Η ψηφιακή συλλογή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου στο διαδίκτυο, με τη διαδικτυακή υπηρεσία του ΕΚΤ «ABEKT e-opac»

Ημερομηνία: 
25/09/2012

Η ψηφιακή συλλογή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου διατίθεται με ανοικτή πρόσβαση σε όλους τους χρήστες του Διαδικτύου από τη διεύθυνση eopac-librethymno.abekt.gr. Η συλλογή περιέχει 37.277 σελίδες, 220 ψηφιακών τεκμηρίων, τα οποία περιγράφονται από 205 βιβλιογραφικές εγγραφές. Τα 220 ψηφιακά τεκμήρια είναι μοναδικά έργα που εκδόθηκαν από το 1888 έως το 1919.

Η ψηφιακή συλλογή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου διατίθεται με τη διαδικτυακή υπηρεσία του ΕΚΤ «ABEKT e-opac» (www.abekt.gr/eopac), η οποία συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού OPAC (Online Public Access Catalogue) βιβλιοθήκης και μίας εφαρμογής για τη διαχείριση και τη διάθεση πλήρους ψηφιακού περιεχομένου. Η διαδικτυακή υπηρεσία «ABEKT e-opac» αναπτύσσεται στο πλαίσιο της νέας έκδοσης του συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ του ΕΚΤ, κατ' αντιστοιχία με το μοντέλο παροχής εφαρμογών ως ολοκληρωμένης υπηρεσίας SaaS (Software as a Service).

Από την ιστοσελίδα eopac-librethymno.abekt.gr έχετε άμεση εικόνα του περιεχομένου της ψηφιακής συλλογής της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου ανά θέμα, ανά συγγραφέα ή ανά έτος έκδοσης του τεκμηρίου. Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε το τεκμήριο για το οποίο ενδιαφέρεστε, χρησιμοποιώντας μία πληθώρα σχετικών κριτηρίων από το πλαίσιο αναζήτησης που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας. Στο κέντρο της  σελίδας προβάλλονται σε μορφή carousel τα εξώφυλλα επιλεγμένων ψηφιακών τεκμηρίων, τα οποία προτείνει η βιβλιοθήκη.

Τα θέματα με τις περισσότερες εγγραφές στην ψηφιακή συλλογή της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου είναι:

Αν επιλέξετε τους παραπάνω υπερσυνδέσμους, θα δείτε τα έργα με τις αντίστοιχες θεματικές επικεφαλίδες.

Μεταξύ των συγγραφέων που περιέχονται στην ψηφιακή συλλογή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου συγκαταλέγονται οι:

Αν επιλέξετε τους παραπάνω υπερσυνδέσμους, θα δείτε τα έργα των αντίστοιχων συγγραφέων.

Εμείς περιηγηθήκαμε στην ψηφιακή συλλογή της Ρεθύμνου και εντοπίσαμε και παραθέτουμε τα παρακάτω ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα έργα:

 1. 1908: Καταστατικόν της Φιλοζώου Εταιρείας. Nόμος περί προστασίας των ζώων / Φιλόζωος Εταιρεία
 1. 1909: Επίτομος γεωγραφία της νήσου Κρήτης : προς χρήσιν της εν τοις Δημοτικοίς Σχολείοις της Κρήτης σπουδαζούσης νεότητος αμφοτέρων των φύλων / Εμμανουήλ Γ. Γενεράλι
 1. 1904: Ημερολόγιον της φιλοκάλου Πηνελόπης [ημερολόγιο] : δια κυρίας και δεσποινίδας : 1904 : δώρον ταις συνδρομητρίαις αυτής
 1. 1915: Οι Κρήτες στον Αγώνα : (από την Δράσιν του Ανεξαρτήτου) / Γ. Μαράντη ; έκδοσις Ηλία Διαλυνά
 1. 1900: Ηγεμονικόν διάταγμα και εγκύκλιος περί εξετάσεων εν τοις παντός βαθμού δημοσίοις εκπαιδευτηρίοις / Κρητική Πολιτεία
 1. 1907: Υπόμνημα επτά Κρητών οπλαρχηγών : επιδοθέν τη 12 Αυγούστου 1905 προς τας Τέσσαρας Δυνάμεις / υπό Α. Ν. Γ.
 1. 1907: Νέα ελληνική γραμματική της σημερινής καθαρευούσης γλώσσης : προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων : πρωτοτύπως και παιδαγωγικώς και πρακτικώς εξειργασμένη / υπό Α. Ν. Γιάνναρη
 1. 1888 : Μαυρογορδάτειος βιβλιοθήκη ήτοι γενικός περιγραφικός κατάλογος των εν ταις ανά την Ανατολήν βιβλιοθήκαις ευρισκομένων ελληνικών χειρογράφων / καταρτιθείσα και συνταχθείσα κατ' εντολήν του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου ; υπό Α. Παπαδοπούλου του Κεραμέως
 1. 1916: Η Εθνική Τραγωδία : [πλήρης και αποκαλυπτωτάτη αφήγησις των εν Αθήναις τελευταίων καταπτύστως προδοτικών γεγονότων] / Σπύρου Ι. Σπυριδωνίδου

Ελεύθερα, σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου, διατίθεται και ο κύριος κατάλογος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου από το περιβάλλον «η Αργώ» στην ομάδα «Δημόσιες Βιβλιοθήκες».

 

Δείτε επίσης:

 1. Τα video όπου παρουσιάζεται αναλυτικά η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας ΑΒΕΚΤ e-opac:
 • ABEKT e-opac Παρουσίαση Χρήσης Μέρος Α: Περιέχει τις διαδικασίες αναζήτησης – ανάκτησης βιβλιογραφικών εγγραφών και πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόμενο που περιέχεται στην διαδικτυακή υπηρεσία ΑΒΕΚΤ e-opac. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου.
 •  ABEKT e-opac Παρουσίαση Χρήσης Μέρος Β: Περιέχει τις διαδικασίες διαχείρισης της υπηρεσίας ΑΒΕΚΤ e-opac. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο στη βιβλιοθήκη στην οποία ανήκει η συλλογή με ειδικούς κωδικούς που διαθέτει του ΕΚΤ.
 1. Τα κείμενα αφήγησης των παραπάνω video, στα οποία επεξηγείται αναλυτικά η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας ΑΒΕΚΤ e-opac:
 1. Τις προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, προκειμένου να είναι εφικτή η ένταξη ψηφιακών συλλογών άλλων βιβλιοθηκών στη διαδικτυακή υπηρεσία ΑΒΕΚΤ e-opac.
 2. Τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την οποία μπορείτε να συμπληρώσετε αν ενδιαφέρεστε να διαχειριστείτε και να διαθέσετε το ψηφιακό υλικό σας μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΑΒΕΚΤ e-opac.
 3. Την παρουσίαση της ψηφιακής συλλογής της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Κόνιτσας στο διαδίκτυο, με τη διαδικτυακή υπηρεσία του ΕΚΤ «ABEKT e-opac».
 4. Την παρουσίαση της ψηφιακής συλλογής της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λεβαδείας στο διαδίκτυο, με τη διαδικτυακή υπηρεσία του ΕΚΤ «ABEKT e-opac».
 5. Την παρουσίαση της ψηφιακής συλλογής της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης στο διαδίκτυο, με τη διαδικτυακή υπηρεσία του ΕΚΤ «ABEKT e-opac».