕΚΤ, έχουν αναβαθμίσει σημαντικά τη λειτουργία τους, προσφέροντας καλύτερες υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία.

Στο κείμενο εργασίας αποτυπώνεται για πρώτη φορά η θέση και η αξιολόγηση των Δημόσιων Βιβλιοθηκών για τις υπηρεσίες και τα εργαλεία που παρείχε το ΕΚΤ από το 1999 έως σήμερα. Η αξιολόγηση αυτή είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για το ΕΚΤ, καθώς αναγνωρίζεται η μέχρι σήμερα συμβολή του στην οργάνωση, εξέλιξη και παρουσία των Δημόσιων Βιβλιοθηκών. Επιβραβεύονται από τις βιβλιοθήκες οι καινοτόμες τεχνολογικά δραστηριότητες που έχει αναπτύξει, ενώ δικαιώνεται ο σχεδιασμός που προτείνει για το μέλλον των Δημόσιων Βιβλιοθηκών.

Το ΕΚΤ με τα επόμενα βήματα του για την ανάπτυξη ενός ανανεωμένου συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών, δίνει προτεραιότητα στην αξιοποίηση έντυπου και ψηφιακού περιεχομένου ανεξαρτήτως προέλευσης, στην ανάπτυξη υπηρεσιών περιεχομένου, στην ψηφιακή σύγκλιση των Δημόσιων Βιβλιοθηκών και στην υλοποίηση δράσεων δια βίου μάθησης από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες. Τα παραπάνω έχουν ήδη συζητηθεί με διευθυντές Δημόσιων Βιβλιοθηκών σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΤ, στις 21 Νοεμβρίου 2009, καθώς στο σχεδιασμό των νέων δράσεων υπάρχει στενή αλληλεπίδραση με τις βιβλιοθήκες και εκπροσώπους τους, προκειμένου να διαμορφωθεί μία κοινά αποδεκτή πορεία.

Στόχος του ΕΚΤ είναι να παρέχει μια νέα πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού και εργαλείων τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες των Δημόσιων Βιβλιοθηκών, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες δαπάνες για εξοπλισμό, τεχνογνωσία και υποστήριξη. Παράλληλα, η πλατφόρμα αυτή θα επιτρέπει στις βιβλιοθήκες να λειτουργήσουν σε πιο προωθημένο επίπεδο και να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που παρέχουν οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο των βιβλιοθηκών και των οργανισμών πληροφόρησης.

Είναι κοινά αποδεκτό, τόσο από την πλευρά του ΕΚΤ όσο και από την πλευρά των βιβλιοθηκών, ότι οι συνθήκες σήμερα είναι πιο ώριμες από ποτέ για να γίνουν τα βήματα - κλειδιά που απαιτούνται ώστε να αξιοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο η τεχνογνωσία που έχει κατακτηθεί στο παρελθόν και ο όγκος εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και από τις δύο πλευρές.

Κείμενο Εργασίας: "Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: Aποτίμηση συνεργασίας - Σχεδιασμός νέων δράσεων"