Διάθεση ABEKT e-learning

Ημερομηνία: 
20/06/2009

Το ΕΚΤ αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, ανέπτυξε τη Διαδικτυακή Εφαρμογή Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning» (http://www.abekt.gr/elearning). Δίνεται έτσι η δυνατότητα στις βιβλιοθήκες να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στη χρήση του ΑΒΕΚΤ, χωρίς να χρειάζεται η μετακίνηση των εκπαιδευόμενων στους τόπους διεξαγωγής των σεμιναρίων. Παράλληλα, τα σεμινάρια μπορούν να πραγματοποιούνται άμεσα, όποτε υπάρχει νέο προσωπικό σε μία βιβλιοθήκη ή όποτε προκύπτει ανάγκη επιμόρφωσης λόγω νέων λειτουργιών του ΑΒΕΚΤ.

H Διαδικτυακή Εφαρμογή «ABEKT e-learning» περιέχει:

 • Γενικές Παρουσιάσεις & Παρουσιάσεις Χρήσης των υποσυστημάτων του ΑΒΕΚΤ
 • Ασκήσεις για την εμπέδωση των λειτουργιών του ΑΒΕΚΤ
 • Υλικό προς Εκτύπωση για όλες τις Παρουσιάσεις
 • Αναλυτικές Εκφωνήσεις των Ασκήσεων
 • Αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου, με ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων, προκειμένου να εμπεδωθούν έννοιες και βασικά σημεία κάθε υποσυστήματος.

Στόχος του ΕΚΤ είναι μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning» να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα από την εκπαίδευση των χρηστών. Αυτό επιτυγχάνεται, καθώς:

 1. χρησιμοποιείται ποικιλία διαδραστικών και μη μέσων για την εκπαίδευση π.χ.:
  • παρουσιάσεις PowerPoint με αφήγηση,
  • video παρουσιάσεις με αφήγηση,
  • video ασκήσεις,
  • έντυπο υλικό προς εκτύπωση
  • αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου, με ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων
  • forum
 2. ο εκπαιδευόμενος έχει στη διάθεσή του 2 μήνες για να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του
 3. παρέχεται το μέγιστο επίπεδο εκπαίδευσης, κοινό για όλους τους εκπαιδευόμενους χωρίς να επηρεάζεται, θετικά ή αρνητικά, από τη μεταδοτικότητα του εκπαιδευτή ή το διαφορετικό ρυθμό μάθησης των εκπαιδευομένων (ο εκπαιδευόμενος έχει πλήρη έλεγχο της ροής του σεμιναρίου και τη δυνατότητα να προσαρμόσει τη ροή στον προσωπικό του ρυθμό μάθησης)
 4. η παρακολούθηση της απόδοσης των εκπαιδευομένων και η αξιολόγησή τους βασίζεται σε αντικειμενικά μέσα. Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να επαναλάβει όσες φορές το επιθυμεί ασκήσεις και αξιολογήσεις προκειμένου να αυξήσει τα μέσο όρο της βαθμολογίας του, που είναι ορατός ανά πάσα στιγμή από τον προσωπικό λογαριασμό του.

Μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning», το προσωπικό των βιβλιοθηκών εκπαιδεύεται άμεσα, μέσω Διαδικτύου, στη χρήση του ΑΒΕΚΤ αποφεύγοντας άσκοπες μετακινήσεις και καθυστερήσεις που δημιουργούνται με τα συμβατικά σεμινάρια. Μέσω της υπηρεσίας ΑΒΕΚΤ e-learning οι ώρες παρακολούθησης του σεμιναρίου είναι ευέλικτες καθώς μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με τις απαιτήσεις της βιβλιοθήκης ή του εκπαιδευόμενου και να πραγματοποιηθούν οποιαδήποτε ώρα και ημέρα της εβδομάδας, από υπολογιστή (εντός ή εκτός της βιβλιοθήκης) που πληροί βασικές τεχνικές προδιαγραφές .

H Διαδικτυακή Εφαρμογή «ABEKT e-learning» (http://www.abekt.gr/elearning), διατίθεται πλέον σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

 1. τη διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού σας μέσω της υπηρεσίας ABEKT e-learning, θα βρείτε στη διεύθυνση http://www.abekt.gr/provision/training
 2. το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού σας, θα βρείτε στη διεύθυνση http://www.abekt.gr/provision/price

Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε, αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση abekt@ekt.gr.