Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ

Ημερομηνία: 
29/01/2009

Το Κέντρο Υποστήριξης αναπτύχθηκε για να διαχειρίζεται γρήγορα, άμεσα και αποτελεσματικά τα αιτήματα των χρηστών του ΑΒΕΚΤ. Το Κέντρο δέχεται τα ηλεκτρονικά αιτήματα που καταθέτουν οι βιβλιοθήκες, χρήστες του Συστήματος ΑΒΕΚΤ, μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα της εβδομάδας.

Κάνοντας χρήση του Κέντρου Υποστήριξης, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες Μονάδες για θέματα που αφορούν:

Προμήθεια και Χρήση (Μονάδα Προώθησης):

  • Γενικές Πληροφορίες ΑΒΕΚΤ
  • Προσφορά Προμήθειας
  • Συμβάσεις
  • Σεμινάρια
  • Χρήση Υποσυστημάτων

Τεχνική Υποστήριξη (Μονάδα Ανάπτυξης):

  • Εγκατάσταση του ΑΒΕΚΤ
  • Αναβάθμιση του ΑΒΕΚΤ
  • Βάση Δεδομένων της βιβλιοθήκης
  • Τεχνικό Πρόβλημα σε Υποσύστημα

Επιπλέον, το Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ παρέχει στις βιβλιοθήκες που έχουν ενεργή συνδρομή υποστήριξης:

1. Τα αρχεία εγκατάστασης του ΑΒΕΚΤ & τις αναβαθμίσεις που δικαιούται κάθε χρήστης

Τα αρχεία της Βασικής Έκδοσης του ΑΒΕΚΤ είναι διαθέσιμα σε όλες τις βιβλιοθήκες που έχουν ενεργή συνδρομή υποστήριξης, ενώ παρέχεται η δυνατότητα να αποθηκεύονται στον υπολογιστή των χρηστών οποιαδήποτε ώρα ή ημέρα της εβδομάδας τα χρειαστούν.

Τα αρχεία των υποσυστημάτων: 
1. Ειδικά Ενδιαφέροντα Χρηστών
2. Στατιστικά
3. Z39.50
προστατεύονται από κωδικό και είναι προσβάσιμα μόνο για τις βιβλιοθήκες που τα δικαιούνται σύμφωνα με το πλαίσιο συνεργασίας που έχουν με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Οι κωδικοί για τα αρχεία των υποσυστημάτων αυτών, αποστέλλονται εφόσον η βιβλιοθήκη διατυπώσει σχετικό αίτημα μέσα από το Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ , το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει την ονομασία του αρχείου ή των αρχείων που επιθυμείτε να έχει πρόσβαση.

2. Νέα και Ανακοινώσεις για τους χρήστες του ΑΒΕΚΤ

3. Γνωσιακή Βάση με ειδικά άρθρα και οδηγίες σε θέματα χρήσης και λειτουργίας του ΑΒΕΚΤ 

Η Γνωσιακή Βάση περιέχει ήδη 140 άρθρα για τις εκδόσεις ΑΒΕΚΤ 5.5.01 και 5.6 που είναι σε χρήση αυτή τη στιγμή.

4. Ηλεκτρονικό Αρχείο για κάθε χρήστη, με το ιστορικό των αιτημάτων του