Παράταση διαδικτυακής έρευνας «Καταγραφή αξιολόγησης του ΑΒΕΚΤ και των υπηρεσιών του ΕΚΤ για τις βιβλιοθήκες»

Ημερομηνία: 
23/05/2012

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης παρατείνει έως την Πέμπτη 31/5/2012, στις 20:00 την προθεσμία συμπλήρωσης του διαδικτυακού ερωτηματολογίου "Καταγραφή αξιολόγησης του ΑΒΕΚΤ και των υπηρεσιών του ΕΚΤ για τις βιβλιοθήκες".

Η παράταση δίνεται μετά από αιτήματα που δέχθηκε το ΕΚΤ από βιβλιοθήκες με αρκετά παραρτήματα, ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να συγκεντρώσουν τα σχετικά στοιχεία και να τα συμπληρώσουν. Για τη διαδικτυακή έρευνα του ΕΚΤ, είναι σημαντικό να συγκεντρωθούν πλήρεις και αντιπροσωπευτικές απαντήσεις, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό βιβλιοθηκών. Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται ότι παράλληλα με τη θέση κάθε βιβλιοθήκης, αποτυπώνεται και ένα σημαντικό στοιχείο που θα καθορίσει, ευρύτερα, τη θέση και τις ειδικές ανάγκες του είδους βιβλιοθήκης, στο οποίο αυτή ανήκει (βλ. παρακάτω πίνακα).

Προκειμένου να καταγραφούν, οι ειδικές ανάγκες των βιβλιοθηκών ανά είδος, το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο του ΕΚΤ εστάλει σε 580 κεντρικές βιβλιοθήκες, χρήστες του ΑΒΕΚΤ, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Είδος βιβλιοθήκης

Αριθμός Βιβλιοθηκών

Ακαδημαϊκή

27

Δημόσια

45

Δημοτική

101

Ειδική

108

Ειδική. Θρησκευτικό Ίδρυμα

11

Ειδική. Μουσείο

5

Ειδική. Νομική

13

Ειδική. Νοσηλευτικό Ίδρυμα

7

Ειδική. Στρατιωτικός Οργανισμός

8

Ειδική. Τραπεζικός Οργανισμός

4

Σχολική

251

Σύνολο

580

Σε κάθε μία από τις παραπάνω κεντρικές βιβλιοθήκες έχει κοινοποιηθεί με e-mail ένας μοναδικός υπερσύνδεσμος, μέσω του οποίου, η βιβλιοθήκη συνδέεται με τον αποκλειστικό λογαριασμό της, για να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο συνολικά για την ίδια και για τα παραρτήματα / κινητές μονάδες που διαθέτει. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορεί να γίνεται σταδιακά, από τις βιβλιοθήκες, μέχρι την Πέμπτη 31/5/2012, στις 20:00, όπου θα θεωρηθεί οριστική η υποβολή του στην υπάρχουσα μορφή.

Εάν στις 11/5/2012, παραλάβατε και εσείς e-mail - πρόσκληση από το ΕΚΤ για να συμμετέχετε στην έρευνα μας, θα θέλαμε να λάβετε υπόψη σας ότι τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε θα είναι καθοριστικά για τις  νέες δράσεις και τις ευρύτερες συνεργασίες που σχεδιάζουμε την επόμενη προγραμματική περίοδο για τις βιβλιοθήκες. Μέχρι την Πέμπτη 31/5/2012, στις 20:00, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσες φορές επιθυμείτε το μοναδικό υπερσύνδεσμο που σας έχει κοινοποιηθεί, προκειμένου να συνδεθείτε και να συμπληρώσετε τις απαντήσεις που έχετε δώσει. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, μπορείτε να υποβάλλετε το ερώτημα σας μέσω e-mail στη διεύθυνση abekt@ekt.gr

 

Δείτε επίσης: