Οικονομικό πλαίσιο και πολιτική διάθεσης του ΑΒΕΚΤ στις ελληνικές βιβλιοθήκες

Ημερομηνία: 
24/09/2012

Η πολιτική διάθεσης του ΑΒΕΚΤ στις ελληνικές βιβλιοθήκες περιγράφεται αναλυτικά στον ιστότοπο του ΕΚΤ (www.abekt.gr/libs) συνοδευόμενη από την τιμολόγηση του συστήματος και των υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης (www.abekt.gr/provision/price). Όπως προκύπτει από τις παραπάνω πηγές, στο πλαίσιο της πολιτικής διάθεσης του ΑΒΕΚΤ στις ελληνικές βιβλιοθήκες παρέχονται εντελώς δωρεάν:

 • σε όλες τις βιβλιοθήκες μη κερδοσκοπικών οργανισμών, η Βασική Έκδοση του ΑΒΕΚΤ και το πρώτο έτος υποστήριξης, εφόσον διαθέτουν άτομο ήδη εκπαιδευμένο στη χρήση του (δείτε εδώ περισσότερα).
 • σε όλες τις δημόσιες βιβλιοθήκες, η Βασική Έκδοση του ΑΒΕΚΤ με τα υποσυστήματα «Στατιστικά» & «ABEKT Z39.50 Server» και τις σχετικές υπηρεσίες εκπαίδευσης & υποστήριξης (δείτε εδώ περισσότερα)
 • σε όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες, η Βασική Έκδοση του ΑΒΕΚΤ με το υποσύστημα «Στατιστικά» και τις σχετικές υπηρεσίες εκπαίδευσης & υποστήριξης (δείτε εδώ περισσότερα)
 • σε κάθε συγχωνευμένη δημοτική βιβλιοθήκη καλλικρατικού δήμου που θα επιλέξει τριετή υποστήριξη, η εκπαίδευση ενός ατόμου (δείτε εδώ περισσότερα).

Σε σχέση με τη πολιτική διάθεσης του ΑΒΕΚΤ στο σύνολο των ενδιαφερομένων οργανισμών, κερδοσκοπικών και μη, σημειώνεται ότι:

 • κατά 80%, έχει μειωθεί το κόστος της εκπαίδευσης στη χρήση του ΑΒΕΚΤ με τη χρήση της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning».
 • 40% έκπτωση, παρέχεται σε Σχήματα Βιβλιοθηκών* που συνάπτουν τριετείς συμβάσεις με το ΕΚΤ, στο πλαίσιο ευέλικτων μοντέλων υποστήριξης και διάθεσης του ΑΒΕΚΤ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα παραπάνω περιέχονται στον ιστότοπο του ΑΒΕΚΤ (www.abekt.gr). Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενες βιβλιοθήκες μπορούν να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους μέσω e-mail, στη διεύθυνση abekt@ekt.gr.

* Αναφορικά με τη δημιουργία του Σχήματος, η προσφορά του ΕΚΤ αξιοποιεί συνεργατικά σχήματα βιβλιοθηκών που δημιουργούνται με πρωτοβουλία των ίδιων των βιβλιοθηκών. Ως Σχήμα Βιβλιοθηκών νοείται οποιαδήποτε συνεργατική δομή, η οποία αποτελείται τουλάχιστον από:

 • 10 βιβλιοθήκες κοινωφελών, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, ή
 • 5 βιβλιοθήκες ιδιωτικών οργανισμών.

Το Σχήμα Βιβλιοθηκών, αν δεν υπάρχει ήδη, συγκροτείται με ευθύνη των ίδιων των βιβλιοθηκών και κοινοποιούνται στο ΕΚΤ τα αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων οργανισμών. Για τη συγκρότηση της σχετικής σύμβασης, δεν απαιτείται σχήμα που να έχει άλλη νομική υπόσταση πέραν του πλαισίου συνεργασίας με το ΕΚΤ, στο οποίο μπορεί να εξουσιοδοτηθεί ένας από τους συμμετέχοντες οργανισμούς για την υπογραφή της σύμβασης. Η επικοινωνία με το ΕΚΤ για τη σύμβαση, θα πραγματοποιείται με μία βιβλιοθήκη, εκπρόσωπο του Σχήματος. Στη σύμβαση και στα σχετικά τιμολόγια θα αναγράφονται αναλυτικά τα ιδιαίτερα στοιχεία και το αντικείμενα προμήθειας της εκάστοτε βιβλιοθήκης (δείτε εδώ περισσότερα για τη διαδικασία που μπορείτε να ακολουθήσετε).

Για τη δημιουργία Σχήματος και την εύρεση συνεργατών συστήνεται στις ενδιαφερόμενες βιβλιοθήκες να αξιοποιήσουν ποικίλα μέσα όπως την επικοινωνία που ήδη έχουν με βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα, υπηρεσίες διαδικτύου, κοινωνικά δίκτυα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, κλ.π.

 

Λίγα λόγια για το ΕΚΤ & το ΑΒΕΚΤ

Το  ΕΚΤ είναι κεντρικός φορέας οργάνωσης και διάθεσης περιεχομένου Επιστήμης και Τεχνολογίας, ο οποίος συμβάλλει στην ανάπτυξη υψηλής τεχνογνωσίας στον τομέα του ψηφιακού περιεχομένου. Στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων λειτουργιών του ΕΚΤ εντάσσονται, μεταξύ άλλων:

 1. η ανάπτυξη και παροχή λογισμικού για την αυτοματοποίηση των λειτουργιών των ελληνικών βιβλιοθηκών και για τη διασφάλιση της πρόσβασης και διασύνδεσής τους με βάσεις δεδομένων και δίκτυα ελληνικού και διεθνούς περιεχομένου
 2. η δημιουργία Δικτύου Βιβλιοθηκών και η ενημέρωση Εθνικών Συλλογικών Καταλόγων.

Σημαντικό μέρος της υποστήριξης που παρέχει το ΕΚΤ στην ελληνική επιστημονική κοινότητα είναι το σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ, το οποίο αναπτύσσεται με σκοπό να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη των ελληνικών βιβλιοθηκών. Οι ενέργειες του ΕΚΤ, μέσω του ΑΒΕΚΤ, στόχευαν πάντα στη διαμόρφωση ενός υψηλού επιπέδου αυτοματοποίησης των ελληνικών βιβλιοθηκών και των υπηρεσιών που παρέχουν προς τους χρήστες τους. Με αυτό τον τρόπο, γίνεται εφικτή η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός εθνικού δικτύου βιβλιοθηκών και οργανισμών πληροφόρησης, οι οποίοι διαθέτουν περιεχόμενο και αναπτύσσουν υπηρεσίες ώστε να καλύπτουν τις πληροφοριακές, εκπαιδευτικές και μαθησιακές ανάγκες των χρηστών τους.

Από το 1986, το ΑΒΕΚΤ καλύπτει τις ανάγκες οργάνωσης και εκσυγχρονισμού των ελληνικών βιβλιοθηκών, με εξειδικευμένα εργαλεία λογισμικού και ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης. Το ΑΒΕΚΤ αποτελεί το πλέον διαδεδομένο λογισμικό βιβλιοθηκών στην Ελλάδα (δείτε εδώ περισσότερα).

Το ΕΚΤ, με γνώμονα τις ανάγκες οργάνωσης και τους νέους ρόλους των ελληνικών βιβλιοθηκών στο εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον, αναπτύσσει ήδη τη νέα έκδοση του ΑΒΕΚΤ, η οποία προβλέπεται να διατεθεί με νέες πρωτοποριακές δυνατότητες και εργαλεία. Η ανάπτυξη του θα ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικού, ενώ επιπρόσθετα θα διατεθεί από το ΕΚΤ και με τη μορφή «λογισμικό ως υπηρεσία» (Software as a Service) προς δημόσιους φορείς, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες δαπάνες για εξοπλισμό, τεχνογνωσία και υποστήριξη.

 

Δείτε επίσης:

 1. Την πολιτική διάθεσης του ΑΒΕΚΤ στις ελληνικές βιβλιοθήκες ανά είδος
 2. Πληροφορίες για τη διαδικασία προμήθειας του ΑΒΕΚΤ
 3. Ειδικές προσφορές προμήθειας και υποστήριξης του ΑΒΕΚΤ με έκπτωση 40%
 4. Την τιμολόγηση του ΑΒΕΚΤ και των υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης