Η ψηφιακή συλλογή της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Κόνιτσας στο διαδίκτυο, με τη διαδικτυακή υπηρεσία του ΕΚΤ «ABEKT e-opac»

Ημερομηνία: 
22/06/2012

Η ψηφιακή συλλογή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας διατίθεται με ανοικτή πρόσβαση σε όλους τους χρήστες του Διαδικτύου από τη διεύθυνση eopac-libkonitsa.abekt.gr. Η συλλογή περιέχει 32.668 σελίδες, 75 ψηφιακών τεκμηρίων, τα οποία περιγράφονται από 65 βιβλιογραφικές εγγραφές. Τα 75 ψηφιακά τεκμήρια είναι μοναδικά έργα που εκδόθηκαν από το 1851 έως το 1979.

Η ψηφιακή συλλογή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας διατίθεται με τη διαδικτυακή υπηρεσία του ΕΚΤ «ABEKT e-opac» (www.abekt.gr/eopac), η οποία συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού OPAC (Online Public Access Catalogue) βιβλιοθήκης και μίας εφαρμογής για τη διαχείριση και τη διάθεση πλήρους ψηφιακού περιεχομένου. Η διαδικτυακή υπηρεσία «ABEKT e-opac» αναπτύσσεται στο πλαίσιο της νέας έκδοσης του συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ του ΕΚΤ, κατ' αντιστοιχία με το μοντέλο παροχής εφαρμογών ως ολοκληρωμένης υπηρεσίας SaaS (Software as a Service).

Από την ιστοσελίδα eopac-libkonitsa.abekt.gr έχετε άμεση εικόνα του περιεχομένου της ψηφιακής συλλογής της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Κόνιτσας ανά θέμα, ανά συγγραφέα ή ανά έτος έκδοσης του τεκμηρίου. Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε το τεκμήριο για το οποίο ενδιαφέρεστε χρησιμοποιώντας μία πληθώρα σχετικών κριτηρίων από το πλαίσιο αναζήτησης που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας eopac-libkonitsa.abekt.gr. Στο κέντρο της  σελίδας προβάλλονται σε μορφή carousel τα εξώφυλλα επιλεγμένων ψηφιακών τεκμηρίων, τα οποία προτείνει η βιβλιοθήκη.

Τα θέματα με τις περισσότερες εγγραφές στην ψηφιακή συλλογή της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Κόνιτσας είναι:

Αν επιλέξετε τους παραπάνω υπερσυνδέσμους, θα δείτε τα έργα με τις αντίστοιχες θεματικές επικεφαλίδες.

Μεταξύ των συγγραφέων που περιέχονται στην ψηφιακή συλλογή της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Κόνιτσας συγκαταλέγονται οι:

Αν επιλέξετε τους παραπάνω υπερσυνδέσμους, θα δείτε τα έργα των αντίστοιχων συγγραφέων.

Εμείς περιηγήθηκαμε στην ψηφιακή συλλογή της Κόνιτσας και εντοπίσαμε τα παρακάτω ενδιαφέροντα έργα. Τα παραθέτουμε με χρονολογική σειρά καθώς το έτος έκδοσης δίνει μοναδικό χαρακτήρα στο ιδιαίτερο περιεχόμενο του αντίστοιχου έργου.

 1. 1851: Μιχαήλ ο Ψαρομήλιγγος: τραγωδία εις πέντε πράξεις υπό Νικολάου Τιμολέοντος Βουλγάρεως
 1. 1867: Λόγοι εν λίθοις, ή, Η γραφή βεβαιούμενη υπό της γεωλογίας του Δομίνικου Μακωσλάνδου, μεταφρασθέν υπό Δανιήλ Πετρούλια
 1. 1871: Εγχειρίδιον ειδικής παθολογίας και θεραπείας των παίδων υπό Α. Βιτσάρη
 1. 1888: Ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως του Σπυρίδωνος Τρικούπη
 1. 1900: Η Γη του Πυρός του Charles Darwin, Charles σε μετάφραση του Δημήτριου Βικέλα
 1. 1902: Το Βιβλίον της Καλλονής υπό Γ. Λ. Φιλαρετόπουλου
 1. 1911: Γυναικειολογικόν εγχειρίδον του A. Duhrssen, κατά μετάφρασιν υπό Γ. Κ. Σταυρίδου
 1. 1915: Το Πρόγραμμα της εξωτερικής αυτού πολιτικής : αγορεύσεις κατά τας συνεδριάσεις της Βουλής της 22ας και 26ης Σεπτεμβρίου του Ελευθ. Κ. Βενιζέλου

Ελεύθερα, σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου, διατίθεται και ο κύριος κατάλογος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας από το περιβάλλον «η Αργώ» στην ομάδα «Δημόσιες Βιβλιοθήκες».

 

Δείτε επίσης:

 1. Τα video όπου παρουσιάζεται αναλυτικά η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας ΑΒΕΚΤ e-opac:
 • ABEKT e-opac Παρουσίαση Χρήσης Μέρος Α: Περιέχει τις διαδικασίες αναζήτησης – ανάκτησης βιβλιογραφικών εγγραφών και πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόμενο που περιέχεται στην διαδικτυακή υπηρεσία ΑΒΕΚΤ e-opac. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου.
 • ABEKT e-opac Παρουσίαση Χρήσης Μέρος Β: Περιέχει τις διαδικασίες διαχείρισης της υπηρεσίας ΑΒΕΚΤ e-opac. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο στη βιβλιοθήκη στην οποία ανήκει η συλλογή με ειδικούς κωδικούς που διαθέτει του ΕΚΤ.
 1. Τα κείμενα αφήγησης των παραπάνω video, στα οποία επεξηγείται αναλυτικά η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας ΑΒΕΚΤ e-opac:
 1. Τις προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, προκειμένου να είναι εφικτή η ένταξη ψηφιακών συλλογών άλλων βιβλιοθηκών στη διαδικτυακή υπηρεσία ΑΒΕΚΤ e-opac.
 2. Τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την οποία μπορείτε να συμπληρώσετε αν ενδιαφέρεστε να διαχειριστείτε και να διαθέσετε το ψηφιακό υλικό σας μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΑΒΕΚΤ e-opac.
 3. Την παρουσίαση της ψηφιακής συλλογής της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λεβαδείας στο διαδίκτυο, με τη διαδικτυακή υπηρεσία του ΕΚΤ «ABEKT e-opac».
 4. Την παρουσίαση της ψηφιακής συλλογής της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης στο διαδίκτυο, με τη διαδικτυακή υπηρεσία του ΕΚΤ «ABEKT e-opac».
 5. Την παρουσίαση της ψηφιακής συλλογής της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου στο διαδίκτυο, με τη διαδικτυακή υπηρεσία του ΕΚΤ «ABEKT e-opac».