Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη διαδικτυακή υπηρεσία ΑΒΕΚΤ e-opac

Οι βιβλιοθήκες που ενδιαφέρονται να διαχειριστούν και να διαθέσουν το ψηφιακό υλικό τους μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΑΒΕΚΤ e-opac, μπορούν να ενημερωθούν ειδικότερα, ανάλογα με τη συλλογή τους, για τις συνολικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη μετατροπή, τη φιλοξενία και την περαιτέρω διαχείριση των δεδομένων τους μέσω των υπολογιστικών εγκαταστάσεων του ΕΚΤ αφού συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για την ένταξη των ψηφιακών συλλογών βιβλιοθηκών στην υπηρεσία ΑΒΕΚΤ e-opac χρειάζεται να πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ιστοσελίδα http://www.abekt.gr/eopac/provision.

 

 

9. Χρονικό Εύρος που καλύπτουν τα τεκμήρια της συλλογής