Ερωτηματολόγιο - καταγραφή αξιολόγησης του ΑΒΕΚΤ και των υπηρεσιών του ΕΚΤ για τις βιβλιοθήκες

Ημερομηνία: 
14/05/2012

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, διεξάγει τη διαδικτυακή έρευνα «Καταγραφή αξιολόγησης του ΑΒΕΚΤ και των υπηρεσιών του ΕΚΤ για τις βιβλιοθήκες». Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο:

α)        της αποτύπωσης στοιχείων για τη συνεργασία του ΕΚΤ με τις βιβλιοθήκες,
β)        της αξιολόγησης εργαλείων και υπηρεσιών που διαθέτει,
γ)         του σχεδιασμού νέων δράσεων που σχεδιάζει.

Το ερωτηματολόγιο περιέχει δύο βασικές ενότητες:

A.      Συγκέντρωση Στοιχείων Χρήσης ΑΒΕΚΤ
B.      Αξιολόγηση του ΑΒΕΚΤ και των υπηρεσιών του ΕΚΤ για τις βιβλιοθήκες:

i.     Γενικά
ii.    Παρελθόν
iii.   Μέλλον.

Το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο εστάλει σε 580 βιβλιοθήκες, χρήστες του ΑΒΕΚΤ με προθεσμία συμπλήρωσης την Πέμπτη 31/5/2012, στις 20:001. Σε κάθε βιβλιοθήκη έχει κοινοποιηθεί μέσω e-mail ένας μοναδικός υπερσύνδεσμος, μέσω του οποίου η βιβλιοθήκη συνδέεται με τον αποκλειστικό λογαριασμό της για να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορεί να γίνεται σταδιακά από τις βιβλιοθήκες που το έχουν παραλάβει, μέχρι την Πέμπτη 31/5/2012, στις 20:001 όπου θα θεωρηθεί οριστική η υποβολή του στην υπάρχουσα μορφή.

Η συμμετοχή των βιβλιοθηκών, που έχουν παραλάβει το σχετικό e-mail, στην έρευνά μας είναι πολύτιμη. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα αξιοποιηθούν στις δράσεις και τις ευρύτερες συνεργασίες που σχεδιάζει το ΕΚΤ την επόμενη προγραμματική περίοδο για τις βιβλιοθήκες.

Οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστούν οι βιβλιοθήκες στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, υποβάλλεται μέσω e-mail στη διεύθυνση abekt@ekt.gr

Η διαδικτυακή έρευνα «Καταγραφή αξιολόγησης του ΑΒΕΚΤ και των υπηρεσιών του ΕΚΤ για τις βιβλιοθήκες» που διεξάγει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, αποτελεί συνέχεια της διευρυμένης επικοινωνίας που έχει με τους χρήστες του, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της διάθεσης νέων υπηρεσιών και εργαλείων. Τα αποτελέσματα παρόμοιων ερευνών που είχαν διεξαχθεί στο παρελθόν δημοσιεύονται με αναλυτικές εκθέσεις στις ιστοσελίδες του ΕΚΤ. Η πιο πρόσφατη σχετική έρευνα για το ΑΒΕΚΤ, είχε πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και τα αποτελέσματά της έχουν δημοσιευθεί στην διεύθυνση http://www.abekt.gr/node/59.

1Δόθηκε παράταση, από την αρχική προθεσμία που είχε οριστεί για την Τετάρτη 23/5/2012, στις 20:00. 

 

Δείτε επίσης: