ΑΒΕΚΤ e-learning

Ημερομηνία: 
20/01/2009

Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, το ΕΚΤ αναπτύσσει διαδικτυακή πλατφόρμα e-learning (www.abekt.gr/elearning) για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των χρηστών του ΑΒΕΚΤ.

Δίνεται έτσι η δυνατότητα στις βιβλιοθήκες να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στη χρήση του ΑΒΕΚΤ, χωρίς να χρειάζεται η μετακίνηση των εκπαιδευόμενων στους τόπους διεξαγωγής των σεμιναρίων. Παράλληλα, τα σεμινάρια μπορούν να πραγματοποιούνται άμεσα, όποτε υπάρχει νέο προσωπικό σε μία βιβλιοθήκη ή όποτε προκύπτει ανάγκη επιμόρφωσης λόγω νέων λειτουργιών του ΑΒΕΚΤ.

Η πλατφόρμα e-learning περιλαμβάνει:

  • Παρουσιάσεις
  • Βίντεο
  • Ασκήσεις, forums, wikis
  • Διαδραστική προσομοίωση του σεμιναρίου στο εργαστήριο εκπαίδευσης ΑΒΕΚΤ
  • Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους εκπαιδευτές.

H υπηρεσία ΑΒΕΚΤ e-learning θα είναι διαθέσιμη μέχρι το τέλος Απριλίου 2009.