Η ψηφιακή συλλογή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης στο διαδίκτυο, με τη διαδικτυακή υπηρεσία του ΕΚΤ «ABEKT e-opac»

Ημερομηνία: 
20/09/2012

Η ψηφιακή συλλογή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης διατίθεται με ανοικτή πρόσβαση σε όλους τους χρήστες του Διαδικτύου από τη διεύθυνση eopac-libmytilini.abekt.gr. Η συλλογή περιέχει 325.800 σελίδες, 785 ψηφιακών τεκμηρίων, τα οποία περιγράφονται από 250 βιβλιογραφικές εγγραφές. Τα 785 ψηφιακά τεκμήρια είναι μοναδικά έργα που εκδόθηκαν από το 1620 έως το 2006.

Η ψηφιακή συλλογή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης διατίθεται με τη διαδικτυακή υπηρεσία του ΕΚΤ «ABEKT e-opac» (www.abekt.gr/eopac), η οποία συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού OPAC (Online Public Access Catalogue) βιβλιοθήκης και μίας εφαρμογής για τη διαχείριση και τη διάθεση πλήρους ψηφιακού περιεχομένου. Η διαδικτυακή υπηρεσία «ABEKT e-opac» αναπτύσσεται στο πλαίσιο της νέας έκδοσης του συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ του ΕΚΤ, κατ' αντιστοιχία με το μοντέλο παροχής εφαρμογών ως ολοκληρωμένης υπηρεσίας SaaS (Software as a Service).

Από την ιστοσελίδα eopac-libmytilini.abekt.gr έχετε άμεση εικόνα του περιεχομένου της ψηφιακής συλλογής της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης ανά θέμα, ανά συγγραφέα ή ανά έτος έκδοσης του τεκμηρίου. Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε το τεκμήριο για το οποίο ενδιαφέρεστε χρησιμοποιώντας μία πληθώρα σχετικών κριτηρίων από το πλαίσιο αναζήτησης που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας. Στο κέντρο της  σελίδας προβάλλονται σε μορφή carousel τα εξώφυλλα επιλεγμένων ψηφιακών τεκμηρίων, τα οποία προτείνει η βιβλιοθήκη.

Τα θέματα με τις περισσότερες εγγραφές στην ψηφιακή συλλογή της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης είναι:

Αν επιλέξετε τους παραπάνω υπερσυνδέσμους, θα δείτε τα έργα με τις αντίστοιχες θεματικές επικεφαλίδες.

Ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα της ψηφιακής συλλογής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης είναι:

Αν επιλέξετε τους παραπάνω υπερσυνδέσμους, θα δείτε τα έργα που περιέχονται στις αντίστοιχες συλλογες.

Μεταξύ των συγγραφέων που περιέχονται στην ψηφιακή συλλογή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης συγκαταλέγονται οι:

Αν επιλέξετε τους παραπάνω υπερσυνδέσμους, θα δείτε τα έργα των αντίστοιχων συγγραφέων.

Εμείς περιηγηθήκαμε στην ψηφιακή συλλογή της Μυτιλήνης και εντοπίσαμε τα παρακάτω ενδιαφέροντα έργα. Τα παραθέτουμε με χρονολογική σειρά.

 1. 1858: Ο Χριστόφορος Κολόμβος : Ήτοι Ιστορία της ζωής και των Θαλασσοποριών αυτού / Κατά τον Ουασιγκτώνα ΄Ιρβιγγ; ΄Εκ του Γαλλικού, υπό Γ.Α. Αριστείδου
 1. 1872: Η ΖΗΝΟΒΙΑ : ΕΙΣ ΤΟΜΟΥΣ ΔΥΟ. Α του Α Υπανδρευμένου
 1. 1872: Περί πολυτελείας : Aνεγνώσθηεν τω Ελλ. Φιλολογικό Συλλόγω/ Υπό Αθ. Ν. Βερναρδάκη. Μέλους αντεπιστέλλοντος του Στανισλάου
 1. 1892: ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΑ του Β. Βασίλαρου
 1. 1893: ΤΟ ΥΔΩΡ ΩΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΥΠΟ ΧΗΜΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ: ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΚΡΙΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ του Μιχαήλ Κ. Στεφανίδη
 1. 1895: ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙΝ : ΗΤΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑ ΠΛΗΡΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙ- ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ. Α, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
 1. 1903: Λεσβιακά: Ητοι: Συλλογή Λαογραφικών περί Λέσβου Πραγματειών: Βραβευθείσα τη 23η Μαρτίου 1903 έν τω γλωσσικώ διαγωνισμώ δια του πρώτου τής έν Αθήναις γλωσσικής Εταιρείας βραβείον του Σπ. Αναγνώστου Σχολάρχου
 1. 1903: Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ : ΑΝΑΤΥΠΩΣΙΣ ΕΚ ΤΗΣ "ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ"

Ελεύθερα, σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου, διατίθεται και ο κύριος κατάλογος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης από το περιβάλλον «η Αργώ» στην ομάδα «Δημόσιες Βιβλιοθήκες».

 

Δείτε επίσης:

 1. Τα video όπου παρουσιάζεται αναλυτικά η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας ΑΒΕΚΤ e-opac:
 • ABEKT e-opac Παρουσίαση Χρήσης Μέρος Α: Περιέχει τις διαδικασίες αναζήτησης – ανάκτησης βιβλιογραφικών εγγραφών και πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόμενο που περιέχεται στην διαδικτυακή υπηρεσία ΑΒΕΚΤ e-opac. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου.
 •  ABEKT e-opac Παρουσίαση Χρήσης Μέρος Β: Περιέχει τις διαδικασίες διαχείρισης της υπηρεσίας ΑΒΕΚΤ e-opac. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο στη βιβλιοθήκη στην οποία ανήκει η συλλογή με ειδικούς κωδικούς που διαθέτει του ΕΚΤ.
 1. ​Τα κείμενα αφήγησης των παραπάνω video, στα οποία επεξηγείται αναλυτικά η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας ΑΒΕΚΤ e-opac:
 1. Τις προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, προκειμένου να είναι εφικτή η ένταξη ψηφιακών συλλογών άλλων βιβλιοθηκών στη διαδικτυακή υπηρεσία ΑΒΕΚΤ e-opac.
 2. Τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την οποία μπορείτε να συμπληρώσετε αν ενδιαφέρεστε να διαχειριστείτε και να διαθέσετε το ψηφιακό υλικό σας μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΑΒΕΚΤ e-opac.
 3. Την παρουσίαση της ψηφιακής συλλογής της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Κόνιτσας στο διαδίκτυο, με τη διαδικτυακή υπηρεσία του ΕΚΤ «ABEKT e-opac».
 4. Την παρουσίαση της ψηφιακής συλλογής της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λεβαδείας στο διαδίκτυο, με τη διαδικτυακή υπηρεσία του ΕΚΤ «ABEKT e-opac».
 5. Την παρουσίαση της ψηφιακής συλλογής της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου στο διαδίκτυο, με τη διαδικτυακή υπηρεσία του ΕΚΤ «ABEKT e-opac».