Στοιχεία διάθεσης ΑΒΕΚΤ 5.6 στις σχολικές βιβλιοθήκες

Ημερομηνία: 
15/02/2012

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) ανακοίνωσε στις 14/3/2011 ότι διαθέτει την τρέχουσα έκδοση του συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 5.6 σε όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Η δράση "Δωρεάν Διάθεση του ΑΒΕΚΤ 5.6 στις σχολικές Βιβλιοθήκες" συνοδεύεται από εγκατάσταση, εξ αποστάσεως επιμόρφωση των υπευθύνων των σχολικών βιβλιοθηκών, καθώς και διαδικτυακή υποστήριξη στη χρήση του συστήματος.  Όλα τα στάδια της διαδικασίας πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου, άμεσα, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να απαιτούνται σύνθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες ή μετακινήσεις ανθρώπινου δυναμικού και καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις της εγκατάστασης ή της αναβάθμισης του ΑΒΕΚΤ στη σχολική βιβλιοθήκη. Η δράση "Δωρεάν Διάθεση του ΑΒΕΚΤ 5.6 στις σχολικές Βιβλιοθήκες"  συνεχίζεται και απευθύνεται τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές σχολικές βιβλιοθήκες. 

Αναλυτικά στοιχεία για τη διάθεση του ΑΒΕΚΤ στις σχολικές βιβλιοθήκες θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.abekt.gr/provision/schlib/data.

Οι σχολικές βιβλιοθήκες, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία, καλούνται να ακολουθήσουν δύο βασικά βήματα:

  1. Να συμπληρώσουν τη φόρμα στην ιστοσελίδα http://www.abekt.gr/provision/schlib, όπου θα βεβαιώσουν ότι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις διάθεσης.
  2. Να κατεβάσουν στον υπολογιστή τους την απαιτούμενη σύμβαση, από την ιστοσελίδα http://abekt.ekt.gr/provision/schlib/procedure, την οποία πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλλουν μέσω e-mail στο ΕΚΤ. Στην ίδια ιστοσελίδα, οι βιβλιοθήκες μπορούν να  ενημερωθούν  για τη συνολική διαδικασία που θα ακολουθηθεί στη συνέχεια.

Τυχόν απορίες στη συνολική διαδικασία διάθεσης του ΑΒΕΚΤ 5.6 στις σχολικές βιβλιοθήκες, υποβάλλονται στο ΕΚΤ μέσω e-mail στη διεύθυνση abekt@ekt.gr.