Χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας ABEKT e-opac

Ημερομηνία: 
30/04/2012

Δύο αναλυτικές παρουσιάσεις για τη χρήση της νέας διαδικτυακής υπηρεσίας «ABEKT e-opac» του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο:

  • Το Α’ Μέρος της Παρουσίασης Χρήσης του ΑΒΕΚΤ e-opac βρίσκεται στη διεύθυνση youtu.be/NR8sQc1UXH8. Περιλαμβάνει τις διαδικασίες αναζήτησης – ανάκτησης βιβλιογραφικών εγγραφών και πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόμενο που περιέχεται στην διαδικτυακή υπηρεσία ABEKT e-opac. Οι λειτουργίες αυτές της διαδικτυακής υπηρεσίας παρέχονται ελεύθερα σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου.
  • Το Β’ Μέρος της Παρουσίασης Χρήσης του ΑΒΕΚΤ e-opac βρίσκεται στη διεύθυνση youtu.be/f6-PlOlFlOg. Περιλαμβάνει τις διαδικασίες διαχείρισης της υπηρεσίας ABEKT e-opac. Η λειτουργία αυτή της διαδικτυακής υπηρεσίας παρέχεται μόνο στη βιβλιοθήκη στην οποία ανήκει η συλλογή με ειδικούς κωδικούς που διαθέτει το ΕΚΤ.

 

Επισης, διατίθενται τα κείμενα αφήγησης των video προς εκτύπωση:

  1. Κείμενο αφήγησης για το Α’ Μέρος της Παρουσίασης Χρήσης του ΑΒΕΚΤ e-opac
  2. Κείμενο αφήγησης για το Β’ Μέρος της Παρουσίασης Χρήσης του ΑΒΕΚΤ e-opac

 

Με την υπηρεσία «ABEKT e-opac» διατίθενται, πιλοτικά, οι ψηφιακές συλλογές των Δημόσιων Κεντρικών Βιβλιοθηκών Κόνιτσας, Λιβαδειάς, Μυτιλήνης, Ρεθύμνου και Σερρών.

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, προκειμένου να είναι εφικτή η ένταξη ψηφιακών συλλογών βιβλιοθηκών στην υπηρεσία ABEKT e-opac περιέχονται στην ιστοσελίδα www.abekt.gr/eopac/provision.

Οι βιβλιοθήκες που ενδιαφέρονται να διαχειριστούν και να διαθέσουν το ψηφιακό υλικό τους μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΑΒΕΚΤ e-opac, μπορούν να ενημερωθούν ειδικότερα, ανάλογα με τη συλλογή τους, για τις συνολικές διαδικασίες που απαιτούνται (μετατροπή, φιλοξενία και περαιτέρω διαχείριση των δεδομένων τους μέσω των υπολογιστικών εγκαταστάσεων του ΕΚΤ) συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.abekt.gr/node/61.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικτυακή υπηρεσία  «ΑΒΕΚΤ e-opac» θα βρείτε στη διεύθυνση www.abekt.gr/eopac.

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση abekt@ekt.gr