Εγκατάσταση ΑΒΕΚΤ 5.6 σε MSWindows 64bit

Ημερομηνία: 
04/07/2012

H εγκατάσταση του ΑΒΕΚΤ 5.6 σε υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα MSWindows 64bit είναι εφικτή με τα νέα αρχεία που θα βρείτε στην τοποθεσία http://support.abekt.gr/index.php?loginresult=1&group=default&_m=downloads&_a=view&parentcategoryid=5&nav=0.

Τα ίδια αρχεία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και σε υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα MSWindows 32bit.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας στο Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ (http://support.abekt.gr) ή αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση abekt@ekt.gr.